Pályázati támogatás


Az SZTE BTK diákkörei 3,4 millió Ft támogatásban részesültek az NTP-HHTDK-18 azonosítójú pályázat keretében. A támogatás segítségével megvalósítandó tevékenységek célja egyrészt a Karon folyó tehetséggondozás segítése, többek között kari TDK konferencia, illetve TDK nap megrendezésével, másrészt középiskolák tehetségek azonosítása és bevonása a kari tehetséggondozó munkába.