boritokep

Oktatóinkat köszöntöttük pedagógusnap alkalmából

Pedagógusainkat hagyományosan június első vasárnapján ünnepeljük. Karunk vezetősége és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezet szervezésében karunk dolgozóit június 8-án köszöntötte Balázs Péter, az FDSZ BTK titkára, Szilágyi Zsófia, karunk általános és tudományos dékánhelyettese és Vasas Júlia, a BTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke. A beszédek után kötetlen beszélgetés vette kezdetét az Auditorium Maximumban.


A beszédeket Balázs Péter, az FDSZ BTK titkára vezette fel, aki elmondta azt is, hogy bár az elmúlt három évben a koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani az ünnepséget, szeretné, ha ezután visszatérhetnének ehhez a tradícióhoz. Szót ejtett az elmúlt években történt változásokról, és egyben afelől is biztosította a bölcsészkar dolgozóit, hogy az FDSZ ezután is megtesz minden tőle telhetőt a munkatársak érdekképviseletének ügyében.


Balázs Péter után Terdik Sára, karunk egyik hallgatója szavalta el Szabó Lőrinc A Bazilikában zúg a harang című versét, megalapozva ezzel az ünnepség hangulatát. Ezután a BTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Vasas Júlia köszöntette oktatóinkat, a bölcsészkar hallgatóinak nevében. Vasas Júlia szerint a fiatalok meghatározó éveiket a közoktatásban és a felsőoktatásban töltik, így kiegyensúlyozott pedagógusokra van szükség. Az ehhez szükséges feltételek és körülmények biztosítása elengedhetetlen. Hangsúlyozta, az egyetemi oktatók az óráik megtartása és az adminisztratív teendők elvégzése mellett számos más tevékenységet folytatnak: felkészítik a hallgatókat a tudományos pályára, konferenciákat szerveznek vagy épp tudományos kutatóműhelyeket hoznak létre és működtetnek – mindezzel hozzájárulva „az egyetemi polgárok értékközpontú és nyitott attitűdjének kialakulásához”.


1.


„Úgy gondolom, hogy az SZTE BTK hallgatói nevében is kijelenthetem: büszkék vagyunk önökre és minden tiszteletünk az Önöké! Büszkeséggel tölt el minket, hogy az ország legjobb bölcsészet- és társadalomtudományi karán tanulhatunk nap mint nap, mind olyan oktatóktól, akik szakmaiságban és elhivatottságban a pálya és tudomány felé megkérdőjelezhetetlenek. Ez a példamutató magatartás az, ami minket is átsegít egy-egy nehezebb időszakon, és amivel a tanárszakos barátaink később remélhetőleg azonosulni tudnak” – mondta Vasas Júlia, a BTK HÖK elnöke.


A hallgatók jókívánságainak tolmácsolása után Szilágyi Zsófia általános és tudományos dékánhelyettes asszony osztotta meg gondolatait. Beszédét azzal a kérdésfelvetéssel kezdte, hogy vajon az egyetemi oktatók valóban pedagógusok-e – tudniillik ez sok esetben még manapság is kérdéses. Az bizonyos, hogy az egyetemi oktatóknak folyamatosan egyensúlyt kell teremteniük a hallgatók támogatása és saját tudományos pályájuk gondozása között, mégis, Szilágyi Zsófia úgy tartja, egyre nagyobb szükség van az egyetemi oktatókra tanárokként is.

2.

A dékánhelyettes kitért arra is, hogy a korábbi, kissé távolságtartó attitűd helyett ma már inkább az látható, hogy a tanári és a tanítványi szerep gyakorta egy nagyon jó, dinamikus párbeszédben áll egymással és a tanárok is sok mindent tanulnak a hallgatóktól. „Tehát hallgatókkal foglalkozó, hallgatókra odafigyelő, a saját módszereit állandóan felülbíráló, a változásokkal szembenéző tanárként nem nagyon tehetjük meg azt, hogy úgy próbálunk tanítani, mint húsz vagy harminc évvel ezelőtt” – mondta Szilágyi Zsófia.


A dékáni vezetés nevében a Covid-járvány idejében való helytállásukért is köszönetet mondott kollégáinak, illetve háláját fejezte ki a tanterv-átalakításban való aktív részvételért is. Kiemelte, szerinte fontos, hogy a pedagógusnap alkalmából a nem oktató dolgozókat is megünnepeljék, hiszen nélkülük nem működhetne az egyetem.


3.


Beszéde végén a dékáni vezetés nevében két Dékáni Elismerő Oklevet is kiosztott: az egyiket a BTK egy nem oktató dolgozója, Mikuska Tiborné intézeti ügyintéző kapta, a másikat pedig Cserjés Katalin, a Magyar Irodalmi Tanszék nyugalmazott egyetemi docense.


4.


A köszöntők után a szervezők kötetlen beszélgetésre, koccintásra várták a résztvevőket, a BTK Hallgatói Önkormányzatának képviselői pedig virággal kedveskedtek a jelenlévőknek.


5.


Ezúton is köszönjük az SZTE BTK minden munkatársának fáradhatatlan és lelkiismeretes munkáját!


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

holokauszt

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Politológiai Tanszéke és a Magyar Történelmi Társulat Szegedi és Dél-alföldi Csoportja tudományos konferenciát szervez A magyar holokauszt 80 év távlatából. Jogfosztás – deportálás – emlékezés címmel 2024. június 6-7-én a Jogi Kar Aulájában (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.).