fentről

Diplomaosztó az „élő szellem”, a múltban érlelt tradíció és a hivatás jegyében

2017. július 9-én rendezték meg a ma már hagyománnyá vált Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülést 4 turnusban az SZTE Tanulmányi és Információs Központban.


„Aki okos, mértéktartó. Aki mértéktartó, szilárd.

Aki szilárd, háborítatlan. Aki háborítatlan, ment a szomorúságtól.

Aki ment a szomorúságtól, boldog. Tehát az okos ember boldog,

s az okosság elég a boldog élethez.”

(Seneca)2017. július 9-én került sor a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának diplomaátadó ünnepi ülésére, melyen a 716, sikeres záróvizsgát tett, végzős hallgatót Dr. Gyenge Zoltán dékán, egyetemi tanár köszöntette. Beszédében az egyetemnek mint a heideggeri „egyetemes tudás fundamentumának” az otthon- és közösség-jellegét, egy közös, titkos nyelv, a közös életérzés és a beavatottság fontosságát hangsúlyozta, mely „az idő múltával egyre erősebb kötelékké válik”. A bölcsészképzés sikerének alapja és biztosítéka a BTK dékánja szerint az élő szellemiség, a múltbeli tradíció fenntartása, továbbörökítése mellett az örökös kritikai attitűd és az autonóm, szuverén gondolkodás gyakorlásában, a nyitottság és a vátozásra való rugalmasságban van. Mint mondta, sokan „haszontalannak” vélik a humán tudományokat, de nincs igazuk, hiszen a kreativitást, gyors tanulást és rugalmas gondolkodást igénylő munkahelyeken tömegével alkalmaznak bölcsészeket, másrészt „a haszontalan művészet és a haszontalan bölcselet nélkül természetesen lehet élni, de nem biztos, hogy érdemes”.


 Az SZTE JATIK Kongresszusi termében szüleik, hozzátartozóik, barátaik és az egyetemi vezetők, a szakok és intézmények képviselői jelenlétében 635 friss diplomás vehette át az egyetemi végzettségét igazoló okiratát. Az immár a tudásalapú közösség felelős tagjaivá vált hallgatók közül 145-en bölcsész mesterképzésben, 47-en tanári mesterképzésben, 299-en alapképzésben, 132-en pedig szakirányú továbbképzésben végeztek.

 

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

MTA doktora címet szerzett a BTK három oktatója: prof. dr. Hansági Ágnes, prof. dr. Bibok Károly és prof. dr. Hárs Endre. A hosszú és szigorú pályázási folyamat eredményeként idén 80 kutató vehette át a tanúsító oklevelet. Az új MTA doktorokat június 28-án köszöntötték az MTA Székház Dísztermében.