Boritokep_44

Tudományos eredményeiket mutatták be ÚNKP-ösztöndíjasaink és professzoraink a Kari Tudományos Napokon

Második alkalommal, 2024. május 13-15. között rendezte meg a szegedi bölcsészkar a Kari Tudományos Napokat, amelynek része volt az Új Nemzeti Kiválósági Program idei ösztöndíjasainak konferenciája, valamint a kar professzorainak székfoglaló előadásai. A három nap alatt majdnem negyven előadás hangzott el a legkülönbözőbb témákban a Kari Konferenciateremben.

Irodalmi, történelmi, nyelvészeti és néprajzi kutatások is támogatást nyertek az idei Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjpályázatán, amely a hazai felsőoktatás legszínvonalasabb ösztöndíjrendszere. A hallgatók az ÚNKP Konferencián az elmúlt fél vagy egy évben végzett munkájuk eredményeit mutatták be kutatótársaiknak és az érdeklődő közönségnek.


2_1


A Kari Tudományos Napok harmadik napjának délutánján került sor két, frissen akadémiai doktori címet szerzett oktató bemutatkozására. Elsőként Prof. Dr. Kérchy Anna, az SZTE BTK Angol Tanszékének egyetemi tanára mutatta be A viktoriánus nonszensz poétikája és politikája: Metamediális játék Lewis Carroll fantáziavilágában című előadását. Kérchy Anna akadémiai doktori értekezését 2023 szeptemberében védte meg sikeresen, 2024-ben a szegedi tudományos műhelyekben dolgozó kutatónők közül egyedüliként nyerte el az MTA doktora címet.


Kerchy Anna


A tavaszi rendezvényen mutatta be kutatási eredményeit Prof. Dr. Pusztai Bertalan is, akinek A helyi kultúra szerepe európai periférikus lokalitások önképének konstrukciójában című értekezését 2023 elején bocsátották nyilvános vitára. A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a kultúra és a turizmus felől elemezte a lokális identitások működését.


Pusztai Bertalan


Az ÚNKP Konferencia szekcióinak elnökletében a kar számos oktatója segédkezett, az új professzorokat pedig Prof. Dr. Hárs Endre, a Professzorok Tanácsának elnöke köszöntötte az ünnepélyes alkalmon.


Hallgatóinknak és oktatóinknak ezúton is gratulálunk sikeres munkájukhoz!

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

boritokep__34_1

Az alábbiakban Dr. Újfalusi Németh Jenő nekrológját közöljük, amelyet Dr. Szász Géza, az SZTE BTK Francia Tanszékének mundkatársa fogalmazott.