Merre tart a mai (magyar) filmtudomány? slow konferencia

Szeged, SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudomány Konferenciaterme, 2018. szeptember 14-15.


apertura-jubileum-emblema-012018 szeptemberében rendhagyó, slow konferenciára invitáljuk a filmtudománnyal foglalkozókat. A konferencia egyik célja, hogy − ha csak egy pillanatra is − kiszakítsa a kutatókat és oktatókat a tudományos életpálya mókuskerekéből, hogy elgondolják, felmérjék és megbeszéljék a kutatói és oktatói tevékenységük jelenlegi helyzetét meghatározó tényezőket. A konferencia másik fontos célja a szakmai közösség megerősítése: intézményi, elméleti és történeti kérdések körüljárásával a magyar filmtudományos diskurzus aktuális helyzetének átbeszélése és a magyar filmtudományos műhelyek közti párbeszéd erősítése. Ehhez javasoljuk egy érdekképviseleti szervezet létrehozását, amely biztosítja a filmtudományi kutatások akadémiai reprezentációját.

Több olyan tényező is van, amelyekből arra következtethetünk, hogy mind a film, mind a filmtudomány válaszúton van. A film elveszíteni látszik korábbi társadalmi megszólító erejét és presztízsét, és a mediális környezet miatt a film mint tárgy is változóban van. Tárgyának és a rá irányuló társadalmi figyelem átalakulásának okán (akár művészetként, akár médiatermékként kereteződik) a filmtudomány „beolvadhat” a médiatudományokba vagy a művészettörténetbe. A legfőbb ideje tehát rákérdezni arra, hogy milyen sajátos vizsgálati módokat képvisel a filmtudomány a humán tudományokon belül, mi a viszonya a hagyományos művészettörténethez, valamint a médiatudományhoz, illetve az olyan szupertudományokhoz, mint a kognitív idegtudomány vagy a kultúratudomány.

A másik neuralgikus pont a filmoktatás kérdése, amelyet az átalakulóban lévő oktatási helyzet is bonyolít. A társadalmi elvárások és a hallgatói igények megváltozásával, a bölcsészettudományok presztízsvesztésével új helyzet látszik kirajzolódni, melyben az azonnal hasznosítható, „praktikus”, félkész termékként csomagolt tudás számít standard követelménynek. A film speciális helyzetéből fakadóan újragondolandó az elméleti és a gyakorlati képzés, a film- és a médiaoktatás viszonya (tanárszakokon és a közoktatásban: házassága).

(A slow konferencia formája) Hogy elősegítsük a minél nagyobb arányú diagnosztizáló és kezdeményező jellegű együttgondolkodást, lemondtunk a hagyományos konferenciaformátumról. A kétnapos szakmai esemény négy téma köré szerveződik, ezeket külön blokkokba szervezzük. Az egyes ülésekhez adott esetben vitaindító szöveget csatolunk. A téma megvitatását mindegyik esetben egy problémafelvető előadás vezeti fel, ezt követően a felkért hozzászólók rövidebb, 10 perces hozzászólásokban további kérdéseket, szempontokat fogalmaznak meg, amit a jelenlévők moderált, nyílt beszélgetése követ. Célunk, hogy minél több időt és lehetőséget biztosítsunk a közös gondolkodásnak.


A részvétel ingyenes, de regisztrációköteles. Regisztrálni lehet szeptember 5-ig az alábbi e-mail címen: fuziza@yahoo.com (Füzi Izabella). Szálláslehetőségek korlátozott számban rendelkezésre állnak (kollégiumi szobákban). Jelentkezéskor kérem, jelölje meg, szeretne-e kollégiumi elhelyezést igénybe venni.


További információk, program az Apertúra honlapján: http://uj.apertura.hu/konferencia2018/http://uj.apertura.hu/konferencia2018/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

MTA doktora címet szerzett a BTK három oktatója: prof. dr. Hansági Ágnes, prof. dr. Bibok Károly és prof. dr. Hárs Endre. A hosszú és szigorú pályázási folyamat eredményeként idén 80 kutató vehette át a tanúsító oklevelet. Az új MTA doktorokat június 28-án köszöntötték az MTA Székház Dísztermében.