kinevezesek_kiemelt

Kinevezéseket és elismeréseket adtak át az SZTE-n

Vezetői megbízásokat, kinevezéseket, habilitációs okleveleket, kitüntető címeket és elismeréseket adott át a Szegedi Tudományegyetem rektora, Szabó Gábor akadémikus 2013. július 8-án, 10 órától a Szegedi Tudományegyetem központi épületében.

Köszöntőjében Dr. Prof. Szabó Gábor, az SZTE rektora jellemezte a helyzetet, amelyben a hazai felsőoktatási intézmények működnek. Elmondta: a szegedi egyetem több karán is új dékán irányítja a munkát idén július 1-jétől. A változást kísérő viták időszaka lezárult, az összefogás korszaka jött el. Az SZTE rektora nyújtotta át az okleveleket.

 

2013. július 1-től dékáni (magasabb vezetői) megbízást kapott:

az Állam- és Jogtudományi Karra Dr. Hajdú József, a Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete intézetvezető egyetemi tanára,

az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karra Dr. Barnai Mária, a Kar jelenlegi dékánja, a Fizioterápiás Tanszék főiskolai docense,

a Juhász Gyula Pedagógusképző Karra Dr. Marsi István, a Kar megbízott dékánja, a Kémiai Informatikai Tanszék főiskolai tanára.

A Mérnöki Karra szóló dékáni megbízást vett át Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor, a Folyamatmérnöki Intézet intézetvezető egyetemi tanára,

a Mezőgazdasági Karra Dr. Horváth József, a Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet egyetemi docense.

A Zeneművészeti Kar dékáni teendőinek ellátására Dr. Tóth Péter, a Zeneelméleti Tanszék tanszékvezető főiskolai docense kapott megbízást.

 

SZTE_Kinevezesek_galeria
Kinevezéseket és elismeréseket adtak át az SZTE-n - GALÉRIA


2013. július 1-től az SZTE Klebelsberg Kuno Könyvtár főigazgatói (magasabb vezetői) teendőit dr. Keveházi Katalin főkönyvtáros látja el.

 

Intézetvezetői megbízást kapott 2013. július 1-től:

A Bölcsészettudományi Kar

Germán Filológiai Intézetébe Dr. Hárs Endre egyetemi docens, aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette.

Más irányú elfoglaltsága miatt az Angol-Amerikai Intézet vezetésére szóló megbízását Dr. Fenyvesi Anna egyetemi docens későbbi időpontban veszi át.

A Gyógyszerésztudományi Kar

Gyógyszerkémiai Intézetébe Dr. Fülöp Ferenc, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, az intézet jelenlegi vezetője,

a Klinikai Gyógyszerészeti Intézetbe Dr. Doró Péter adjunktus, aki egyúttal habilitációs oklevelét és egyetemi docensi kinevezését is átvette.

Intézetvezetői megbízást kapott 2013. szeptember 1-től

a Gazdaságtudományi Kar

Üzleti Tudományok Intézetébe Dr. Hetesi Erzsébet egyetemi docens, az intézet jelenlegi vezetője.

 

Tanszékcsoport-vezetői megbízást kapott 2013. július 1-től a

Természettudományi és Informatikai Kar

Fizikus Tanszékcsoportjába Dr. Szatmári Sándor tanszékvezető egyetemi tanár.

Tanszékcsoport-vezetői megbízást kap 2013. július 24-től a

Természettudományi és Informatikai Kar

Biológus Tanszékcsoportjába Dr. Boros Imre tanszékvezető egyetemi tanár.

 

Tanszékvezetői megbízást kapott 2013. július 1-től az Állam- és Jogtudományi Karra Dr. Fülöpné Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár, a tanszék jelenlegi vezetője, a Magyar Jogtörténeti Tanszékre,

Dr. Kovács Péter egyetemi docens a Statisztikai és Demográfiai Tanszékre.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár az Európai Jogtörténeti Tanszék vezetésére szóló megbízását későbbi időpontban veszi át.

