Dialógus Konferencia 2015

2015 márciusára az ELTE-BTK irodalom- és kultúratudományi MA hallgatói a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet támogatásával egyetem- és tudományközi konferenciát szerveznek.

Tapasztalva azokat a kortárs folyamatokat, amelyek a technikai fejlődés, a gazdasági és kulturális változások útján támasztanak új igényeket a bölcsészettudományok felé, másfelől azok tárgyterületeire, kutatási módszereire hatnak, az ELTE-BTK irodalom- és kultúratudományi mesterképzés hallgatói az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete támogatásával nyílt, intézményközi konferenciát hirdetnek, melynek fő célkitűzése, hogy ezekre a változásokra reflektáljon, valamint, hogy a bölcsészettudományok definícióit, interdiszciplináris kapcsolatait, illetve a társadalomban, a gazdasági életben betöltött szerepeit érintő kérdésekben különböző nézőpontok minél színesebb diskurzusát tegye lehetővé.

Várjuk olyan kutatók, egyetemi hallgatók, művészek jelentkezését bármely tudományterületről, illetve művészeti ágból, akik a konferencia keretein belül hozzá szeretnének járulni a fenti kérdések megvitatásához.


A jelentkezéshez kérjük, hogy 2014. december 1-ig küldje el előadása 1500 leütés hosszúságú tervezetét a dialogus2015@btk.elte.hu email címre, valamint külön txt fájlban csatolja nevét, elérhetőségeit, tudományos fokozatát, valamint a jogviszonyt adó intézmény nevét.

Az előadás témáját illetően nem élünk megkötésekkel, azonban a szövegek tematikai egyeztetése, és a diskurzus elősegítése érdekében biztosítjuk az online műhelymunka lehetőségét. A szervező bizottság a konferencián elhangzó előadások szövegeit tanulmánykötetben is közzéteszi.


A konferencia ideje és helyszíne: 2015. március 13-14. / ELTE-BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A, Fsz. 47.

Program és szekciók:


2015. március 13.

1. Szekció: A bölcsészettudományok definíciói

A szekció főbb céljai a bölcsészettudományok lehetséges (bölcsészettudományi és más szempontú) meghatározásainak, valamint folyamatosan változó, bővülő kutatási területeinek felvázolása, illetve a bölcsészettudományok társadalomban, kultúrában, és a tudományok körében betöltött jelenlegi szerepének feltérképezésé a bölcsészettudományok által gondozott és termelt tudás érvényességére irányuló kritikák érintésével.

2. Szekció: A bölcsészettudományok interdiszciplinaritása

Az ülés fő célkitűzése néhány kooperatív kutatást igénylő terület felvázolásával diskurzus alapozása arról, hogy milyen formában és mennyiben alkalmazhatóak a bölcsészettudományi kutatások és eredmények az elméleti illetve alkalmazott természettudományok valamint a humán tudományok bővebb körében.

2015. március 14.

3. Szekció: A bölcsészettudományi ismeretek alkalmazhatósága a munkaerőpiacon

A szekció célja humánerőforrás és közgazdász szakemberek bevonásával felvázolni a bölcsészettudományi ismeretek jelenleg betöltött szerepét a munkaerő képzésben, illetve néhány, jellegzetesen nem bölcsészettudományokhoz kapcsolódó foglalkozások példáján keresztül szeretnénk megvilágítani, hogy a bölcsészettudományi képzések keretében elsajátítható primer és járulékos tudás miként hasznosítható a kereskedelem, a menedzsment, a humán erőforrásmenedzsment, vagy a közigazgatás világában.

4. Szekció: A bölcsészettudományok tárgyterületeinek és kutatási eredményeinek szerepe az egyéni és a közösségi életben

Az ülés során elsősorban a bölcsészettudományok, mint a művészeteket, kultúrát, szellemi életet kutató és gondozó tudományok, valamint a bölcsészettudományok, mint megértő tudományok, a társadalomban, közösségi életben, eltérő kultúrák közötti kapcsolatokban betöltött szerepét szeretnénk felvázolni. Az ülés másik fő célkitűzése alkatóművészek, általános és- középiskolai tanárok, pszichológus-terapeuta szakemberek bevonásával reflektálni a művészetek emberi lélekre gyakorolt hatásaira.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

qs_world_university_rankings_europe_2025_szte

A Szegedi Tudományegyetem tizennégy helyet javított a QS legkiválóbb európai egyetemeket vizsgáló rangsorán. A 2024. július 10-én publikált listán Európában a 228. lett az SZTE, a kelet-európai régiós listán a 11. helyen végzett. A hazai mezőnyben a három legjobb magyarországi intézmény között szerepel a szegedi egyetem.