SZTE BTK Tudományos Diákköri Konferencia

Az SZTE BTK Tudományos Diákköri Konferenciát rendez november 26-27-én. A konferencia kvalifikációs lehetőséget jelent a résztvevőknek a 2021 tavaszán sorra kerülő 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.


dr. Vajda Zoltán

ifjúsági és külkapcsolati dékánhelyettes