Az Általános Orvostudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást vett át

Dr. Vécsei László akadémikus, egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Neurológiai Klinikára,

Dr. Boros Mihály egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Sebészeti Műtéttani Intézetbe,

Dr. Mihály András egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetbe,

Dr. Bereczky Csaba egyetemi docens a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központba.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Dux László egyetemi tanár a Biokémiai Intézet vezetésére szóló megbízását későbbi időpontban veszi át.

A Bölcsészettudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott

Dr. Almási Tibor egyetemi docens, a tanszék jelenlegi vezetője, a Történeti Segédtudományok Tanszékre,

Dr. Bibokné Dr. Németh T. Enikő egyetemi docens, az Általános Nyelvészeti Tanszékre,

Dr. Feleky Gábor egyetemi docens, a tanszék jelenlegi vezetője, a Szociológia Tanszékre,

Dr. Kövér Lajos egyetemi docens, a tanszék jelenlegi vezetője, az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékre,

Dr. Nagyillés János egyetemi docens a Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszékre,

Dr. Pál József egyetemi tanár, a tanszék jelenlegi vezetője, az Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékre,

Dr. Szabó Éva egyetemi docens a Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszékre.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Csabai Márta egyetemi tanár a Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át. Külföldi tartózkodása miatt Dr. Kiss Attila egyetemi docens az Angol Tanszékre, és Dr. Szokolszky Ágnes egyetemi docens a Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását más időpontban veszi át.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Karra szóló tanszékvezetői megbízást vett át

Dr. Bucin Mihaela Geni főiskolai docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Román Nyelv és Irodalom Tanszékre.

Tanszékvezetői megbízást kapott 2013. július 1-től a Természettudományi és Informatikai Karon

Dr. Hopp Béla egyetemi docens az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékre, aki egyúttal habilitációs oklevelét és egyetemi docensi kinevezését is átvette.

Dr. Unger János egyetemi docens - a tanszék jelenlegi vezetője - az Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékre,

Dr. Sümegi Pál egyetemi tanár - a tanszék jelenlegi vezetője - a Földtani és Őslénytani Tanszékre,

Dr. Tóth Ágota egyetemi docens a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékre,

Dr. Imreh Csanád egyetemi docens - a tanszék jelenlegi vezetője - a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszékre,

Dr. Nyúl László egyetemi docens a Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszékre.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Krisztin Tibor egyetemi tanár az Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék vezetésére szóló megbízását, Dr. Kurusa Árpád egyetemi docens a Geometria Tanszék vezetésére szóló megbízását későbbi időpontban veszi át.

Tanszékvezetői megbízást kap 2013. július 24-től a

Természettudományi és Informatikai Karon

Dr. Rákhely Gábor intézetvezető egyetemi docens a Biotechnológiai Tanszékre.

Tanszékvezetői megbízást kap 2013. augusztus 9-től az

Általános Orvostudományi Karon

Dr. Sáry Gyula egyetemi docens az Élettani Intézetbe.

Tanszékvezetői megbízást kap 2013. október 6-tól a

Juhász Gyula Pedagógusképző Karon

Dr. Benkő Zsolt főiskolai tanár a Technika Tanszékre.

Tanszékvezetői megbízást kap 2013. december 1-től

a Zeneművészeti Kar Vonós Tanszékére Szecsődi Ferenc, DLA egyetemi tanár.

 

Egyetemi docens kinevezést kapott 2013. július 1-től

az Általános Orvostudományi Karon

Dr. Bajory Zoltán adjunktus az Urológiai Klinikára,

Dr. Párdutz Árpád adjunktus - aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette - a Neurológiai Klinikára,

Dr. Petrovski Goran klinikai szakorvos a Szemészeti Klinikára,

Dr. Somogyvári Ferenc tudományos főmunkatárs - aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette - az Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetbe.

