Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport a Karon

A korábbi MTA-DE-SZTE-PTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport közvetlen folytatásaként létrejött a Kertész András akadémikus által vezetett MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, melynek megbízatása 2012. július 1-től 2017. június 30-ig szól. A SZTE BTK-n folyó magas színvonalú nyelvészeti kutatások elismeréseként, illetve a Debreceni Egyetemmel fennálló kiváló kapcsolataink megerősítéseként értékelendő, hogy a kutatócsoport szegedi munkacsoportjában részt vesznek a Kar nyelvtudományi szakemberei. A munkacsoport telephelye az Általános Nyelvészeti Tanszék. A szegedi munkacsoport vezetője Németh T. Enikő, további tagjai Bibok Károly, Nagy C. Katalin és Vecsey Zoltán.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.