egyetem_napja_2023_s_7

Hárman is egyetemi elismerést kaptak karunkról az Egyetem Napja alkalmából

Az SZTE immár több mint húsz éve november 11-én ünnepli az Egyetem Napját. Ez a nap többszörös ünnep a Szegedi Tudományegyetemen: 1872. november 11-én kezdődött meg a tanítás az intézmény jogelődjének tekintett kolozsvári egyetemen, 1940. november 11-e a Szegeden újonnan alapított Horthy Miklós Tudományegyetem tanévnyitójának napja. E jeles napon a Szegedi Tudományegyetem a nagy elődökre emlékszik és emlékeztet, ápolja hagyományait és kitünteti a jelen olyan kiválóságait, akik hozzájárulnak az universitas jövőjének építéséhez. Az ünnepségen kitüntetésben részesült mások mellett prof. dr. Csíkos Csaba, dr. Vo Van De és prof. dr. Kérchy Anna.

November 11-én az egyetem Dugonics téri főépületének dísztermében rendeztek ünnepi szenátusülést, amelyen az SZTE vezetői, vendégei, a kitüntetettek és családtagjaik vettek részt. A beszédek után az elismerések átadására került sor.

A Szegedi Tudományegyetem vezetése Kiváló PhD Témavezető Elismerő Oklevelet adományozott dr. Varró András professzornak, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanárának, dr. Papp Tamás professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Mikrobiológiai Tanszék egyetemi tanárának és dr. Csíkos Csaba professzornak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának.

A Kiváló PhD Témavezető Elismerő Oklevél három területen: élettudományok; élettelen természettudományok és matematika, valamint humán- és társadalomtudományok területén a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló olyan oktatónak adományozható, aki több éven át kiemelkedő eredménnyel vett részt a PhD hallgatók képzésében, és hatékonyan látott el témavezetői feladatokat.

Az Egyetem Pro Laudande Promotione-díjat adományozott dr. Tóth Noémi, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, dr. Árpádffy-Lovas Tamás, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, dr. Palásti Dávid Jenő, Kémia Doktori Iskola, dr. Szebenyi Csilla, Biológia Doktori Iskola, dr. Vo Van De, Neveléstudományi Doktori Iskola, dr. Hajdu Gábor, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola végzett PhD-hallgatója részére.

A díjat olyan személyek kaphatják, akik a PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, szervezett képzést követően szerezték meg és valamennyi követelményt kiemelkedő színvonalon teljesítettek. A díj adományozásáról a Tudományterületi Doktori Tanácsok javaslatai alapján az Egyetemi Doktori Tanács dönt.

2023-ban az egyetem Év kutatója elismerő oklevelet adományozott dr. Hohmann Judit professzornak, a Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet egyetemi tanárának, dr. Tamás Gábor professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék egyetemi tanárának, dr. Kérchy Anna professzornak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Angol-Amerikai Intézet egyetemi tanárának.

Az Év Kutatója Elismerő Oklevelet három területen: élő természettudományok; az élettelen természettudományok és matematika; valamint a humán- és társadalomtudományok tudományterületén a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló olyan kiemelkedő kutatómunkát végző egyetemi polgárai kaphatják, akiknek nagy horderejű műszaki alkotásai, tudományos eredményei, kimagasló publikációs tevékenységük, iskolateremtő munkásságuk, vagy a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerepük példaként állítható az egyetem polgárai elé.

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa Csengery János Emlékérem elismerést adományozott Dr. Kertesi Gábor professzornak, a Magyar Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadójának.

A pedagógiai kutatás magyarországi fejlődésének elindulásában jelentős szerepet játszó, előbb a kolozsvári egyetemen oktató, majd az egyetem Szegedre kerülése után a Bölcsészettudományi Kar dékánjának és az egyetem rektorának is megválasztott Csengery János születésének 150. évfordulója alkalmából a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája Csengery János Emlékérmet alapított. Az emlékérmet olyan, elsősorban nem a neveléstudomány terén elismerést szerzett kutatók kaphatják meg, akik fontos szerepet játszottak a neveléstudomány vagy a pedagógusképzés fejlődésében.

Az ünnepséget a Rektori Hivatal átriumában pezsgős koccintással és díszebéddel zárták, köszöntőt mondott dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja és prof. dr. Rovó László rektor.

Az ünnepségről szóló teljes beszámoló az u-szeged.hu oldalon olvasható.


Forrás: Vida-Szűcs Imre/u-szeged.hu

Fotók: Kovács-Jerney Ádám, Sahin-Tóth István

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

cover-weblap-01

A Kolozsvárról Szegedre költözött Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetemen 100 évvel ezelőtt, 1924-ben Buday Árpád és Banner János kinevezésével indult meg a régészeti intézet működése. Az elmúlt 100 évben kisebb kihagyással ugyan, de folytonos volt a régészeti oktatás, és tudományunk olyan meghatározó alakjai tanítottak és kutattak az intézetben/tanszéken, mint Trogmayer Ottó és Fodor István. Az egykori oktatóinkra is megemlékezve az intézet/tanszék fennállásának centenáriumát több, az esemény fontosságához méltó programmal ünnepeljük meg 2024. május 21. és 23. között.