A Gyógyszerésztudományi Karon

Dr. Kiss Loránd adjunktus a Gyógyszerkémiai Intézetbe, aki kinevezését és habilitációs oklevelét külföldi tartózkodása miatt más időpontban veszi át.

A Természettudományi és Informatikai Karon

Dr. Bozóki Zoltán tudományos főmunkatárs – aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette - az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékre,

Dr. Gyurcsik Béla adjunktus a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékre,

Dr. Ilisz István adjunktus a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékre,

Dr. Szatmári József adjunktus – aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette - a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékre.

Egyéb elfoglaltsága miatt Dr. Szilassi Péter főiskolai docens a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékre szóló kinevezését későbbi időpontban veszi át.

Egyetemi docens kinevezést kapott 2013. szeptember 1-től

a Bölcsészettudományi Karon

Dr. Kelemen Zoltán adjunktus, aki az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékre szóló kinevezését és habilitációs oklevelét egyéb elfoglaltsága miatt később veszi át.

 

2013. július 1-től hatályos, főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kapott

az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon

Héderné Dr. Berta Edina megbízott főiskolai docens a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékre,

Dr. Tobak Orsolya adjunktus a Védőnői Munka és Módszertana Szakcsoportba.

Főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kapott a Mezőgazdasági Karon 2013. július 1-től

Dr. Bodnárné Dr. Skobrák Erika adjunktus az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetbe,

Dr. Lantos Ferenc adjunktus a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetbe,

Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit adjunktus az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetbe.

A Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetbe szóló főiskolai docens kinevezést vett át

Dr. Kis Krisztián adjunktus.

Főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kapott 2013. szeptember 1-től

a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon

Dr. Juhász Valéria adjunktus az Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékére.

 

Tudományos főmunkatárs munkakörre szóló kinevezést kapott 2013. július 1-től

az Általános Orvostudományi Karon Dr. Maróti Zoltán tudományos munkatárs a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központba, aki más irányú elfoglaltsága miatt kinevezését későbbi időpontban veszi át.

A Fogorvostudományi Karon Dr. Körmöndiné Dr. Buzás Krisztina megbízott tudományos főmunkatárs az Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszékre,

a Természettudományi és Informatikai Karon

Czirjákné Dr. Csete Mária adjunktus az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékre.

 

Ebben a tanévben sikeresen habilitáltak a Szegedi Tudományegyetemen, és átvették oklevelüket:

Az SZTE oktatói közül:

Dr. Alessandro Rosselli, az Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék lektora,

Dr. Babik Barna, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet egyetemi docense,

Dr. Bagyánszki Mária, az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék adjunktusa,

Dr. Bartyik Katalin, a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ egyetemi docense,

Dr. Bombitz Attila, az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék egyetemi docense,

Dr. Fülöp Lívia, az Orvosi Vegytani Intézet adjunktusa,

Dr. Kovács Katalin, a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék egyetemi docense,

Dr. Körmöczi László, az Ökológiai Tanszék egyetemi docense,

Dr. Nagyné Dr. Frank Éva, a Szerves Kémiai Tanszék adjunktusa,

Dr. Sóki József, a Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet tudományos munkatársa,

Dr. Stachó László, az Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék egyetemi docense,

Dr. Vasas Andrea, a Farmakognóziai Intézet adjunktusa.

Külföldön tartózkodása miatt oklevelét nem tudta személyesen átvenni Dr. Simon József, a Filozófia Tanszék adjunktusa, más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Forró Enikő, a Gyógyszerkémiai Intézet egyetemi docense, Dr. Nagy Gábor Péter, a Geometria Tanszék egyetemi docense, Dr. Pénzes Zsolt, az Ökológiai Tanszék egyetemi docense és Dr. Pintér Sándor, a Traumatológiai Klinika egyetemi docense.

