Alapítványok

A "Szegedi Germanisztikáért" Alapítvány

Közhasznú alapítvány
Kuratórium elnöke: Dr. Bernáth Árpád
Kapcsolattartó e-mail címe: karsai.marianna@lit.u-szeged.hu
Tel.: +36 (62) 544-829
Adószám: 18456217-1-06
Bankszámlaszám: 11735005-20453826
Alakulás éve: 1995

Hozzájárulni széles látókörű, alaposan képzett, már pályájuk kezdetén értékes tapasztalatokkal rendelkező germanisták szegedi képzéséhez. Fiatal, illetve pályakezdő germanisták hazai és külföldi tanulmányainak, kutatómunkájának, tudományos előrejutásának ösztöndíjakkal történő támogatása. Szegedi germanisták külföldi konferenciákon való részvételének támogatása. Germanisztikai kiadványok, publikációk támogatása (Studia Poetica, Acta Germanica). A kutatás működési feltételeit megteremtő és javító infrastrukturális beruházások. Más egyetemekkel való szakmai kapcsolatok fejlesztése: közös kutatási programok és rendezvények, hallgatói szemináriumok és konferenciák támogatása, meghívott oktatók tiszteletdíjának fizetése.


Alapítvány az Altajisztikai és Turkológiai Stúdiumok Támogatására

Kuratórium elnöke: Prof. Ivanics Mária, tanszékvezető, egyetemi tanár
Kapcsolattartó: res13986@helka.iif.hu
Honlap: http://www.alt.u-szeged.hu/index.php/altajisztikai-tanszek/alapitvany
Adószám: 18460746-1-06
Alakulás éve: 1998

Az altajisztikai és turkológiai stúdiumok támogatása. Ösztönzi azokat az oktatókat, akik szakterületükön kiváló eredményeket érnek el, támogatja külföldi konferenciákon való részvételüket és kutatásaikat. Hozzájárul a szak iránt kiemelkedő érdeklődést mutató hallgatók törökországi illetve kazahsztáni nyári egyetemeken való nyelvtanulásának költségeihez, támogatja a fontosabb szótárak és szakkönyvek beszerzését. Finanszírozza külföldi oktatók meghívását.

 

Hispanisztika Alapítvány

Közhasznú alapítvány
Kuratórium elnöke: Dr. Csikós Zsuzsanna

Kapcsolattartó e-mail címe: csikoszs@hist.u-szeged.hu

Alapítvány címe: 6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.
Az alapítvány nyilvántartási száma: 06-01-0001605
Tel.: +36 (62) 544-148
Adószám: 18656448-1-06
Bankszámlaszám: 10700062-68994187-51100005
Alakulás éve: 2015

SzJA 1 %-ot fogadhat.

honlap: http://hispanisztikaszeged.hu/?page_id=384


Az alapítvány célja, hogy működésével támogassa a szegedi spanyol nyelvvel és hispán kultúrával összefüggő tevékenységeket a közép- és felsőfokú oktatás, a tudományos kutatás és a tudományos ismeretterjesztés területén. Segítséget nyújtson tudományos konferenciák és szakmai-módszertani továbbképzések lebonyolításához, szakmai kiadványok megjelentetéséhez valamint biztosítsa a tanszék oktatói valamint kiemelkedő tanulmányi és tudományos tevékenységet folytató doktoranduszai és hallgatói számára tudományos konferenciákon és szakmai továbbképzéseken való részvétel lehetőségét.

Kristó Gyula Alapítvány

Közhasznú alapítvány
Kuratórium elnöke: Dr. Makk Ferenc

Kuratórium titkára: Dr. Halmágyi Miklós

Kuratórium tagjai: Dr. Olajos Teréz; Dr. Almási Tibor; Dr. Blazovich László

Kapcsolattartó e-mail címe: miklos8012@gmail.com

Alapítvány címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Adószám: 18473384–1–06
Bankszámlaszám: 11735005-20515726

A szervezet nyilvántartási száma: 06-01-0001210

A Szegedi Tudományegyetemen folyó magyar medievisztikai munka (középkori kutatás) támogatása, e tárgykörben az oktató-, kutatói munka színvonalának emelése, feltételeinek javítása, a doktori ill. a PhD fokozat megszerzésének valamint a színvonalas hallgatói diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, diplomadolgozatok készítésének elősegítése.


Pompeji Alapítvány

Közhasznú alapítvány
Kuratórium elnöke: Füzi Izabella
Kapcsolattartó: Füzi Izabella (fuziza@yahoo.com)
Adószám: 19085074-1-06
Bankszámlaszám: 10201006-50074868
Alakulás éve: 1993

- az Apertúra folyóirat és az Apertúra Könyvek sorozat kiadója
- a deKon-könyvek kiadója
- irodalmi és a mozgóképkultúrával kapcsolatos rendezvények szervezése és lebonyolítása
- irodalomtudományi és filmelméleti háttérkutatások támogatása
- kulturális rendezvények szervezése
- kulturális együttműködés a dél-alföldi régió határmenti országaival


Az Újságíróképzésért Alapítvány Szeged

Kuratórium elnöke: Dr. Pusztai Bertalan

Kapcsolattartó e-mail címe: media@hung.u-szeged.hu

Tel.: +36 (62) 544-366

Adószám: 18455728-1-06

Bankszámlaszám: 11735005-20449809

Alapítás éve: 1995

Az alapítvány célja a szegedi kommunikáció- és médiatudományi oktatás támogatása. Öt területen fejti ki tevékenységét:

1. tudományos tevékenység, kutatás

2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

3. kulturális tevékenység

4. kulturális örökség megóvása

5. szakhoz kapcsolódó közösségfejlesztés

Ennek keretében, forrásaitól függő intenzitással, a közhasznúság szempontjait szem előtt tartva az alapítvány az elmúlt években nívódíjakkal, utazási- és alkotói támogatásokkal segítette a tehetséges szegedi hallgatókat, illetve öregdiák találkozókat, tudományos konferenciákat és kutatásokat támogatott.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!