boritokep_egyetemitavasz

Egyetemi tavasz a BTK-n

Tizennegyedik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem az Egyetemi Tavasz programsorozatot 2017. április 10. és május 18. között. Az egy hete tartó tudományos, ismeretterjesztő, kulturális, sport- és szórakoztató programok között, kari napok és konferenciák is szerepelnek, melyeken természetesen a Bölcsészettudományi Kar is képviselteti magát.


április 24.

12.00–13.30 SZTE BTK, Kristó Gyula terem

A római felirat mint történeti forrás Dr. Szabó Ádám régész, ókortörténész, habilitált docens (MNM, PTE) elôadása SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék szervezésében.


12.10 Rektori Hivatal, Szent-Györgyi Albert szobor

Vers délben – Verset mond: Kelcz Dávid egyetemi hallgató (SZTE BTK)


április 26.

14.00–16.00 SZTE BTK Kari Tanácsterem

Szegedi hungarológusok a nagyvilágban Kerekasztal beszélgetés dr. Szônyi György, dr. Mátyás Dénes, dr. Durst Péter, dr. Nagy Éva részvételével Moderátor: dr. Árvay Anett A Szegedi Hungarológia Mûhely szervezésében


április 27.

10.30 MTA SZAB Székház

Hagyomány és fordulópont: Esterházy recepciója a kelet-európai régióban címmel nemzetközi tudományos konferenciát rendez a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalom Tanszéke április 27-én, csütörtökön 10.30-tól a Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) székházának (Somogyi utca 7.) 110-es számú előadótermében. Köszöntőt mond Szajbély Mihály, az SZTE BTK dékánja.


április 28.

9.50 SZTE BTK, Kari Konferenciaterem

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban. Tudományos konferencia az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék szervezésében.

Részletes információ a tanszék honlapján.


május 2.

14.00 SZTE BTK, Német szeminárium

Univ. Prof Joachim Jacob (Gießen) vendégelôadása Geschichten von Krankheit und vom Sterben – Authentisches Erzählen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Az SZTE BTK Német irodalomtudományi doktori alprogram és a németországi Humboldt Stiftung közös rendezvénye.


17.00–17.50 SZTE BTK, III. emelet 7-es terem

Hevesi Andrea: A korai újkori protestáns homiletika az antik retorika tükrében

Az Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata, az SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszéke és az Eötvös Loránd Kollégium Quadrivium Mûhelye szeretettel várja a kedves érdeklôdôket. Közhelynek számít, hogy a reformáció megjelenésével éppen 500 évvel ezelôtt a népnyelvû istentisztelet és a prédikáció, a templomi éneklés „közelebb hozta” a vallást az emberekhez, teret nyitott a kegyesség személyesebb megéléséhez. Ez a megállapítás tovább árnyalható, ha körvonalazzuk azokat az egyházi retorikai eljárásokat, újításokat, amelyek a protestáns homiletika hozadékai.


május 4.

14.00 SZTE BTK, VIII. terem

Univ. Prof. Joachim Jacob (Gießen) vendégelôadása: ,,Sie müssen auch fein meinem Exempel folgen, u. mir oft schreiben” - Friedrich Gottlieb Klopstock als Briefschreiber Az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék és a budapesti Osztrák Kulturális Fórum közös szervezésében.


május 9.

17.00 SZTE BTK, III. emelet 7-es terem

Tuhári Attila (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A humanista Persiusrecepció: harctéri jelentés A Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozatának elôadása.


május 10.

SZTE Sportközpont, Hattyas sor 10.

BTK kari sportnap


május 17.

17.00 SZTE BTK, Régészeti Tanszék folyosói kiállítóhelye

A tudomány és az oktatás szolgálatában. Buday Árpád élete és munkássága Intézetének egykori munkatársa és az erdélyi múzeum Érem- és Régiségtárának egykori tisztviselôje (Pósta Béla halálát követôen a vezetôje) 1924-tôl 1937-ig, haláláig vezette a szegedi egyetem Régészeti Intézetét. Az egykori intézetigazgató halálának nyolcvanadik évfordulójára emlékezve egy kiállítás keretében mutatjuk be Buday Árpád életét, munkásságát, intézetszervezô tevékenységét, római koros kutatásait. Az SZTE BTK Régészeti Tanszék szervezésében.


17.00 SZTE BTK, Néprajzi Tanszék, Folyosó Galéria

Egy vázlatkönyv és holdudvara (Buday György 1927-es rajzai a szegedalsóvárosi napsugaras oromzatokról) címû kiállítás és a kiállítás anyagából készített könyv bemutatója A kiállításon Buday György eddig teljesen ismeretlen rajzsorozatát szeretnénk a közönség elé tárni. Az 1927-ben papírra vetett vázlatok a szeged-alsóvárosi napsugaras oromzatokat veszik sorra, pontos adatolással, leírással. Egy olyan korszakba kalauzolják a nézôközönséget, amikor még összefüggô utcaképet alkottak a Szeged szimbólumává vált „Istenszemes” házak. A Solymossy Sándor Egyesület, az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének szervezésében.


május 17–18.

10.00–16.00 MTA SZAB Székház

Buday Árpád és Buday György Emlékkonferencia A régész, egyetemi tanár Buday Árpád halálának 80. és grafikus fia, Buday György 110. születési évfordulója alkalmából rendezendô konferencián a kutató és mûvész személyiségek életét és munkásságát mutatják be az elôadók. A konferencia programja a témából adódóan rendkívül sokszínû elôadásokból áll össze, mely magában foglalja a régészeti, a mûvészettörténeti, a mûvelôdéstörténeti, a helytörténeti és a néprajztudományi tárgyú prezentációkat is.

A részletes program megtalálható a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék és a Régészeti Tanszék honlapján.Az Egyetemi Tavasz további programjai megtalálhatók a rendezvény programfüzetben.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!