SUC2019-logo

Világpolgár filológusok – hetedik alkalommal a szegedi bölcsészkaron


Az SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszéke 2019. augusztus 28-a és 30-a között rendezi meg a szegedi bölcsészkaron a VII. Sapiens Ubique Civis PhD Student and Young Scholar Conference on Classics and the Reception of Antiquity című konferenciáját, mely a témában kutató fiatalok számára nemzetközi szinten is egyedüli fórumként biztosít fellépési és publikálási lehetőséget.


Az előadásokból készült tanulmányok megjelentetését peer review elbírálás után két nemzetközileg elismert magyar ókortudományi folyóirat vállalja: a Magyar Tudományos Akadémia nagymúltú periodikája, az Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, valamint a Debreceni Egyetemhez kapcsolódó Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. A konferencia fontos célja, hogy a külföldi fiatal kutatókkal megismertesse a magyar ókortudományi és recepció-kutatást, Szeged városát és a Szegedi Tudományegyetemet. Ennek szellemében a tanácskozás hagyományos részét képezik a városi szakmai programok, valamint a plenáris előadók mind fiatal magyar kutatók, illetve a konferencia olyan korábbi vendégei, akik időközben tudományos fokozatot szereztek, majd egy-egy külföldi kutatóközpont vagy egyetem munkatársaivá lettek. Így idén a plenáris előadók a moszkvai, a brnói és a londoni egyetemről érkeznek, valamint az SZTE Identitás- és Kultúrakutató Központ, illetve az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció kutatócsoport oktatói, fiatal kutatói.


SUC2019-plakat


A tudományos tanácskozást évente egyre növekvő érdeklődés és szakmai visszhang övezi. Idén a külföldi résztvevők kilenc ország különböző egyetemeiről érkeznek: Oroszországból, Csehországból, Olaszországból, Nagy-Britanniából, Izraelből, Görögországból, Ausztriából, Hollandiából és az USA-ból. A magyarországi egyetemek közül az SZTE BTK-n kívül az Eötvös Loránd Tudományegyetem képviselteti magát több előadóval. A közel negyven résztvevő 13 szekcióban tart majd előadást, ezeknek a témái a következők: ókori filozófia, görög és római történelem és kultúra, ókori szövegek hagyományozása, római jog, görög irodalom, antik vallástörténet, a neolatin irodalom és az ókori kultúra recepciója, az antik etika és recepciója, valamint az ókori dráma modern recepciója.


logos-taskaA teljes gyakorlati szervezőmunkát a Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék fiatal oktatói, PhD-hallgatói és graduális hallgatói végzik, a tudományos irányítást pedig a tanszék és az ókortudományi kutatásokkal foglalkozó társtanszékek (SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Gál Ferenc Főiskola, valamint kutatótanári együttműködésben a kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégium) oktatói és professzorai látják el. A szervezők számára fontos a környezettudatosság, így a programfüzet és a handoutok csak elektronikusan érhetőek el, valamint az étkezések szervezése és a konferenciacsomag összeállítása során újrahasznosított és környezetbarát anyagokat használnak.

 

Részletes program: http://klasszika.hu/konferenciak/sapiens-ubique-civis/


A konferencia fővédnöke: prof. dr. Gyenge Zoltán, az SZTE BTK dékánja.


Támogatók: SZTE BTK, Szegedért Alapítvány, valamint Bánffi István, a Bánffi & Bánffi Kft. ügyvezető igazgatója.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!