OTDK eredmények

Az SZTE BTK hallgatói a XXXII. OTDK 3 szekciójában a következő eredményeket érték el:

6. Humán Tudományi Szekció

 

I. helyezés

 

Berente Anikó: A szegedi boszorkányperek írnokai

Tagozat: Magyar nyelvészet

Témavezető: Dr. Németh Miklós egy. doc.

 

Balatoni Balázs: A Balkan Committee és a macedón reformok (1903-1908)

Tagozat: Újkori és legújabb kori egyetemes történelem (19. sz.- 1945)

Témavezető: Dr. Vukman Péter tud. munkatárs

 

Andrási Réka: A 10–11. századi fülesgombok tipokronológiája Hajdú-Bihar megye és Rétköz területén. Újabb adatok a honfoglalás kori viselet kérdéséhez

Tagozat: Régészet II. (Korai és érett középkori régészet)

Témavezető: Dr. Révész László, tszv. egy. doc.

 

 

II. helyezés

 

Fritz Gergely: A történelmi kataklizmák tapasztalata és az emlékezet(hiány) helyei. A múlt színrevitele a Mohácsi-testvérek Egyszer élünk című előadásában

Tagozat: Színháztudomány

Témavezető: Dr. habil. Kürtösi Katalin, egy. doc.

 

Kiss Fruzsina: A nevetséges és a kísérteties formái Victor Hugo A nevető ember című regénye alapján

Tagozat: Francia irodalom

Témavezető(k): Dr. Fogarasi György, egy. doc., Pál Katalin óraadó

 

Sipos Hédi: A szerző és hős viszonyának problémája Vaginov Kecskeének és Munkák és napok c. regényeiben

Tagozat: Orosz irodalom

Témavezető: Dr. Szőke Katalin, egy. tanár

 

Balogh Gyula: Krúdy Gyula biedermeiert megidéző háborús publicisztikái

Tagozat: A XX. század magyar irodalma II.

Témavezető: Dr. habil. Kelemen Zoltán, egy. doc.

 

Varga Marianna: A kérdések szerepe a bírósági diskurzusokban

Tagozat: Diskurzuselemzés, a társadalmi nemek nyelvészete

Témavezető: Dr. Németh T. Enikő, egy. doc.

 

Piros Réka Ágnes: Késő császárkori és kora népvándorlás kori lószerszámok a Kárpát-medencéből

Tagozat: Régészet I. (Őskor, római és késő császárkori régészet)

Témavezető: Dr. B. Tóth Ágnes, egy. doc.

 

Soós Rita: Egy 19. században feltárt honfoglalás kori temető elemzése az új kutatási eredmények tükrében. Piliny–Leshegy

Tagozat: Régészet II. (Korai és érett középkori régészet)

Témavezető: Dr. Révész László, tszv. egy. doc.

 

Cs. Tóth Gabriella: A gombosi női ünnepi viselet. A jelentéstartalom változásai a 20. század elejétől napjainkig

Tagozat: Néprajz I. Társadalom és tárgyi néprajz

Témavezető: Dr. Barna Gábor, egy. tanár

 

 

III. helyezés

 

Gáncsos Kármen: Rések a valóság textúráján. Az egymásra fényképezés alakzata a filmben és a kortárs vizuális tömegkultúrában.

Tagozat: Vizuális kultúra

Témavezető: Dr. Füzi Izabella, egy. doc.

 

Kalla Viktória: Az aspektusjelölés vizsgálata Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelezésében

Tagozat: Magyar nyelvészet

Témavezető: Dr. Schirm Anita, egy. adj.

 

Kubitsch Rebeka: Udmurt betegségnevek metaforikus jelentései

Tagozat: Kognitív nyelvészet

Témavezető: Dr. Sipőcz Katalin, egy. doc.

 

Kiss Máté: Skandináv–magyar kapcsolatok a 9–10. században

Tagozat: Középkori és újkori egyetemes történelem

Témavezető: Dr. Tóth Sándor László, egy. doc.

 

Mészáros Boglárka: Fibulák és öltözetek az 5. század második felében néhány Kárpát-medencei fibulatípus alapján (Léva-Perse, Bakodpuszta, Letkés típus)

Tagozat: Régészet II. (Korai és érett középkori régészet)

Témavezető: Dr. B. Tóth Ágnes, egy. doc.