Egyetemünkön sikeresen habilitált más intézmény dolgozói:

Dr. Kolláth Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének tudományos tanácsadója,

Dr. Kovács Attila, a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet osztályvezető főorvosa,

Dr. Szilák László, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának egyetemi docense,

Dr. Vásárhelyi Balázs, a Pécsi Tudományegyetem Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszékének adjunktusa.

Más irányú elfoglaltsága miatt oklevelét nem tudta személyesen átvenni Dr. Bánffy Eszter, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének tudományos tanácsadója, Dr. Nagy István, a londoni Imperial College non-clinical senior lecturer-je, Dr. Szalai István, a Pannon Egyetem Fizika és Mechatronika Intézet egyetemi docense és Dr. Tusor Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének egyetemi docense.

 

A Szegedi Tudományegyetem Professor Emerita és Professor Emeritus kitüntető címet adományozott az oktatásban és kutatásban odaadó felelősségérzettel tevékenykedő oktatóinak, akik maradandó eredményeikkel, valamint a fiatal oktatók támogatásával és a tehetséggondozásban végzett tevékenységükkel nemzedékek számára szolgálnak példaként.

Professor Emeritus oklevelét vett át:

Dr. Mészáros Rezső, rector emeritus, a Természettudományi és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi tanára.

Professor Emerita oklevelet vett át:

Dr. Herczegné Dr. Várkonyi Ágnes, az Általános Orvostudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. Anderléné Dr. Sajti Enikő, a Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. Hódi Klára, a Gyógyszerésztudományi Kar egyetemi tanára.

Más irányú elfoglaltsága miatt professor emerita oklevelét Dr. Hetényi Magdolna akadémikus, a Természettudományi és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi tanára későbbi időpontban veszi át.

Professor Emeritus oklevelét vette át:

Dr. Duda Ernő, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára,

Dr. Hantos Zoltán, az Általános Orvostudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. Pokorny Gyula, az Általános Orvostudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. Anderle Ádám, a Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. Paál Tamás, a Gyógyszerésztudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. Dombi András, a Természettudományi és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. Gallé László, a Természettudományi és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. Krámli András, a Természettudományi és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. Visy Csaba, a Természettudományi és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi tanára.

Más irányú elfoglaltsága miatt professor emeritus oklevelét későbbi időpontban veszi át Dr. Falkay György, a Gyógyszerésztudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Hatvani László akadémikus, a Természettudományi és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi tanára, valamint Dr. Hannus István a Természettudományi és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi tanára.

 

A Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanár kitüntető címet adományozott

az Általános Orvostudományi Karon

Dr. Sziklai Pálnak, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szemészeti Osztály osztályvezető főorvosának,

a Bölcsészettudományi Karon

Dr. Kovács Ilonának, a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék nyugalmazott egyetemi docensének,

a Fogorvostudományi Karon

Dr. Michele Goldzieher Shedlinnek, a New York-i Egyetem professzorának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.

Címzetes egyetemi tanár kitüntető címet kapott a Mérnöki Karon

Dr. Gyuricza Csaba egyetemi docens, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánja,

Dr. Kovács Béla, a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar egyetemi tanára,

Dr. Szabó István egyetemi tanár, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar dékánja,

a Természettudomány és Informatikai Karon

Dr. Groma Géza, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa,

Dr. Szabó László, a Bolyai Intézet nyugalmazott egyetemi docense.

Más irányú elfoglaltsága miatt címzetes egyetemi tanári oklevelét Dr. Burghard Meyer, a lipcsei egyetem docense későbbi időpontban veszi át.

Címzetes egyetemi docens kitüntető címet kapott

az Általános Orvostudományi Karon

Dr. Katona András, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház II. sz. Belgyógyászat-Kardiológia Osztály osztályvezető főorvosa,

Dr. Novák János, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház III. sz. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa,

Dr. Ottlakán Aurél, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Általános Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa,

Dr. Kellermann Péter, a Kecskemét Megyei Jogú Város Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának főigazgató főorvosa.

