spec

Elindult a specializációválasztás időszaka – mit, mikor és hogyan választhatsz?

Kivonat az SZTE Oktatási Igazgatóság a Neptun hallgatói felületére felkerült hirdetményéből


A 2021/22. tanév II. (tavaszi) félévében a szakosodási jelentkezés április 4-én (hétfő) indul és április 10-én (vasárnap) záródik. Ebben az időszakban érhetőek el a felkínált, karokon belüli és karok közti szakirányok és specializációk. Szakosodást/specializációt választhat az a BTK-s hallgató, akinek a képzésében ez föl van ajánlva és még nem rendelkezik szakiránnyal/specializációval.

Milyen szakirányt vagy specializációt választhat a hallgató?


A szakirányokat és specializációkat a hallgatói weben az "Ügyintézés” / „Modul választás" menüben, a "Szakirányválasztási időszak 2022 tavasz - általános" időszak alatt találja meg a hallgató.

Fontos: A specializáció választás sikeres kimenetele érdekében minden jelentkező hallgatónak felhívjuk a figyelmét, hogy éljen a lehetséges maximális modulválasztás lehetőségével, mivel létszám korláttal meghirdetett modulra való jelentkezés esetén, ha a lista betelik, a hallgató számára csak akkor marad kiosztható modul, ha jelentkezése során másik modult is megjelölt. A modulválasztási algoritmus figyelemmel van a megjelölt modulok sorrendjére, de elégtelen modulválasztás esetén nem ajánl fel modult a hallgató számára.


A bolognai típusú tanári mesterképzés 2016. szeptemberben indult utoljára, de a minorok fölvétele továbbra is lehetséges, amennyiben azt a szak képzési és kimeneti követelményei megengedik, és az adott kar a minor felvételét most meghirdeti. Az alapszakos diploma és az elvégzett minor birtokában az osztatlan tanárképzésbe lehet majd belépni.


Mikor tudja meg a hallgató, hogy a modulválasztása sikeres volt-e?


A hallgatók a modulválasztásuk állapotáról a jelentkezést követő naptól a hallgatói weben az "Információ” / „Lekérdezések/Információk" menüben a „Modulválasztásom” lekérdezéssel tájékozódhatnak. Amennyiben a listán a sorszám oszlopban valamely választott modul estén a cella nem üres, akkor azon modulválasztás sikeresnek tekinthető, amelyet azonban a szakiránybíráló által adott pont vagy akár a választás egy későbbi állapota megváltoztathat.


A hallgatók a bírálat végleges eredményét április 16-tól láthatják, amelyre április 18 (hétfő) és 20 (szerda) között lehet a kari TO-hoz reklamációt beadni elektronikus formában.


A szakosodási döntések az egyetemi TR-naptár szerint április 22-én (péntek) véglegesítődnek a tanulmányi rendszerben.A specializációválasztás menetét leíró hallgatói tájékoztató a

http://www.stud.u-szeged.hu/etr/hirek/Hallgatoi_tajekoztato_Modulvalasztas_SZTE_2021.pdf linken, míg az Oktatási Igazgatóság eredeti hirdetménye ide kattintva érhető el.


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

A Magyar Irodalmi Tanszék a tavaszi szemeszterben is megrendezi Műhelytitkok elnevezésű beszélgetés-sorozatát. A belépés minden alkalommal díjtalan!