Széll Gábor PhD értékezése Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában címmel


M E G H Í V Ó

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Tudományterületi Doktori Tanácsa meghívja Önt 

 

Széll Gábor:

Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában

 

című PhD-értekezésének 2019. május 8-án 12 órai kezdettel a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Történeti Intézet Szádeczky-Kardoss Samu terem (IV. sz. tanterem, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. III. emelet) tartandó nyilvános vitájára.

 

A bizottság összetétele:

Elnök: Prof. Dr. Wojtilla Gyula emeritus professor
Opponensek: Dr. Szabó Ádám habil. egyetemi docens, Illés Imre Áron PhD egyetemi adjunktus
Tagok: Prof. Dr. Gesztelyi Tamás professor emeritus, Dr. Dávid Nóra PhD egyetemi adjunktus

 

Az értekezés témavezetője: Draskóczyné Dr. Székely Melinda egyetemi docens

 

Az értekezés megtekinthető: a Tanulmányi és Információs Központ Könyvtárában.

A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

SZTE Germán Filológiai Intézetének ünnepi ülése

A SZTE 100 éves jubileumának rendezvénye