borito

Közel hatszáz hallgató vette át oklevelét a kar nyári diplomaosztóján, a kari kitüntetéseket is átadták

A TIK Kongresszusi termében vették át okleveleiket azok az alap-, mester- és osztatlan képzéses, valamint szakirányú továbbképzésen tanuló hallgatók, akik 2023 tavaszán sikeres záróvizsgát tettek. Az idei szemeszterben összesen 759-en abszolválták egyetemi tanulmányaikat, a BTK július 9-i diplomaosztóján négy turnusban mintegy 600 hallgató vette kézhez ünnepélyes keretek között oklevelét.

Az egyetemi és dékáni vezetésből, valamint az intézetek képviselőiből álló Avatótanács bevonulása után az ünnepség kezdetén Juratovics Rita, karunk munkatársa és Blaho Attila jazz-zongorista adták elő zenés műsorukat.


BTK_20230709_1_49

Juratovics Rita és Blaho Attila Yip Harburg és Harold Arlen "Somewhere over the rainbow", valamint Irving Berlin "Cheek to Cheek" című számát adták elő.


Ezután Prof. Dr. Gyenge Zoltán dékán köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta, reméli, hogy a hallgatókban az itt töltött évek alatt sikeresen tudatosult, hogy nem egy csak szakmailag jól képzett diplomásra, hanem egy önálló, szuverén, kritikus gondolkodásra képes emberre van szüksége a társadalomnak:

- A tudás ehhez fontos, de nem elégséges. Embernek kell maradni. Embernek, aki nem hallgat, hanem kérdez, aki nem megfelel, hanem kételkedik, aki nem belenyugszik, hanem gondolkodik és aki nem másban, hanem önmagában bízik. (…) Legyenek hát biztosak önmagukban, legyenek biztosak abban, hogy jól, sőt, nagyon jól választottak, amikor erre az egyetemre, erre a karra jöttek! Legyenek erre nagyon büszkék! Ahogy mi is büszkék vagyunk Önökre.


BTK_20230709_1_74

Prof. Dr. Gyenge Zoltán dékán beszédet mond.


A dékán köszöntőbeszéde után a második turnusban a kari kitüntetéseket is átadták.


Pro Facultate Philosophiae kitüntetésben részesült:

 • Prof. Georgiana Wierre-Gore professzor

 

Dékáni Kitüntető Oklevelet kapott:

 • Dr. Gyimesi Timea Gabriella tanszékvezető egyetemi docens
 • Szekszárdi Krisztina dékáni hivatali szakértő

 

Dékáni Elismerő Oklevelet kapott:

 • Vasas Júlia kommunikáció és médiatudomány mesterszakos hallgató
 • Fodor Zsuzsanna dékáni hivatali ügyintéző
 • Kovács Jánosné tanszéki és kari gazdasági ügyintéző
 • Kószó Albina gazdasági szakértő, pénzügyi ellenjegyző
 • Dr. B. Fejes Katalin egyetemi magántanár
 • Dr. Felföldi László címzetes egyetemi tanár

 

Discipuli pro Universitate Díjban részesült:

 • Sebők Ákos, egyetemünk végzős, pszichológia alapszakos hallgatója
 • Virág Nándor, egyetemünk végzős, elméleti nyelvészet mesterszakos hallgatója

 

A hallgatók ezután egyesével vehették át diplomájukat Prof. Dr. Zakar Péter rektorhelyettestől és Prof. Dr. Gyenge Zoltántól, karunk dékánjától. A 2022-2023-as tanév végén összesen 759 hallgató tett sikeres záróvizsgát: alapképzésben 382-en, mesterképzésben 217-en, osztatlan tanárképzésben 69-en, míg szakirányú továbbképzésben 91-en végeztek tanulmányaikkal.


BTK_20230709_2_305


BTK_20230709_2_594
A második turnusban vette át pszichológia alapszakos diplomáját Bernhardt József is, aki kutyájával, Kürtössel együtt érkezett a színpadra. Kürtös az egyetemi évek alatt is hűséges segítője volt hallgatónknak.


A már diplomával a kezükben ünneplő hallgatókat Prof. Dr. Zakar Péter rektorhelyettes köszöntötte. Az egyetem képviseletében megjelent rektorhelyettes az SZTE és a bölcsészkar eredményességét hangsúlyozta, valamint felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy diplomájukkal nem csak jövőbeli munkaadójukat, hanem szűkebb és tágabb közösségeiket is szolgálniuk kell.

 

BTK_20230709_1_1017


Az ünnepség végén, a Szózat és az Európai Unió himnuszának meghallgatása után, a most már hagyománnyá váló sapkadobás következett. A hallgatók levették sapkáikat, és közösen a levegőbe dobták azt, ezzel jelképezve az egyetemi évek végét.


BTK_20230709_2_1561 BTK_20230709_2_1562


Végzett hallgatóinknak ezúton is szeretettel gratulálunk!

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.