Más irányú elfoglaltsága miatt kitüntető címét későbbi időpontban veszi át Dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgató főorvosa.

Címzetes egyetemi docens kitüntető címet kapott a Bölcsészettudományi Karon

Dr. Farkas Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, Szeged főlevéltárosa,

Dr. Géczi Lajos, a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, Szeged főlevéltárosa,

Dr. Keveházi Katalin, az SZTE Klebelsberg Kuno Könyvtár főkönyvtárosa, a könyvtár főigazgatója,

Rácz Attila, a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztályának osztályvezetője,

Rózsa Péter, a fugaradio.net – építészeti, design – és művészeti tematikus webrádió producer-főszerkesztője.

A Gyógyszerésztudományi Karon, kari ünnepség keretében vette át címzetes egyetemi docens oklevelét Dr. Katharina Matzko-Hollenbach a Novartis tudományos tanácsadója.

Címzetes egyetemi docens kitüntető címet vett át a Mérnöki Karon

dr. Roszík Péter, a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. ügyvezetője,

a Természettudományi és Informatikai Karon

Dr. Hilbert Margit, az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék nyugalmazott adjunktusa.

 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa kiemelkedő gyakorlati oktató munkájáért Mestertanár kitüntető címet adományozott Németh Veronikának, a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék gyakorlati oktatójának.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa kiemelkedő gyakorlati oktató munkájáért Mesteroktató kitüntető címet adományozott

a Bölcsészettudományi Karon

Erdélyi Eszternek, a Deák Ferenc Gimnázium középiskolai tanárának.

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon kari ünnepség keretében vette át Mesteroktató kitüntető címét Ritz Judit főigazgató, Raffai Tímea szociális munkás, Varga Márta gyógytornász és Patik Edit védőnő.

 

Kiemelkedően eredményes egyetemi közéleti, szakmai munkájuk elismeréséül Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült

az Állam és Jogtudományi Karon:

Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

a magas színvonalú egyetemi oktatás, kutatás érdekében végzett kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenysége elismeréséül.

a Bölcsészettudományi Karon

Dr. Katona Tünde egyetemi docens

több mint negyedszázadon át végzett kiváló oktató és kutató munkájáért, az Országos Tudományos Diákkör intézeti és kari szintű szervezéséért, a hallgatók eredményes felkészítésében szerzett érdemei elismeréséül.

A Gazdaságtudományi Karon

Lehotai Krisztina tanulmányi előadó,

az oktatás adminisztrációs hátterének kidolgozásában, fejlesztésében, a kar képzéseinek szervezésében végzett lelkiismeretes és fáradhatatlan munkája elismeréséül.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Karon

Szolgáné Dr. Rózsa Zsuzsanna hivatalvezető,

a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon a pedagógusképzés érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájának elismeréséül.

A Mérnöki Karon

Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens

kiemelkedő oktató és oktatásszervezési munkájáért, a hallgatók tudományos tevékenységének előmozdításában és támogatásában, a kari és országos versenyek szervezésében végzett tevékenysége elismeréséül.

A Természettudományi és Informatikai Karon

Forgó Irén vegyésztechnikus,

a Szerves Kémiai Tanszék munkatársaként több mint tizenöt éven keresztül végzett lelkiismeretes, segítőkész és odaadó szakmai tevékenységének elismeréséül.

Dr. Mohácsi Árpád tudományos főmunkatárs,

az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéken nagy odaadással és lelkiismeretesen végzett oktatói, kutatói munkája valamint közéleti tevékenysége elismeréséül.

Dr. Ürmösné Dombóvári Zsuzsanna főelőadó,

az Informatikai Tanszékcsoport adminisztratív területén végzett fáradhatatlan és lelkiismeretes munkájának elismeréséül.

