Kelemen János

Elhunyt Kelemen János akadémikus, az SZTE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének egykori vezetője - búcsúztatása március 6-án lesz Budapesten

Tegnap szegényebb lett egy nagy gondolkodóval a magyar szellemi élet, a hazai filozófia és italianisztika tudománya. Mindenekelőtt azonban kevesebbek lettünk egy kivételes baráttal, tanárral és kollégával, sokunk számára meghatározó szellemi vezetővel. Életének 81. évében elhunyt Kelemen János (1943-2024) filozófus és italianista, az ELTE Professor Emeritusa, az MTA rendes tagja, az SZTE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének egykori vezetője.


Kelemen János búcsúztatása 2024. március 6-án, 13:30-kor lesz a Fiumei úti temető szóróparcellájánál (Budapest, VIII. Fiumei út 16.).

Kelemen_Janos_gyaszjelentese-_1_


Kelemen János Kassán született, majd családjával Szegedre költözött, itt járt a Madách utcai Általános Iskolába, majd a Radnóti Miklós Gimnáziumba, és itt szerzett a József Attila Tudományegyetemen olasz-orosz szakos diplomát. Bár a filozófiai tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végezte, italianista szíve sokáig Szegedhez kötötte. Miután 1994-ben négy év szolgálat után leköszönt a Római Magyar Akadémia igazgatói székéből, 1995-1997 között a Szegedi Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára volt, 1995-1999 között pedig a szegedi olasz irodalmi doktori program vezetője és szellemi iránymutatója.


Jimmy – ahogyan a hozzá közel álló, szeretett barátok, tanítványok és kollégák hívták – gazdag szellemi örökséget hagyott hátra, amelynek két azonos súllyal és egyforma szerelemmel művelt része az analitikus és nyelvfilozófia, valamint az olasz irodalom- és szellemtörténet kutatása volt. E két tudományterületen időről időre megtalálta a közöttük hidat képező átjárókat. Bár analitikus elme volt ízig-vérig, kérlelhetetlenül racionalista okfejtései, kérdésfelvetései csakis ugyanilyen világos válaszokat vártak, ugyanakkor írásai révén egy érzékeny, a költészet intuícióira finoman rezonálni tudó értelmezőként ismertük meg. Nemzetközileg is megkerülhetetlen a Benedetto Croce életművének közvetítésében végzett munkája, amelyért 2003-ban a Premio Internazionale Benedetto Croce kitüntetést adományozták neki; értő és eredeti tolmácsolója volt az olasz gondolkodástörténet meghatározó alakjainak, különös tekintettel Giambattista Vico filozófiájára (2018-ban az olasz gondolkodás történetével foglalkozó munkáiért a Galileo Galilei-díjjal tüntették ki); számos könyvet írt a nyelvfilozófia témakörében, és elhivatott tolmácsolója volt Umberto Eco elméleti munkásságának, az olasz filológiai és hermeneutikai kutatásoknak. Filozófiai tudományos munkájáért 2007-ben Széchenyi-díjat kapott, az olasz kultúra magyarországi és a magyar kultúra olaszországi divulgációjáért pedig egy évvel később a Premio Internazionale „Rosario Rubettino” kitüntetést vehette át. Életművének elismeréseképpen 2014-ben az Olasz Köztársaság Elnöke az Olasz Csillagrenddel jutalmazta, 2016-ban Akadémiai díjat kapott.


Terjedelmében és értékében egyaránt monumentális életművének gyújtópontjában azonban mégis minden kétséget kizáróan az olasz költőóriás, az Ikrek havában lelt lelkitárs: Dante Alighieri állt. A neki szentelt megszámlálhatatlanul sok tudományos munka, tanulmány, könyv és előadás mellett Kelemen János alapítója volt a Magyar Dantisztikai Társaságnak (2004), a Dante Füzetek folyóiratnak (2006) és ő álmodta meg az ezeket életre hívó tudományos összefogást, amelynek célja az első magyar Dante-kommentár megalkotása volt. Ő maga is ezen álom megvalósításának szentelte élete utolsó két évtizedét.


Sokat elmondanak egy tudósról a számok: a publikációk, a díjak, a sikerek. De az emberről az beszél, hogy mekkora űrt hagyott maga után a szívekben. Kelemen János soha nem múló emléke, a tiszta őszinte humánussága, a másik felé való teljes odafordulása, halk beszéde, jellegzetes magyarázó kézlejtése és biztató derűt sugárzó tekintete ott lesz örökre a tanítványok és kollégák szívében.


Szívünkben megrendülten búcsúzunk tőle.


SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar


A borítóképen látható fotó forrása: tokold.elte.hu 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

bolygo_bogozo_borito

Miért mesélünk egymásnak történeteket? Hogyan viszonyulunk a mesehagyományhoz? Miért és hogyan dolgozza fel különböző népek és régiók mesekincsét egy kortárs magyar (határon inneni és túli) író? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat, ha ellátogat a Bolygó bogozó író-olvasó találkozóira.