borito

Átvették diplomájukat a végzős hallgatók - Videó

A TIK Kongresszusi termében vették át diplomájukat azok a hallgatók, akik a 2022/2023-as tanév őszi félévében fejezték be tanulmányaikat karunkon. Ebben a szemeszterben a BTK-n 129-en tettek sikeres záróvizsgát, a február 3-án, 11 órától kezdődő ünnepségen nyolcvan diák vette kezébe az oklevelét. A diplomaosztón az alap-, a mester-, az osztatlan képzésben és a szakirányú továbbképzésben résztvevőket is köszöntötte a megjelent Avatótanács.

Az Avatótanács bevonulása után az ünnepség első felszólalója Prof. Dr. Gyenge Zoltán, a kar dékánja volt, aki köszöntötte a jelenlévőket, egyben pedig elmondta: az őszi szemeszter lezárultával a szegedi bölcsészkaron alapképzésben 49, osztatlan tanárképzésben 18, mesterképzésben 22, szakirányú továbbképzésben pedig 40-en záróvizsgáztak sikeresen. A dékán ezután külön köszöntötte az ünnepségen részt vevő Prof. Dr. Zakar Péter rektorhelyettest, a kari vezetés tagjait, a társkarok és a kar intézeteinek képviselőit, valamint a BTK Hallgatói Önkormányzatának elnökét.


1


A diplomaosztó folytatásában a professor emerita és professor emeritus oklevelek átadása következett.


Professor emerita oklevelet vett át:


2.
Prof. Dr. Bakró-Nagy Marianne nyugalmazott egyetemi tanár, a finnugor nyelvtudomány nemzetközi szinten elismert tudósa


3.
Prof. Dr. Ressné Ivanics Mária nyugalmazott egyetemi tanár, az Altajisztika Tanszék professzora több évtizedes tudományos, iskolateremtő oktatási és közéleti munkássága alapján


Professor emeritus oklevelet vett át:


4.
Prof. Dr. Pál József nyugalmazott egyetemi tanár, a kar Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének professzora, irodalomtörténész, az MTA doktora


5.
Prof. Dr. Szajbély Mihály nyugalmazott egyetemi tanár, a kar kimagasló tekintélyű, iskolateremtő irodalomtörténész professzora


Ezután a Slide and Brass Harsona Quartet szórakoztatta a közönséget, majd Prof. Dr. Gyenge Zoltán ünnepi beszédét hallgathatták meg a résztvevők magyar és angol nyelven.


6.
Prof. Dr. Gyenge Zoltán, a kar dékánja


A dékán kiemelte, reméli, a karon eltöltött évek alatt megértették a hallgatók, hogy a szakmailag képzett egyén mellett a kritikusan gondolkodó emberre is szüksége van a közösségeknek:

- Emberre, aki nem hallgat, hanem kérdez, aki nem megfelel, hanem kételkedik, aki nem belenyugszik, hanem gondolkodik, és nem másban, hanem önmagában bízik – mondta a dékán.


7.


Prof. Dr. Gyenge Zoltán, utalva a Covid-járvány alatti időszakra, a személyes találkozások nélkülözhetetlenségét hangsúlyozta, egyúttal a 2021 novemberében nyílt Radnóti kávézót is megemlítette, amely azóta sok személyes találkozásnak, rendezvénynek, közösségi programnak ad helyet.


8.


Az okleveleket ezután egyenként adta át Prof. Dr. Zakar Péter és Prof. Dr. Gyenge Zoltán a diplomásoknak. A végzősök nevében Zhou Yuxin, frissen végzett hungarológia szakos hallgató mondott búcsúbeszédet. Zhou, elmondása szerint, nagyon jó döntésnek tartja, hogy az SZTE-t és azon belül is a BTK-t választotta, amikor a külföldi tanulás mellett döntött – többek között a pezsgő diákélet és a gyakorlati oktatás miatt.


9.
Zhou Yuxin


A frissdiplomás hosszútávú tervét is megosztotta a közönséggel, miszerint Kínába hazatérve magyar nyelvet fog oktatni és kulturális közvetítőként az lesz a célja, hogy minél több kínai diák eljuthasson Magyarországra.


10.
Slide and Brass Harsona Quartet


Az újabb zenei betét után Prof. Dr. Zakar Péter, az SZTE rektorhelyettese szólította meg a jelenlévőket, aki arra buzdította a hallgatókat, hogy ha szeretik, amit csinálnak, ne csak a rendezvények alkalmaival, hanem a doktori iskolákba is térjenek vissza. Az ünnepség zárásaként a hallgatók ünnepélyesen a levegőbe dobták sapkáikat – ugyanis, először idén, a bölcsészkari végzősök is talárt viseltek az ünnepségen.


11 12

 


A diplomaosztóról készült felvétel itt megtekinthető:


 


Gratulálunk és sok sikert kívánunk frissen végzett hallgatóinknak!


(Fotók: Rómer János)

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

A Szegedi Tudományegyetem a Center for World University Rankings 2023-as toplistáján eredményesen szerepel: a kétezres ranglistán világviszonylatban a 708. helyen áll, ami a hazai intézmények között dobogós helyezés. Az oktatói és kutatói kiválóságot mérő indikátor szerint pedig a legjobb magyar egyetem az SZTE.