Boritokep_14

Ügyvivő szakértői pozíció az SZTE BTK Francia Tanszékén - részletek

Az SZTE BTK Francia Tanszéke ügyvivő szakértő pozícióba keres felsőfokú végzettséggel rendelkező, a francia nyelvet magabiztosan használni tudó, akár pályakezdő kollégát, teljes munkaidős foglalkoztatásra. A jelentkezési határidő: 2024. január 17. (szerda).

MUNKAKÖRRE, MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Munkakör megnevezése: ügyvivő-szakértő

A szervezeti egység megnevezése: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Francia Tanszék

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Prof. Dr. Gyenge Zoltán dékán

 

Munkavégzés helye: SZTE BTK Francia Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

 

Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja: 2024. február 1.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan / határozott

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő / részmunkaidős

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:

A BTK Francia Tanszék, a BTK Fordító és Tolmácsképzés általános ügyintézési és titkársági feladatainak ellátása. Ezen belül az oktatási, a gazdasági, a műszaki valamint a HR feladatokkal kapcsolatos ügyintézés, felvilágosítás a tanszékhez tartozó hazai és külföldi hallgatóknak. Feladata továbbá nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások nyújtása az egyetem központi szerveinek, hazai és nemzetközi partnerségekkel összefüggő adminisztráció, a Francia Tanszékhez tartozó pályázatok nyilvántartása, monitorozása. Együttműködés a kar központi irányításával.

 

ELVÁRÁSOK

Minimum elvárt végzettség szintje: felsőfok

Végzettség, képzettség, szakképzettség: min. egyetemi alapképzés

Elvárt nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: francia nyelv társalgási szintű ismerete írásban és szóban egyaránt.

Számítógépes ismeret - Informatikai rendszerismeret: Word, Excel

Elvárt tapasztalat:

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló problémamegoldó képesség
 • jó kommunikációs készség és helyesírás
 • magas stressz tűrő képesség
 • alkalmas legyen önálló és csapatmunkára
 • a munkahely tisztán és rendben tartásának képessége

Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez: védettségi igazolvány


A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 17.

 

ELBÍRÁLÁS SORÁN ELŐNYÖK

Felsőfokú francia nyelvtudás, további idegennyelv, az egyetemi intranet platformok (Neptun, CooSpace, Modulo) kezelésének magasfokú ismerete, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

 

JELENTKEZÉS ADATAI

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. dékánnak címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra,részletes szakmai önéletrajzot,
 2. végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatát,
 3. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
 4. minden olyan dokumentum és irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
 5. nyilatkozatot arról, hogy a digitális másolat mindenben megegyezik a papíralapon benyújtott eredeti példánnyal,
 6. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.


A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 17.


Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatalába (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton 1 nyomtatott eredeti példányban vagy elektronikusan a kelemen@arts.u-szeged.hu címre. (Technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, mely összességében nem lehet nagyobb 15 MB-nál; a file elnevezése nem tartalmazhat az angol ABC 26 karakterén, számok, aláhúzás és ponton kívül más jelet.)


Kapcsolattartó:

Előzetes egyeztetés: a Francia Tanszék vezetőjével - Dr. Gyimesi Timea, gyimesi@lit.u-szeged.hu, +36 30 9682321.

A pályázat formai feltételeiről az SZTE Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatalában kérhető felvilágosítás a 62/544-039-es telefonszámon vagy emailen a kelemen@arts.u-szeged.hu címen.


A pályázat elbírálásának legkésőbbi határideje: 2023. január 23.

Közzététel helye és ideje: https://u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/palyazatok-egyetemi


A munkáltató honlapjának címe: https://u-szeged.hu/

 

Prof. Dr. Gyenge Zoltán s.k.

dékán

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

boritokep__34_1

Az alábbiakban Dr. Újfalusi Németh Jenő nekrológját közöljük, amelyet Dr. Szász Géza, az SZTE BTK Francia Tanszékének mundkatársa fogalmazott.