Az SZTE BTK műhelymunkáiból

Egy halálra ítélt tudomány: a filozófia - régen és most,határon innen és túl - Szerző: Dr. Tóth Mariann -SZTElozófia Műhely

hal-lra-t-lt-tudom-ny_orig


"Lépést kell tartani a korral, de úgy, hogy megőrizzük mindazt, ami kortalan. Véleményem szerint úgy növelhetjük a filozófia túlélési esélyeit, ha a tudományos színvonalat egy gyakorlatias, közérthető beszédmóddal társítjuk, így a szűk szakmai kör mellett egy tágabb befogadó réteg felé is megnyitjuk a filozófia kapuit. [...] S mindemellett kiemelt figyelemmel kell kezelni a mindennapi élettel összefüggő erkölcsi problémákat is, hiszen ha a filozófia valóban oda lesz, már csak egy lépés fog elválasztani bennünket attól, hogy egy normatív etika fenntarthatósága is megkérdőjeleződjön. Márpedig ahogy filozófia nélkül nincs szellemi élet, úgy erkölcs nélkül sincs társadalmi lét." (Dr. Tóth Marianna)


A teljes cikk itt olvasható: http://www.sztelozofia.org/eacutelmeacutenybeszaacutemoloacutek/egy-halalra-itelt-tudomany-a-filozofia-regen-es-most-hataron-innen-es-tul-szerzo-dr-toth-marianna-sztelozofia-muhelyto-th-marianna-ke-pDr. Tóth Marianna 2008-ban szerezett diplomát az SZTE-BTK magyar-filozófia szakán, majd tanulmányait a Filozófia Doktori Iskolában folytatta. 2013-ban védte meg summa cum laude minősítéssel doktori disszertációját, melynek témája Nietzsche Jézus-képe. Fő kutatási területe, melyhez kapcsolódóan több pulikációja megjelent, a nietzschei Jézus-értelmezés vallástörténeti és irodalmi háttere. Több éven át tanított filozófiát középiskolában, jelenleg középiskolai tanári munkája mellett előadói tevékenységet folytat. Érdeklődése középpontjában a filozófia, a szépirodalom, a teológia, az etika és a pszichológia határterületei állnak.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

044A0978_1024

Cafe Radnóti néven nyitotta meg kapuit október végén karunk új közösségi tere a szegediek és környékbeliek előtt, hivatalos átadójára pedig november 11-én került sor. A karunk volt magyar-francia szakos hallgatójáról, Radnóti Miklósról elnevezett kávézó számos irodalmi és művészeti rendezvénnyel várja az érdeklődőket, a BTK főépületében.