SZAB Nyelv- és Irodalomtudományi Bizottság Könyvszemléje 2019

A SZAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága idén is megtartja az SZTE BTK tanszékeinek, munkatársainak könyvszemléjét. Az elmúlt évben megjelent kiadványokat, mntegy 40 kötetet a SZAB-Székház 110. termében mutatják be 2019. május 9-én, csütörtökön, 9 órától. Az egész napos rendezvényre minden érdeklődőt, hallgatót, kollégát szeretettel várunk.


könyvszemle


Program

 

9,00–9,10

Németh T. Enikő: Implicit Subject and Direct Object Arguments in Hungarian Language Use, Grammar and Pragmatics Interacting, Sheffield, Bristol, Equinox, 2019.

Bemutatja: Németh T. Enikő (Nyelvtudományi Munkabizottság)

 

9,10–9,30

Pirnát Antal: Kiadatlan tanulmányok, szerk. Ács Pál, reciti, Budapest, 2018.

Uzoni Fosztó István–Kozma Mihály–Kozma János: Az erdélyi unitárius egyház története III/1, Ford.: Márkos Albert; a latin eredetivel egybevetette és kieg.: Balázs Mihály, s. a. r. Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár Lehel, Magyar Unitárius Egyház–Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete–OSzK, Budapest–Kolozsvár, 2018. (A Magyar Un. Egyh. Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadv., 4/3/1.)

Bemutatja: Balázs Mihály (Magyar Irodalmi Munkabizottság)

 

9,30–9,40

Bombitz Attila–Katharina Pektor (Hg.): „Das Wort sei gewagt”, Ein Symposium zum Werk von Peter Handke, Wien, Praesens, 2019 (Österreich-Studien Szeged, Band 15).

Bemutatja: Bombitz Attila (Germanisztika Albizottság)

 

9,40–9,50

Glässer Norbert–Mód László (szerk.): A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására, Szeged, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2018.

Bemutatja: Mód László (Néprajzi Munkabizottság)

 

9,50–10,00

Finis Monarchiae, Neohelicon, Acta Comparationis Litterarum Universarum, XLV. évf., 2018/1, Akadémiai Kiadó–Springer, Budapest–Dordrecht.

Bemutatja: Pál József (Italianisztika Albizottság)

 

10,00–10,10

Pajor Katalin: „A pórul járt apostol” – Mesék, mondák, énekek egy törökszentmiklósi kéziratos füzetben, Kunszentmárton, 2018.

Bemutatja: Vukov Anikó Veronika (Néprajzi Munkabizottság)

 

10,10–10,20

Barna Gábor–Csetényi Mihályné: Adatok a csépai evangélikus egyház történetéhez. Csák Ernő missziós lelkész és szászi Kovách Albert egyházfelügyelő élete és munkássága, Szeged, 2018.

Bemutatja: Barna Gábor (Néprajzi Munkabizottság)

 

10,20–10,40 SZÜNET

 

10,40–10,55

Kérchy Anna, szerk.: Interspecies Dialogues in Postmillenial Filmic Fantasies, Americana E-journal special issue, 2018.

Kérchy Anna: A nő nyelvet ölt. Feminista narratológiai, esztétikai, testelméleti tanulmányok, Szeged, JATE SZTE University Press, 2018 (Ikonológia és Műértelmezés 14)

Bemutatja: Szarvas Réka (Anglisztika-amerikanisztika Albizottság)

 

10,55–11,10

Kérchy Anna szerk.: Posthumanism in Fantastic Fiction, Americana E-book series. 2018, sorozatszerk. Cristian Réka Mónika, Dragon Zoltán.

Annus E. Irén, David M. Morris, Kim B. Östman szerk.: Mormonism in Europe: Historical and Contemporary Perspectives, Americana E-book series, 2018, s. szerk. Cristian Réka Mónika, Dragon Zoltán.

Bemutatja: Dragon Zoltán (Anglisztika-amerikanisztika Albizottság)

 

11,10–11,20

Matuska Ágnes, Kocic-Zámbó Larisa szerk.: Essays on the Medieval Period and the Renaissance: Things New and Old, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2018.

Bemutatja: Sávai-Matuska Ágnes (Anglisztika-amerikanisztika Albizottság)

11,20–11,30

Adrienne Kennedy: A bagoly válaszol. Öt egyfelvonásos, szerk. Kiss Attila, Szeged, JATE SZTE University Press, 2019.

Bemutatja: Bocsor Péter és Kiss Attila (Anglisztika-amerikanisztika Albizottság)

 

11,30–11,40

Matteo Strukul: Casanova. A megtört szívek szonátája, ford. Sermann Eszter, Európa

Bemutatja: Sermann Eszter (Italianisztika Albizottság)

 

11,40–12,05

Vígh Éva: Állatszimbolika a közép- és újkori Itália irodalmában, Lazi Kiadó, Szeged, 2019.

A&R I: Antikvitás és Reneszánsz I (2018/1);

A&R II: Antikvitás és Reneszánsz II (2018/2) – Az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport félévente megjelenő folyóirata

Bemutatja: Vígh Éva (Italianisztika Albizottság)

 

12,05–12,15

Acta Romanica, tomus XXX, actes de la 21e École Doctorale Francophone des Pays de Visegrád, szerk. Gyimesi Timea («Vitesse –Attention – Perception»), Szeged, JATEPress, 2018.

Bemutatja: Gyimesi Timea (Romanisztika Albizottság)

 

12,15–12,25

Florence Boulerie–Bartha-Kovács Katalin szerk.: Le singe aux XVIIe et XVIIIe siècles. Figure de l’art, personnage littéraire et curiosité scientifique, Paris, Hermann, collection «République des lettres: Symposiums», 2019.

