Ethics and Aesthetics: From Somaesthetics to the Art of Living

Prof. Richard Shusterman: Etika és esztétika: a szómaesztétikától az élet művészetéig


Wittgenstein a Tractatus-ban merészen állítja (minden további érvelés vagy megvilágítás nélkül), hogy az „etika és az esztétika egy és ugyanaz” (6.421). Ezen állítás igazsága, természetesen, egyáltalán nem nyilvánvaló. A legtöbb értelmiségi, nem csupán Wittgenstein korában, hanem manapság is, nem pusztán megkülönbözteti a két terminust, hanem gyakran egyenesen szembe is állítja azokat. Az etika és az esztétika az értékek két, világosan elkülönülő halmazát alkotják szerintük, melyek más-más célokat, módszereket és kritériumokat foglalnak magukban. Sőt, egymással ellentétes sztereotípiák is erősítik ezt a felfogást: az amorális esztéta áll itt szemben a nyárspolgári moralistával, akinek semmi esztétikai érzéke sincs. Míg az erkölcsi attitűdöt a cselekvéssel, reális célokkal és gyakorlati következményekkel együtt gondoljuk el, addig az esztétikai attitűd – posztkantiánus tradícióink szerint – a gyakorlattól idegen, cél- és érdeknélküli szemlélődésként jelenik meg. Shusterman, olyan pragmatista esztétaként, aki nagyra értékeli a művészet gazdag sokféleségét és az esztétikai tapasztalatot, természetesen e sztereotípiák ellenkezőjét igyekszik bizonyítani.

Az előadás angol nyelvű.


pl

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MKN3

Élettörténet és emlékezet címmel harmadik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudányi Kara az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közösen a Magyar Könyvkiadók Napját. A kétnapos eseménynek 2019. október 1-jén a BTK épülete, míg október 2-án a könyvtár ad otthont. Az esti könyvbemutatókra, beszélgetésekre, illetve az Esterházy Péter emlékére szervezett, filozófusok és írók közös felolvasására pedig mindkét nap a Grand Caféba várják az érdeklődőeket.