SIPOS JÓZSEF EMLÉKKONFERENCIA

SZTE BTK Történeti Intézet

Modernkori Magyar Történeti Tanszék

Sipos József Konferencia

2022. május 13.

BTK Kari KonferenciateremPROGRAM


9:30 

AZ EMLÉKKONFERENCIA MEGNYITÁSA

(Vajda Zoltán dékánhelyettes, SZTE BTK)


9:45–12:05

I. SZEKCIÓ: PÁLYATÁRSAK, KOLLÉGÁK Szekcióelnök: Dobos László


9:45

Szakály Sándor: Shvoy Kálmán – katona, sportvezető, politikus

10:05

Tóth István: Fényképek mint a társadalom korképe 1900–1944 (a Móra Ferenc Múzeum fényképgyűjteménye alapján)

10:25

Zombori István: Glattfelder Gyula püspök és a román földreform

10:45

Ignácz Károly: A szociáldemokraták és az 1922-es parlamenti választás

11:05

Vincze Gábor: A M. kir. Csendőrség Központi Nyomozó Osztálya, és a kommunistaellenes nyomozások a 2. világháború alatt

11:25

Jancsák Csaba: Három MEFESZ Magyarországon

11:45

Révész Béla: Sipos József és Dombrád


12:05–13:00

Ebédszünet (állófogadás)


13:00–15:00

II. SZEKCIÓ: KITEKINTÉS – INTÉZETI KOLLÉGÁK, BARÁTOK

Szekcióelnök: Deák Ágnes

13:00

Ferwagner Péter Ákos: Nacionalista politikai szervezetek a két világháború közötti Szíriában

13:20

Kovács Szilvia: A vadászat jelentősége a középkori mongoloknál

13:40

Polgár Szabolcs: Levedi két szállásterülete

14:00

Tóth Sándor László: A túróci seditio és az ónodi abrenuntiatio

14:20

Marjanucz László: A földközösség újjáéledése a volt hódoltsági területen

14:40

Giczi Zsolt: Két evangélikus lelkész véleménye a szabadkőművességről az 1870-es és 1880-as évek Magyarországán


15:00–15:30

Kávészünet


15:30–18:00

III. SZEKCIÓ: TANÍTVÁNYOK – AZ ÚJABB NEMZEDÉK

Szekcióelnök: Haas Péter


15:30

Gali Máté: Berzeviczy Albert és az 1918–1919. évi forradalmak

15:50

Horváth Csaba: A Népuralom kísérlete és bukása: szociáldemokraták és kisgazdák 1918–1920-ban

16:10

ifj. Tóth István: Dr. Kószó István belügyi államtitkár életpályája: A Sipos–Tóth diskurzus

16:30

Tóth Marcell: A Vitézi Rend és a földkérdés – Szeged környéki példákon keresztül

16:50

Sulák Péter: „Nem vagyunk mi erre rákényszerülve, inkább csak passziózunk” – A hitéleti tendenciák változásai Szolnok megyében a kényszerkollektivizálás teljes körű végrehajtásának időszakában (1959–1962)

17:10

Falusi Norbert: Rendszerváltás vidéki szemszögből: válságállapot és átalakuló nyilvánosság Bács-Kiskun megyében az 1980-as évek második felében

17:30–18:00

Hozzászólások, felszólalások

18:00

Zárszó

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!