Ethics and Aesthetics: From Somaesthetics to the Art of Living

Prof. Richard Shusterman: Etika és esztétika: a szómaesztétikától az élet művészetéig


Wittgenstein a Tractatus-ban merészen állítja (minden további érvelés vagy megvilágítás nélkül), hogy az „etika és az esztétika egy és ugyanaz” (6.421). Ezen állítás igazsága, természetesen, egyáltalán nem nyilvánvaló. A legtöbb értelmiségi, nem csupán Wittgenstein korában, hanem manapság is, nem pusztán megkülönbözteti a két terminust, hanem gyakran egyenesen szembe is állítja azokat. Az etika és az esztétika az értékek két, világosan elkülönülő halmazát alkotják szerintük, melyek más-más célokat, módszereket és kritériumokat foglalnak magukban. Sőt, egymással ellentétes sztereotípiák is erősítik ezt a felfogást: az amorális esztéta áll itt szemben a nyárspolgári moralistával, akinek semmi esztétikai érzéke sincs. Míg az erkölcsi attitűdöt a cselekvéssel, reális célokkal és gyakorlati következményekkel együtt gondoljuk el, addig az esztétikai attitűd – posztkantiánus tradícióink szerint – a gyakorlattól idegen, cél- és érdeknélküli szemlélődésként jelenik meg. Shusterman, olyan pragmatista esztétaként, aki nagyra értékeli a művészet gazdag sokféleségét és az esztétikai tapasztalatot, természetesen e sztereotípiák ellenkezőjét igyekszik bizonyítani.

Az előadás angol nyelvű.


pl

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.