SZTE BTK 2023. június

2023. június 30.

A 2022/23-as tanévben a Szegedi Tudományegyetemen mintegy 120 egyetemi polgár korábbi időszakban nyújtott teljesítményét ismerték el vezetői megbízással, új munkaköri vagy kitüntető cím adományozásával, díszoklevéllel. A humánpolitikai átadónak a Rektori Hivatal díszterme adott otthont, 2023. június 29-én. Az elismeréseket Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora és Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja adta át.

2023. június 30.

A következő félévtől az SZTE doktoranduszai 40.000 forinttal több ösztöndíjat kaphatnak és 200 PhD-hallgató részesül majd kiválósági doktori ösztöndíjban.

2023. június 29.

Prof. Dr. Csapó Benőt családja és hozzátartozói mellett a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének és Neveléstudományi Doktori Iskolájának munkatársai, szerzőtársai, kollégái, pályatársai, barátai is gyászolják. A neveléstudományi kutatások fejlődését alapvetően meghatározó, széles körben hivatkozott tanulmányai, könyvei, gondolatai, értékrendje velünk maradnak, emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük. Isten nyugosztalja Professzor Urat, nyugodj békében, Benő!

2023. június 28.

A legjobb magyar egyetemként végzett a Szegedi Tudományegyetem a Quacquarelli Symonds (QS) frissen megjelent világranglistáján. Az idei értékeléshez a brit cég több változtatást is eszközölt rangsorolási gyakorlatán: új szempontokat vezetett be és módosította egyes indikátorai súlyozását. Az SZTE idén 601-610. helyen végzett a ranglistán, amelyre a Tisza-parti universitas mellett tíz magyar intézmény került fel.

2023. június 28.

Hatodik alkalommal, július 2 és 5. között, rendezi meg karunk Angol Tanszéke az Eastern & Western Traditions of European Iconology elnevezésű, ezúttal a „Theatrum Mundi” alcímet viselő nemzetközi konferenciát, a BTK Kari Konferenciatermében. A konferencia előadói a színház verbális és vizuális megjelenítéseit, valamint a színházhoz kötődő kulturális szimbolizációkat járják körül a művészetekben és az irodalomban.

2023. június 27.

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, becsülték és szerették, hogy Csapó Benő professzor, a hazai és nemzetközi neveléstudományi kutatás és tanárképzés egyik legkiemelkedőbb képviselője 70 éves korában, 2023. június 26-án elhunyt.

2023. június 16.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjasait köszöntötték 2023. június 13-án a Szegedi Tudományegyetemen. Idén 322 hallgató részesült elismerésben.

2023. június 16.

A pedagógusokat minden év júniusának első vasárnapján ünnepeljük, idén ez június 4-re esett. Az FDSZ BTK szervezésében június 7-én köszöntöttük oktatóinkat és a nem oktató dolgozókat az Auditorium Maximumban.

2023. június 15.

Idén is megmérettethették magukat azok, akik rendszeresen sportolnak, az SZTE Alma Mater Lépjük meg! kihívásán. A próbatétel célja az volt, hogy a résztvevők különböző mozgásformákkal kilométereket gyűjtsenek. A nyolc héten át zajló versenyben Smith Rita, karunk Dékáni Hivatalának munkatársa az első helyen végzett: 1703,64 letekert kilométerével ugyanis lekörözte a női kerékpározás kategóriájában induló többi versenyzőt. A kihívás kapcsán beszélgettünk vele.

2023. június 14.

Kimagasló tanulmányi, művészi vagy sport eredményéért Talent és Vállalati Ösztöndíjban részesült, illetve elismerő oklevelet vehetett át a Szegedi Tudományegyetem 156 hallgatója a Rektori Hivatal Dísztermében, közülük huszonheten karunk hallgatói voltak. A díjátadó ünnepségen a Szegedi Tehetséggondozó Tanács mintegy 8 millió forint összértékű támogatást adott át.

2023. június 12.

Középiskolásoknak szóló bulink a dél-alföldi régió legnagyobb érettségi utáni eseménye. Viszont nem csak a szórakozásé lesz a főszerep, hiszen jövő és karrierépítés céljából, izgalmas SZTE-s sikersztorikat is meghallgathatnak a diákok június 30-án, az IH Rendezvényközpontban.

2023. június 12.

Június első hétvégéjén két országos versmondó versenyt is rendeztek, és mindkét eseményen rangos díjakat kaptak a Szegedi Tudományegyetem hallgatói.

2023. június 12.

Több mint ötven éve oktat, hét éve professor emeritusként, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészeti- és Társadalomtudományi Karon, ahol nemcsak végignézte, de maga is tevőlegesen átélte az oktatás folyamatos átalakulását, fejlődését. Kutatóként hat könyve, közülük egy társszerzőkkel, nagyszámú hosszabb tanulmánya, valamint szerkesztett kötete jelent meg, többségében idegen nyelven, német és osztrák kiadóknál. Dr. Csúri Károlyt, az SZTE BTK Germán Filológiai Intézet Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének alapítóját és nyugalmazott tanárát, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát március 15-e alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesítették.

2023. június 08.

Az SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke látta vendégül a hazai finnugrisztikai kutatóhelyek munkatársait és hallgatóit, június 2-3-án, a 35. Finnugor Szeminárium keretében. Az évente megrendezett konferencia 1989 óta létezik, csak a helyszínek cserélődnek évről évre kisebb-nagyobb rendszerességgel. Szeged utoljára 2017-ben adott otthont az eseménynek, összességében pedig immár a hatodik alkalommal.

2023. június 02.

Bálint Zsófia, a Szegedi Tudományegyetem BTK magyar-dráma- és színházismeret szakos végzős hallgatója tavasszal elnyerte az OTDK Színháztudomány tagozatának első díját Az emberi test és a báb kapcsolata - variációk a bábra című tanulmányával (témavezetői Dr. Kérchy Vera egyetemi docens és Dr. Jászay Tamás egyetemi adjunktus, az SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék munkatársai voltak). A bábos érzelmei megjelennek-e a bábon? Megszabadulhat-e a báb a dróton rángatottság sztereotípiáitól? Bálint Zsófia válaszol.

2023. június 02.
2023. június 01.

A SZTE BTK és az Art Market Budapest megállapodásának köszönhetően karunk hallgatói is bekapcsolódhatnak gyakornokként az európai kvalitású művészeti vásár előkészítésébe, lebonyolításába és szakmai munkálataiba. A vásárt 2023. október 19 és 22. között rendezik meg Budapesten, a különböző gyakornoki pozíciókra szeptember 30-ig lehet jelentkezni.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_32

Prof. Dr. Kérchy Anna a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének egyetemi tanára, az Angol nyelvű irodalmak és kultúrák doktori program vezetője. Kutatásai széleskörűek: foglalkozik többek között a 19-21. századi nőírókkal, fantasztikus irodalommal, gyermek- és ifjúsági irodalommal, mesekutatással, posztstrukturalista/feminista irodalomelmélettel, s a Viktoriánus és a posztmodern képzelet metszéspontjait is gyakorta vizsgálja. Számos, köztük a nők kutatói életpályájával foglalkozó szervezet tagja, hiánypótló művek szerzője, miközben aktív résztvevője magyar és nemzetközi kutatási projekteknek is. A viktoriánus nonszensz poétikája és politikája: Metamediális játék Lewis Carroll fantáziavilágaiban című akadémiai doktori értekezését 2023 őszén védte meg sikeresen, 2024 tavaszán pedig hivatalosan is az MTA doktora lett.