MagyTudUnnBTK

A Magyar Tudomány Ünnepe a Bölcsészettudományi Karon

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara idén novemberben számos rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmával.

A közel egy hónapos rendezvénysorozat programjairól az alábbi táblázat nyújt áttekintő tájékoztatást. Az egyes rendezvényekről a folyamatosan frissülő Eseménynaptárban további információkat találhatnak.


Esemény megnevezése

időpontja

helyszíne

Szervező

 1. Gabler Dénes előadása: A római kori településtörténet újabb eredményei Pannonia nyugati részén

 

november 2.

14-15.30

Kristó-terem

Ókortörténeti Tanszék

 1. Wojtilla Gyula előadása: Egy görög követ az ókori Indiában

november 4.

12:00-13:00

Magyar történeti szeminárium

Ókortörténeti Tanszék

 1. Tudomány, filozófia, művészet – kerekasztal-beszélgetés

november 5.

Petőfi épület, Málnási Bartók György terem

SZTE BTK Filozófia Tanszék

 1. Könyvbemutató: Merőleges viszonyok. Tanulmányok El Kazovszkijról

november 5.

Budapest, Nyitott Műhely

SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék,

El Kazovszkij-munkacsoport

 1. Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században. II. Neolatin Konferencia

november 5–7.

SZTE BTK Kari Konferenciaterem

Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék

 1. Celebrating Problem Solving – Workshop of Prof. Dr. Joachim Funke

november 7. 15:00-18:00

Szegedi Akadémiai Bizottság székháza 110-es előadóterem

BTK Oktatáselméleti Kutatócsoport és MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Peda­gógiai-Pszicho­lógiai Szakbizottság

 1. Kafka & Ransmayr. Az Österreich-Studien Szeged 8. és 9. kötetének bemutatója: a Bombitz Attila által szerkesztett Bis zum Ende der Welt. Ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr és Mihály Csilla Franz Kafkáról írott könyve, a Figuren und Figurenkonstellattionen in Kafkas Erzähltheater

november 9.

18.00

Grand Café Szeged, Deák Ferenc u. 18.

Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék + Osztrák Könyvtár

 1. „Deleuze-aktuális”

Gilles Deleuze – Claire Parnet: Párbeszédek c. könyve magyar fordításának rendhagyó bemutatója, a könyv a tanszéki Deleuze-fordítóműhely, valamint tanszéki oktatók fordításában jelenik meg a L’Harmattan könyvkiadó gondozásában 2015 decemberében

november 10.

14-16 óra

 

Zolnai terem

BTK II. emelet

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

 1. „Lojalitások és nemzeti önértelmezések a közép-európai zsidó közösségekben a 19. század végén és a 20. század első felében” konferencia

november 10.

SZTE BTK Egyetem utca 2. Kari Konferenciaterem

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék,

MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport

 1. Hallgatói Nyelvészeti Fórum

november 11.,

16.00-18.00

Mészöly Gedeon Szeminárium

Általános Nyelvészeti TDK, Elméleti Nyelvészet Doktori Program

 1. Szent Mártontól Kalocsáig – konferencia Koszta László professzor emlékére

november 11.,

10-13h

BTK, Kari Konferenciaterem

Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

 1. Lingdok19 nyelvészdoktorandusz-konferencia

november 12-13.

SZTE BTK Kari Konferenciaterem

SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola

 1. Ifjúság-szociológia: A fiatalok és a lokalitás konferencia

november 16.

MTA Szegedi Területi Bizottság székháza

MTA, Szegedi Területi Bizottság, Szociológia Munkabizottság és a BTK

 1. Előadás: „Einigkeit durch Aggression? Reden zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges" Prof. Dr. Heinz-Helmut Lüger (Universität Koblenz-Landau)

november 17. 18 óra

SZAB-székház

Német Nyelvészeti Tanszék

 1. előadás: „Ein Attentat und seine medienpolitische Darstellung. Sprachliche Beobachtungen

zum 28. Juni 1914“ Prof. Dr. Heinz-Helmut Lüger (Universität Koblenz-Landau)

november 18,

10-11:30 óra

PIV (Petőfi épület)

Német Nyelvészeti Tanszék

 1. Kari Tudományos Nap: bemutatkoznak a Kar újonnan kinevezett professzora

november 18.

SZTE BTK Auditorium Maximum

Dékáni Hivatal

 1. Julio Cortázar kiállítás

november 18.

TIK

Hispanisztika Tanszék

 1. Finnugor délután

(„Villám” kurzusok finnugor nyelveken és balti finn kávéház)

nov. 18.

16 óra

Finnugor Tanszék

SZTE Finnugor Tanszék

19.  IV. Béla Muhiból Dalmáciába menekülésének emléke a helynevekben. Szabó József professzor előadása

 

2015. november 18. 17 óra

Klemm Antal Szeminárium

SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék

 1. „Összeesküvés-elméletek” konferencia

november 18-19.

SZTE BTK Egyetem utca 2. Kari Konferenciaterem

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék,

MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport,

MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely

 1. előadás: „Probleme des Text(sorten)vergleichs“ Prof. Dr. Heinz-Helmut Lüger (Universität Koblenz-Landau)

 

november 19.

8: 9:30 óra,

PIV (Petőfi épület)

 

Német Nyelvészeti Tanszék

 1. előadás: "Idiomatik im Deutschen", Prof. Dr. Heinz-Helmut Lüger (Universität Koblenz-Landau)

november 19.

16-17:30 óra

AD 3

Német Nyelvészeti Tanszék

 1. Transiciones: de la dictadura a la democracia

Nemzetközi tudományos konferencia

november 19-20.

TIK és BTK

Hispanisztika Tanszék

 1. A székely írás modern kultuszának gyakorlatai, és ezek percepciói - projektindító konferencia

november 20.

11:00

SZTE BTK

Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

 1. A gondolkodás­fejlesztés lehetőségei a természettudo-mányok tanításában c. szimpózium

november 24. 15:00-17:00

Szegedi Akadémiai Bizottság székháza 217-es előadóterem

BTK Nevelés­tudományi Intézet és MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Oktatáselméleti Munka­­bizottság

 1. Neveléstudományi kutatások interdiszciplináris megközelítésben c. workshop

november 24. 17:00-19:00

Szegedi Akadémiai Bizottság székháza 110-es előadóterem

BTK Oktatáselméleti Kutatócsoport és MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Pedagógiai-Pszicho­lógiai Szakbizottság

 1. Országos szimpózium és könyvbemutató: Mitológiai leckék és más stúdiumok El Kazovszkijnál

november 26.

Szeged, Grand Café

SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék,

El Kazovszkij-munkacsoport

 1. „A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására” konferencia

 

november 26-27.

SZTE BTK Egyetem utca 2. Kari Konferenciaterem; Bálint Sándor terem, SZTE Rektori Hivatal, Dugonics tér 13.

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

SZAB Néprajzi Munkabizottsága,

MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport,

Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület

 1. A bölcsészettudományok evolúciója (?) – valós és virtuális világok c. tudományos ülés

november 27-én 9 órától

SZAB-székház díszterme

A SZAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága


A táblázat a következő linkre kattintva .pdf formátumban is elérhető: http://www.arts.u-szeged.hu/hirek/szte-btk-2015-oktober/kar-tud-unnepe

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

A Magyar Irodalmi Tanszék a tavaszi szemeszterben is megrendezi Műhelytitkok elnevezésű beszélgetés-sorozatát. A belépés minden alkalommal díjtalan!