Kari Tanácsi Választás

A 2015. december 8-9-10-én tartott Kari Tanácsi Választások eredményei

A Kari Tanács oktatói-kutatói tagjainak választásánál:

1. A Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, a Társadalomtudományi Intézet, továbbá a Történeti Intézet 2-2 tagot és 6-6 póttagot, míg a többi (kisebb) intézet 1-1 tagot és 3-3 póttagot választott.

2. A sárga háttér azokat a kollégákat jelöli, akik jogosultságot nyertek a kari tanácsi tagságra/póttagságra (azzal, hogy a tisztség tényleges betöltéséhez még elfogadó nyilatkozatot kell tenniük).

3. A szürke háttér azokat a szavazategyenlőségeket mutatja, ahol (a tisztségeket elfogadó nyilatkozatok megtétele esetén) további döntés szükséges a tisztség betöltéséről. Utóbbi döntés meghozatalának formája:

- a tagoknál 2. választási forduló tartása,

- a póttagoknál sorsolás.


A tisztségek végső elosztását az elfogadó nyilatkozatok megtétele/meg nem tétele még befolyásolhatja.


Oktató-Kutató


Nem oktató, nem kutató dolgozó

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

bolygo_bogozo_borito

Miért mesélünk egymásnak történeteket? Hogyan viszonyulunk a mesehagyományhoz? Miért és hogyan dolgozza fel különböző népek és régiók mesekincsét egy kortárs magyar (határon inneni és túli) író? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat, ha ellátogat a Bolygó bogozó író-olvasó találkozóira.