Három nap, két helyszín és több, mint huszonöt előadás a magyar irodalmi sajtótörténetről szóló konferencián (2022. szeptember 15–17.)

Karunk Magyar Irodalmi Tanszékének kutatócsoportja szeptember 15–17. között rendezi meg a Történetek az irodalom médiatörténetéből elnevezésű konferenciáját. A rendezvény alcíme, a „Mélyfúrások a magyar irodalmi sajtótörténetben ‒ lapok, szerzők, szerkesztők; szövegek és olvasóik” jól tükrözi a konferencián elhangzó előadások sokféleségét – huszonhét, az ország különböző egyetemeiről és kutatóintézeteiből érkező előadó mutatja majd be saját kapcsolódó kutatási területét és eredményeit. A program a SZAB Székház Dísztermében és a BTK Kari Konferenciatermében kap helyet, de online is követhetik majd az érdeklődők.


CSÜTÖRTÖK (szeptember 15.)
Helyszín: SZAB Székház Díszterem

 

13:50 SZAJBÉLY MIHÁLY (SZTE): Megnyitó

 

1. SZEKCIÓ
Elnök: SZAJBÉLY MIHÁLY (SZTE)

 

14:00 SZILÁGYI MÁRTON (ELTE)
Egy Tóth Kálmán-levél és az 1852-es év néhány sajtótörténeti eseménye


14:20 TÖRÖK ZSUZSA (ELKH)
1860: Arany János pesti szerkesztő lesz


14:40 T. SZABÓ LEVENTE (BBTE)
A little periodical/petite revue a korai magyar modernizmusban: összehasonlító médiatörténeti kísérlet

 

15:00‒15:30 vita
15:30‒16:00 kávészünet

 

2. SZEKCIÓ
Elnök: HANSÁGI ÁGNES (SZTE)

 

16:00 WIRÁGH ANDRÁS (ELKH)
1914: Nem indul el a Máglya című folyóirat: A kis folyóiratok és érvényesülési lehetőségeik az 1910-es években


16:20 CSÁSZTVAY TÜNDE (ELKH)
Húzóerő: Mikszáth Kálmán újságot ír, olvas ‒ és erőt nyer


16:40 LENGYEL IMRE ZSOLT (ELTE)
Művészetfelfogás és kritikai elvek Rákosi Jenő Budapesti Hírlap-cikkeiben


17:00 RÁKAI ORSOLYA (SZTE)
Sajtó-kézimunka és slow print: az irodalmi mű eseményjellegének megőrzése a tömegesedés korában

 

17:20‒18:00 vita

 

 

PÉNTEK (szeptember 16.)
Helyszín: SZAB Székház Díszterem

 

1. SZEKCIÓ
Elnök: CSÁSZTVAY TÜNDE (ELKH)

 

09:00 SZALISZNYÓ LILLA (SZTE)
Író a pódiumon: Jókai Mór szépirodalmi felolvasásai


09:20 BALOGH GERGŐ (EKKE)
A nyilvánosság mint cselekményszervező elv Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című regényében


09:40 SZILÁGYI ZSÓFIA (SZTE)
„akaratlanul és természetes őszinteséggel” (Móricz Zsigmond válaszai és imázsa a Színházi Élet körkérdéseiben)

 

10:00‒10:30 vita
10:30‒11:00 kávészünet

 

2. SZEKCIÓ
Elnök: TÖRÖK ZSUZSA (ELKH)

 

11:00 RÓZSAFALVI ZSUZSANNA (PIM)
Elfeledettek: Bethlen Margit és az Ünnep


11:20 VOJNICS-ROGICS RÉKA (SZTE)
Gyerek és/vagy felnőtt olvasók? Mit árul el a Magyar Lányok műfaji kínálata?


11:40 TÓTH BENEDEK (PE)
Nagyváros, sajtó, identitás (A tárcaszerű beszédmód és a modern identitás genealógiája)

 

12:00‒12:30 vita
13:00‒14:30 ebédszünet

 

3. SZEKCIÓ
Elnök: SZABÓ GÁBOR (SZTE)

 

14:30 DANYI GÁBOR (OSA/OSUN)
A szamizdat sajtónyilvánosság: Technikák, praxisok, szövegmodellek és recepciós mintázatok


14:50 FÜZI PÉTER (SZTE)
Tandori Dezső első köteteinek megítélése a folyóiratos előzményeik fényében


15:10 PATAKI VIKTOR (KRE)
(H)antológiakultúra?


15:30 MÉSZÁROS MÁRTON (KRE)
KAF médiumai


15:50‒16:30 vita
16:30‒17:00 kávészünet

 

4. SZEKCIÓ
Elnök: MÉSZÁROS MÁRTON (KRE)

 

17:00 MÁRTON-SIMON ANNA (SZTE)
A Hét indulása Kiss József szerkesztői elveinek tükrében


17:20 DEDE FRANCISKA (OSZK)
A Hét szépirodalmi szerzői 1889‒1914 között

 

17:40‒18:00 vita

 

SZOMBAT (szeptember 17.)
Helyszín: SZTE BTK Kari Konferenciaterem

 

1. SZEKCIÓ
Elnök: T. SZABÓ LEVENTE (BBTE)

 

09:00 UJVÁRI HEDVIG (PPKE)
A magyar irodalom recepciója a jelentősebb fővárosi német nyelvű lapokban 1867 után: Vázlatos áttekintés és kísérlet egy adatbankra


09:20 ASZTALOS VERONKA ÖRSIKE (SZTE)
Az Élet szerepe a norvég irodalom 19. századi terjesztésében Magyarországon

 

09:40‒10:00 vita
10:00‒10:30 kávészünet

 

2. SZEKCIÓ
Elnök: SZILÁGYI MÁRTON (ELTE)

 

10:30 GERE ZSOLT (SZTE)
A mottó(k) mint párbeszéd (Az Athenaeum első évfolyamának mottóhasználata)


10:50 CSIKÓS GRÉTA (SZTE)
Volenti nihil difficile – Az Életképek 1847/1. félévének novelláiról


11:10 KISS A. KRISZTA (SZTE)
Jókai első élclapjának jelentősége: A Nagy Tükör szerepe a humorisztikus periodikák történetében


11:30 HANSÁGI ÁGNES (SZTE)
A magyar szépirodalom délibábja: 1853 − Megindul a Délibáb: Nemzeti Szinházi Lap

 

11:50‒12:30 vita

 

12:30 HANSÁGI ÁGNES (SZTE): ZárszóOnline csatlakozási lehetőség:


- csütörtök, péntek: https://us06web.zoom.us/j/84097573264?pwd=RE9DY2ErZnF1akx5UjdtLzFNMHR4QT09

- szombat: meet.google.com/rod-xsbx-isb


Az absztraktfüzet innen letölthető.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

bolygo_bogozo_borito

Miért mesélünk egymásnak történeteket? Hogyan viszonyulunk a mesehagyományhoz? Miért és hogyan dolgozza fel különböző népek és régiók mesekincsét egy kortárs magyar (határon inneni és túli) író? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat, ha ellátogat a Bolygó bogozó író-olvasó találkozóira.