A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság kezdeményezésére Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesül

Erdélyi Evelyn intézményigazgató

az SZTE Tanulmányi és Információs Központ vezetőjeként végzett fáradhatatlan munkássága, valamint a „Zöld Egyetem” elismerés megszerzésében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

Fekete Csaba irodavezető

a Hallgatói Szolgáltató Iroda munkatársaként majd vezetőjeként a hallgatói adminisztráció komplex rendszerének magas színvonalú kialakításában és fenntartásában végzett elévülhetetlen tevékenységének elismeréséül.

Ördögh Mária titkárságvezető főmunkatárs

példás szervező készségének, nagy munkabírásának és lojalitásának elismeréséül, amellyel több évtizede segíti az egyetem felsővezetőinek munkáját.

Simonné Dr. Dáni Anikó irodavezető

a személyügyi adminisztráció újjászervezésében, integrációjában és modernizálásában végzett kimagasló tevékenysége, a munkaügyi feladatok megoldása során tanúsított szakértelme és példás szorgalma elismeréséül.

Dr. Sümeginé Törőcsik Tünde projektmenedzser

az egyetemi infrastruktúrális pályázatok megvalósítása során az SZTE, a pályázati közreműködők és az ellenőrző szervek munkájának összehangolásában végzett magas színvonalú szervező tevékenysége elismeréséül.

Zsírosné Tácsi Ildikó gazdasági és műszaki főigazgató-helyettes

az Egyetem pénzügyi szervezeteiben való aktív szerepvállalásának, igényes és színvonalas munkájának, valamint a pénzügyi-számviteli folyamatok fejlesztésében végzett tevékenységének elismeréséül.

Rektori Elismerő Oklevelet kapott a Rektori Hivatal munkatársaként végzett kiemelkedő szervező tevékenysége, valamint a Dugonics téri épület megújításában való példaértékű közreműködésének elismeréséül Braxmair Zsófia kabinetvezető, aki más irányú elfoglaltsága miatt oklevelét későbbi időpontban veszi át.

Rektori Elismerő Oklevelet kapott elkötelezett és kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Tamás Éva, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Dékáni Hivatalának titkársági asszisztense, aki oklevelét kari ünnepség keretében vette át.

Más irányú elfoglaltsága miatt Oláh Ágnes Judit operátor, az Informatikai Tanszékcsoport munkatársaként végzett, fáradhatatlan, körültekintő és példás hozzáértéssel ellátott munkája elismeréséül adományozott kitüntetését a későbbiekben veszi át.

 

Magyar Felsőoktatásért emlékplaketteket adtak át.

Balog Zoltán miniszter úr Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományozott Dr. Kövér Lajosnak, a Bölcsészettudományi Kar Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék egyetemi docensének a francia és az európai történelem, illetve a magyarságtudomány területén végzett több évtizedes oktató-, kutató és szervezőmunkájáért, a magyar felsőoktatás frankofón kapcsolatainak fejlesztéséért.

Balog Zoltán miniszter úr Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományozott Dr. Zádori Lászlónak, a Természettudományi és Informatikai Kar Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi tanárának a Bolyai Intézetben 20 éve kimagasló színvonalon végzett oktató és kutatómunkájának, valamint az egyetemi és szakmai közéletben való aktív részvételének elismeréseként.

Balog Zoltán miniszter úr Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományozott Hágelmanné Miksi Emesének, az Állam- és Jogtudományi Kar Tanulmányi Osztály csoportvezetőjének kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül. Csoportvezető asszony kitüntetését kari ünnepségen vette át.


SZTEinfo

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

1350_DSC_0819

2024 tavaszán, Szegeden, ismét elindul az Amigos a gyerekekért alapítvány csapata. Kik is az Amigók? Mi egy egyetemistákból álló jótékonysági szervezet vagyunk, célunk, hogy kórházi látogatások formájában játékkal, nyelvtanulással és kézműveskedéssel segítsük a beteg gyerekeket. Most te is csatlakozhatsz csapatunkhoz!