Boritokep_1

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesült a BTK tizenhat hallgatója

Július elejéig pályázhattak a Szegedi Tudományegyetem hallgatói a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, az egyik legnívósabb támogatási formára. Az SZTE hallgatói közül 98-an nyerték el az ösztöndíjat, közülük tizenhatan a BTK hallgatói. Az ösztöndíj, az elismerésen felül, 10 hónapra nyújt anyagi támogatást a kiváló teljesítmény fenntartására. Az okleveleket szeptember 27-én ünnepélyes keretek között adta át a kari vezetőség a díjazottaknak.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra államilag támogatott és költségtérítéses képzésben tanulók is pályázhatnak – a bírálat során a tanulmányi, szakmai, közösségi és sportteljesítmény számít. Szabó Fruzsina, a szabad bölcsészet alapszak harmadéves hallgatója azt mondja, számára a kredittúlépés díjának eltörlése nagy örömöt okozott, mivel így felvehet minden olyan órát, amely érdekli és hozzátesz a tudásához.


Habár a pályázat során a legtöbb pontot a kiváló tanulmányi eredményből nyerik a versenyzők, a pályázók nagy része az iskolai teljesítményen felül más tevékenységekben is kiemelkedik:

- Az egyetem mellett az EHÖK Rendezvényszervező és Kulturális Bizottságában dolgozom, de tevékenykedem a BTK HÖK SZÉK-eseként és szakos demonstrátorként is – mondta Fruzsina.


Az ünnepélyes átadón jelen volt Prof. Dr. Szilágyi Zsófia, a kar általános és tudományos dékánhelyettese, Kelemen Éva, a Dékáni Hivatal vezetője, valamint Maróti Ivett, a BTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke. Az okleveleket a dékánhelyettes adta át az ösztöndíjasoknak.


Az anyagi támogatás lehetőséget teremt a hallgatóknak arra, hogy könnyebben szakítsanak időt tanulmányaikra és más tevékenységeikre. Éppen ezért a hallgatók is azt javasolják, hogy minél többen pályázzanak az ösztöndíjra:

- Ez az egyetlen opció, ami megélhetést biztosít az elkötelezett leendő szakembereknek. Sajnos sokan kényszerülnek túl sokat dolgozni az egyetem mellett, hiszen a sima tanulmányi ösztöndíj már nem elég a megélhetésre. Hallgatótársaimnak azt javaslom, tevékenykedjenek egyetemi polgárként is, mert szerintem ez egy szuper extra szerepkör – fogalmazott Fruzsina.


Az átadó végén Maróti Ivett is erre tért ki beszédében: elmondta, számára ez az egyik legkedvesebb támogatási forma – amelynek egyébként az elbírálásában is részt vett –, hiszen itt a tanulmányi eredményeken felül a hallgatók más tevékenységeit is értékelik, ezáltal megmutatkozhatnak a BTK-s tehetségek, a hallgatóság sokszínűsége.


A rendezvény végén állófogadás várta az ünnepelteket.

 

Szeretettel gratulálunk az ösztöndíjasoknak és további szép sikereket kívánunk!

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.