2/2013. (VI. 25.) sz. Dékáni Utasítás

a Bölcsészettudományi Karhoz tartozó épületek nyitva tartásáról 2013. július 1-jétől

Az SZTE BTK Dékánjaként az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzatának Második Rész, IV. Fejezet 8. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezem:

 

Figyelemmel az 1700/2012. (XII. 29.) kormányhatározatra, valamint együttműködve a GMF Védelmi Irodájával szükségessé vált a Bölcsészettudományi Karhoz tartozó épületek portaszolgálatának megváltoztatása. Így 2013. júliusától (hasonlóan az SZTE valamennyi oktatási épületéhez) az Egyetem utcai épületben is megszűnik az éjszakai és a hétvégi állandó portaszolgálat.

 

A zárás időszakában az épületek felügyeletét a JATIK-ban működő állandó biztonsági szolgálat ügyeletesei végzik. Sürgős esetben közvetlenül hozzájuk lehet fordulni, illetve intézkedést lehet kérni az 5863-as telefonszámon.

 

2013. július 1-jétől az Egyetem utcai épület esetében kártyás beléptető rendszert helyeztetünk üzembe, mely lehetővé teszi az épületbe történő bejutást bezárás esetén is. Ez szigorúan munkavégzés céljából, a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása mellett történhet. Az épület elhagyása kártyahasználat nélkül, belső nyomógomb használatával lesz lehetséges. Az épületet záró portásnak meg kell győződnie arról, hogy kik tartózkodnak bent, és arról – biztonsági okokból – tájékoztatást kell adniuk a Védelmi Iroda központjának. Ugyancsak a fokozott biztonság érdekében a beléptető rendszert állandó működésű kamera ellenőrzi.

 

A Petőfi sugárúti épületben biztonsági rendszer jelenleg nincs telepítve (de szerepel az épület felújítási tervében). Annak megvalósulásáig – mint ahogy az eddig is volt – az épületbe történő bejutás az Egyetem u. 2. sz. alatt lévő portaszolgálat, illetve a JATIK-ban lévő biztonsági ügyelet segítségével lehetséges.

 

A BTK vezetése ebben az új helyzetben minden lehetséges módon biztosítani kívánja a zavartalan munkavégzés lehetőségét azoknak a kollégáknak, akiknek munkája vagy szegedi oktatási ritmusa megköveteli, hogy időnként – indokolt esetben – az épület zárása után is az épületben tartózkodjanak. Csak olyan személy tartózkodhat az épületben annak bezárását követően, aki részt vett a munkavédelmi, továbbá a tűz- és katasztrófavédelmi előadásokon. A jogosultak körét a Dékán határozza meg. A belépéshez érvényes oktatói kártyára van szükség, melynek memóriáját a Védelmi Iroda aktiválni tudja az arra jogosultak körét meghatározó, a jelen dékáni utasítás 2. sz. mellékletében összeállított jegyzék alapján.

 

A 2013. július 1-jétől érvényes, az Egyetem utcai és a Petőfi S. sgt-i épületek nyitva tartását bemutató részletes beosztást az 1. sz. melléklet, a belépésre jogosultak körét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

Szeged, 2013. június 25.


Dr. Csernus Sándor s.k.

dékán

 

 

2/2013. (VI. 25.) sz. Dékáni Utasítás 1. sz. melléklete:


Porta nyitva tartás

 

BTK Egyetem utcai épület

Petőfi S. sgt-i épület

2013. júl. 1– júl. 7.

hétköznap: 5–20

július 6, szombat: 7-19

július 7, vasárnap: zárva

hétköznap: 6–20

július 6, szombat: 7-19

július 7, vasárnap: zárva

2013. júl. 8– aug. 31.

(kivéve 2013. aug. 3– aug. 20.)

hétköznap: 5–20

hétvége: zárva

hétköznap: 7–16

hétvége: zárva

2013. aug. 3– aug. 20.

(nyári szabadság)

Az épületek zárva tartanak, portaszolgálat helyben (beleértve a JATIK épületét) nincs. Rendkívüli esetben az 5863-as telefonszámon lehet intézkedést kérni.

2013. szept. 1-től

hétköznap: 5–22

szombat: 7-19

vasárnap: zárva

hétköznap: 6–21

szombat: 7-19

vasárnap: zárva

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

bolygo_bogozo_borito

Miért mesélünk egymásnak történeteket? Hogyan viszonyulunk a mesehagyományhoz? Miért és hogyan dolgozza fel különböző népek és régiók mesekincsét egy kortárs magyar (határon inneni és túli) író? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat, ha ellátogat a Bolygó bogozó író-olvasó találkozóira.