Konferenciafelhívás - Az ismeretlen harmadik. Hallgatói konferencia a fordításról

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Filozófia Tanszéke és a Doktoranduszok Országos Szövetségének Filozófiatudományi Osztálya hallgatói konferenciát rendez a fordításról, amelyre a fordítással elméleti vagy gyakorlati szinten foglalkozó BA, MA hallgatók, doktoranduszok és doktorjelöltek jelentkezését várják.

Az ismeretlen harmadik megnevezéssel a szöveg és az olvasó között sokszor elvesző fordítóra utaló konferencia célja egymás munkásságának, munkamódszerének és a szakmai közegnek a megismerése, a közösségépítés, valamint a magyar nyelvű kultúra gazdagítása.


A konferencia két részből áll. Az első napon, a RÓL/RŐL szekcióban a fordítás elméletéről lesz szó, míg a második napon, a BÓL/BŐL részben a külön erre a célra hozott, még nem publikált fordítások megvitatására kerül sor. A konferencián 20 perces előadások megtartására lesz lehetőség magyar nyelven, amelyet minden esetben 10 perces koreferátum követ. A konferencián a részvétel ingyenes. A konferencia záróeseményeként kerekasztal-beszélgetést tervezünk a Grand Caféban, Szeged egyik patinás kávéházában.


JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 29.


Jelentkezni egyrészt a https://goo.gl/2cI4Mt linken található regisztrációs ív kitöltésével, másrészt pedig az absztrakt elküldésével lehet az azismeretlenharmadik@gmail.com ímélcímre. Az absztrakt formai követelményei: két oldalas MS Word dokumentum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es szóköz. Az absztrakt tartalmazza az előadó nevét és intézményét, az előadás címét, az előadás gondolatmenetét, valamint a hivatkozásokat. A jelentkezés elfogadásáról 2016. március 15-ig ímélt küldünk minden jelentkezőnek. Az absztrakt elfogadásának szakmai kritériumai: a formai követelmények betartása, fogalmi tisztaság és reflexió, valamint fordítási indokoltság. Adott esetben újrafordított szöveget is lehet hozni.


(1) RÓL/RÓL elméleti rész

A téma a fordítás elmélete, így az absztraktokat ebben a témában várjuk. Az absztrakt előbb a tézist, majd az érvelés főbb pontjait tartalmazza.

(2) BÓL/BŐL gyakorlati rész

A cél a fordítás gyakorlati oldalát egy, az előadó által szabadon kiválasztott, elsősorban filozófiai, irodalmi vagy nyelvészeti témájú, legfeljebb 20 oldalas szöveg megvitatása mentén bemutatni. A fordítandó szöveg nyelve magyar, angol, német, francia, spanyol, orosz, latin és ógörög lehet. Az előadás felépítését az alábbiak szerint javasoljuk: (a) Szerző és mű rövid leírása. (b) A fordítás indokoltsága. (c) Legfontosabb fogalmak tisztázása. (d) Munkamenet jellemzése. (e) Konklúzió. Indokolt esetben el lehet térni ettől a javasolt felépítéstől. Az absztrakt első oldala itt az előadás leírása legyen, míg a második oldal egy oldalas mintafordítás a kiválasztott szövegből.


A fordítás teljes szövegének beküldési határideje: 2016. március 31.


A konferencia Facebook-eseménye a következő linken található: https://www.facebook.com/events/640273709448976/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Nevtelen_terv_6

A pekingi Beijin International Studies University (BISU) 13 diákja fejezte be kedden alapszakos tanulmányait karunkon. A hallgatók külföldiekre adaptált Magyar alapszakon tanultak hungarológia specializációval kiegészítve.