Bemutatja: Szabolcs Enikő (Romanisztika Albizottság)

 

12,25–12,50 SZÜNET

 

12,50–13,00

Wagner-Nagy Beáta, Szeverényi Sándor, Valentin Gusev: User’s Guide to Nganasan Spoken Language Corpus, Szeged–Hamburg, 2018 (WPCL 1).

Bemutatja: Szeverényi Sándor (Nyelvtudományi Munkabizottság)

 

13,00–13,10

Szilágyi Zsófia szerk.: Huszadik századi magyar novellák, Noran, Budapest, 2018.

Bemutatja: Szajbély Mihály (Magyar Irodalmi Munkabizottság)

 

13,10–13,30

Hansági Ágnes: Láthatatlan liemesek: Határjelenségek az irodalomban, Balatonfüred, 2018 (Tempevölgy Könyvek 30).

Hansági Ágnes–Hermann Zoltán–Mészáros Márton–Szekeres Nikoletta (szerk.): „...kézifékes fordulást is tud”, Tanulmányok a legújabb magyar gyermekirodalomról, Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2018.

Hansági Ágnes–Hermann Zoltán szerk.: A kispróza nagymestere, Tanulmányok Jókai Mór novellisztikájáról, Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2018.

Górász Péter, Hansági Ágnes, Kiss A. Kriszta szerk., "az ő imádott Arany bácsija", Szemtanúk és örökösök Arany Jánosról, Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred, 2018.

Bemutatja: Hansági Ágnes (Magyar Irodalmi Munkabizottság)

 

13,35–13,45

Szabó Gábor: Történeteink vége, Miskolc, Műút, 2018.

Bemutatja: Pikó András (Magyar Irodalmi Munkabizottság)

 

13,45–13,55

Virág Zoltán: Próbára tett emlékezet, Veszprém, Művészetek Háza, 2018.

Bemutatja: Kovács Krisztina (Magyar Irodalmi Munkabizottság)

 

13,55–14,05

Szilasi László: Luther kutyái, Magvető Kiadó, Budapest, 2018.

Bemutatja: Gombos Brigitta (Magyar Irodalmi Munkabizottság)

 

14,05–14,20

Hász-Fehér Katalin szerk.: Arany János nagyszalontai könyvtárának és széljegyzeteinek katalógusa, Universitas Kiadó, Budapest, 2019.

Hász-Fehér Katalin, Virág Zoltán et al. szerk.: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 34, Új folyam 3, Szeged, Magyar Irodalmi Tanszék, 2019.

Bemutatja: Hász-Fehér Katalin (Magyar Irodalmi Munkabizottság)

 

14,20–14,30

Berta Tibor, Csikós Zsuzsanna, Jancsó Katalin, Katona Eszter, Lénárt András, Praefort Veronika szerk.: 25 év – 25 tanulmány. Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből (1993–2018), Szeged, JatePress, 2018.

Bemutatja: Berta Tibor (Iberisztika Albizottság)

 

14,30–14,45

Katona Eszter szerk.: Az emlékezet színháza. Öt kortárs spanyol dráma, Szeged, JatePress, 2019.

Katona Eszter szerk.: Homo Hispanisticus: Diákműhely 2018–2019, Szeged, SZTE BTK Hispanisztika Tanszék, 2019.

Bemutatja: Katona Eszter (Iberisztika Albizottság)

 

14,45–15,00

Berta Tibor, Csikós Zsuzsanna szerk.: Acta Hispanica XXIII (2019). Hogares, fronteras y transgresiones en el mundo hispánico, Szeged, SZTE BTK Hisp. Tanszék, 2019.

Berta Tibor, Jancsó Katalin, Praefort Veronika szerk.: Serie didáctica 3., Szeged, SZTE BTK Hispanisztika Tanszék, 2019.

Bemutatja: Berta Tibor (Iberisztika Albizottság)

 

15,00–15,10

Thomas Williams: English language learners' socially constructed motives and interactional moves. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2018.

Bemutatja: Fekete Tamás (Anglisztika-amerikanisztika Albizottság)

 

15,10–15,30 SZÜNET

 

15,30–15,40

Kocsis Mihály szerk.: Hungaro-Ruthenica VIII, Szeged, JATEPress, 2019.

Bemutatja: Kocsis Mihály (Szlavisztika Albizottság)

 

15,40–15,50

Fogarasi György, Tóth Ákos szerk.: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig (OTDK-tanulmányok), Szeged, SZTE BTK Összehas. Irtud Tsz., 2019 (Szövegek között 21).

Bemutatja: Szmeskó Gábor (Összehasonlító irodalomtudomány Albizottság)

 

15,50–16,00

Kérchy Vera, Kanizsai Ágnes szerk.: Et al. – Kritikai Elmélet Online 5: Harcművészet-kutatás 2018.

Bemutatja: Kérchy Vera (Összehasonlító irodalomtudomány Albizottság)

 

16,00–16,10

Hódosy Annamária: Biomozi. Ökokritika és populáris film, Tiszatáj, Szeged, 2018.

Bemutatja: Hódosy Annamária (Irodalomelmélet és vizuális kultúra Albizottság)

 

 

16,10: ZÁRSZÓ

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

MTA doktora címet szerzett a BTK három oktatója: prof. dr. Hansági Ágnes, prof. dr. Bibok Károly és prof. dr. Hárs Endre. A hosszú és szigorú pályázási folyamat eredményeként idén 80 kutató vehette át a tanúsító oklevelet. Az új MTA doktorokat június 28-án köszöntötték az MTA Székház Dísztermében.