allasfoglalas_2

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának állásfoglalása


Állásfoglalás


A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara vezetése és tudományos közössége elítéli Oroszországnak a független Ukrajna elleni agresszióját. Karunk számos közös oktatási és tudományos projektben vesz részt ukrán és orosz kollégákkal, ukrajnai és oroszországi egyetemekkel. Mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy a béke akarása és a háború befejezése az egyetlen elfogadható alapállás. Szent-Györgyi Albert, egyetemünk egykori Nobel-díjas professzora szavaival élve: “A béke kérdése nem politikusok ügye; ez olyan feladat, mely mindannyiunkra hárul, akiket foglalkoztat gyermekeink és az emberiség jövője.” Csak békében lehetséges az emberi prosperitás, csak békében szavatolható az emberi méltóság és csak békében végezhető mindaz a tudományos munka, amely az emberi együttélés biztosításában nélkülözhetetlen.

Állásfoglalásunkkal csatlakozunk Európa és a világ számos tudományos testületének azonos tartalmú nyilatkozatához, és kinyilvánítjuk együttérzésünket a háború áldozataival.


Декларація


Керівництво та наукова спільнота історико-філологічного та соціальних наук факультету Сеґедського наукового університету засуджує військову агресію Росії проти назалежної України.

Наш факультет бере участь у багатьох навчальних та наукових проєктах разом із українськими та російськими колегами-науковцями, з університетами України й Росії.


Ми всі переконані в тому, що воля до миру та закінчення війни – це єдине прийнятне рішення. За словами колишнього професора нашого університету, лауреата Нобелівської премії Альберта Сентдьорді «питання миру є не справою політиків; це таке завдання, яке стоїть перед усіми нами, кого турбує майбутнє наших дітей та всього людства».


Тільки в умовах миру можливий подальший розвиток людства, тільки в умовах миру гарантується людська гідність і тільки в умовах миру можна займатися науковою роботою, яка забезпечує співіснування людства.


Цією нашою декларацією ми долучаємося до подібних декларацій, виголошених багатьма науковими університетськими спільнотами Європи та світу, а також висловлюємо своє співчуття жертвам цієї війни.


Заявление


Руководство и академическое сообщество Факультета гуманитарных и социальных наук Сегедского университета осуждают агрессию России против независимой Украины. Наш факультет участвует в ряде совместных образовательных и научных проектов с украинскими и российскими коллегами, университетами Украины и России. Мы все убеждены, что стремление к миру и прекращению войны является единственной приемлемой отправной точкой. По словам Альберта Сент-Дьёрдьи, бывшего профессора нашего университета, лауреата Нобелевской премии, "Мир - это не дело политиков, это задача всех нас, кому небезразлично будущее наших детей и всего человечества". Только в мире возможно процветание человечества, только в мире гарантировано человеческое достоинство, и только в мире может осуществляться вся научная работа, необходимая для обеспечения сосуществования людей.

В этой резолюции мы присоединяемся ко многим научным организациям в Европе и во всем мире, делая такое же заявление, и выражаем свое сочувствие жертвам войны.Statement


The administration and scholarly community of the Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Szeged condemns Russia's aggression against independent Ukraine. The Faculty of Humanities and Social Sciences is involved in numerous joint educational and scientific projects with Ukrainian and Russian colleagues, as well as with universities in Ukraine and Russia. We are all convinced that the desire for peace and an end to the war is the only acceptable stance. In the words of Albert Szent-Györgyi, Nobel Prize winner and former professor at our university, “The issue of peace is not a matter for politicians; it is a task for all of us who are concerned about the future of our children and the whole of humankind.” Only in peace is human prosperity possible, only in peace can human dignity be guaranteed, and only in peace can all research and scholarship that is essential to ensure human coexistence be carried out. With this resolution, we join in the statements of similar content by many scientific bodies in Europe and around the world, and we offer our condolences to the families of the victims of the war.


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

1350_DSC_0819

2024 tavaszán, Szegeden, ismét elindul az Amigos a gyerekekért alapítvány csapata. Kik is az Amigók? Mi egy egyetemistákból álló jótékonysági szervezet vagyunk, célunk, hogy kórházi látogatások formájában játékkal, nyelvtanulással és kézműveskedéssel segítsük a beteg gyerekeket. Most te is csatlakozhatsz csapatunkhoz!