 

Különdíj

 

Rózsa Katinka: Besonderheiten der un-Präfigierung bei deutschen Adjektiven und Substantiven. Eine empirische Untersuchung

Tagozat: Fonológia, morfológia

Témavezető: Sántáné Túri Ágnes, egy. tanársegéd

 

Pro Scientia különdíj:
Andrási Réka: A 10–11. századi fülesgombok tipokronológiája Hajdú-Bihar megye és Rétköz területén. Újabb adatok a honfoglalás kori viselet kérdéséhez

Tagozat: Régészet II. (Korai és érett középkori régészet)

Témavezető: Dr. Révész László, tszv. egy. doc.

 

 

13. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

 

I. helyezés

 

Bank Éva: A Képességek és Nehézségek Kérdőív alkalmazásának kérdésköre tanulásban akadályozott gyermekek körében

Tagozat: Gyermekvédelem és gyógypedagógia

Témavezető: Dr. habil. Józsa Krisztián, egy. doc.

 

Hegedűs Szilvia, Kállai István László, Nagy Krisztina, Sipos Judit, Szabó Dóra Fanni: A továbbtanulási szándékot befolyásoló tényezők feltárása az SZTE két karának alapképzéses hallgatói körében

Tagozat: Neveléselmélet és nevelésfilozófia

Témavezető: Prof. Dr. Csapó Benő, egy. tanár

 

Lengyel Fanni: A negatív valenciájú kontextus hatása az implicit szekvenciatanulásra és annak hosszú távú megtartására

Tagozat: Általános lélektan 2.

Témavezető: Janacsek Karolina, egy. adj.

 

Szalóki Szilvia: A fotóolvasás mint előfeszítési jelenség vizsgálata

Tagozat: Általános lélektan 3.

Témavezető: Szegedi-Hallgató Emese, egy. tanársegéd

 

Dudok Réka, Virág Krisztina: Tanulási korláttal küzdő tanulók pszichológiai erőforrásainak vizsgálata

Tagozat: Pedagógiai pszichológia

Témavezető: Dr. Szabó Éva, egy. doc.

 

Kóródi Kitti, Lengyel Fanni: A szomorúság sárgájának és az önbecsapás héjának esete az alkudozással

Tagozat: Szociálpszichológia 1.

Témavezető: Orosz Gábor, egy. adj.

 

 

II. helyezés

 

Nagy Krisztina: Társas kapcsolatok szerkezeti változásának nyomon követése általános iskolában szociometriai módszer segítségével

Tagozat: Neveléselmélet és nevelésfilozófia

Témavezető: dr. habil. Zsolnai Anikó, egy. doc.

 

Bujdosó Viktória, Zombori Nelli: A szegedi egyetem első tíz éve a Délmagyarország tükrében

Tagozat: Nevelés- és pedagógiatörténet és oktatáselmélet

Témavezető: Nóbik Attila, egy. adj.

 

Hegedűs Klára Mária, Kerekes Zsuzsanna: „Veszteség nélkül nincs nyereség”. Döntéshozatal vizsgálata öngyilkosságot megkísérelt depressziós személyeknél

Tagozat: Alkalmazott pszichológia 2.

Témavezető: Álmos Péter Zoltán, egy. adj.

 

Balla Viktória Roxána: A napközbe iktatott alvás hatása különböző emlékezeti rendszerek működésére

Tagozat: Általános lélektan 2.

Témavezető: Csábi Eszter, egy. tanársegéd

 

 

III. helyezés

 

Dér Alexandra: Sportsérülések hátterében álló pszichológiai faktorok vizsgálata kontakt és nem-kontakt sportágakban

Tagozat: Alkalmazott pszichológia 1.

Témavezető: Dr. Harsányi Szabolcs Gergő, egy. tanársegéd

 

Szkárosi Niké: A Gender Role Stress és a szociokulturális hatások szerepe az izomdiszmorfia kialakulásában

Tagozat: Alkalmazott pszichológia 2.

Témavezető: Dr. Harsányi Szabolcs Gergő, egy. tanársegéd

 

Kristóf Boglárka, Vékony Teodóra: Tiltott szavak érzelmi súlya az anyanyelvben és egy idegen nyelvben

Tagozat: Általános lélektan 1.

Témavezető: Szegedi-Hallgató Emese, egy. tanársegéd

 

Kerepes Leila, Urbán Gábor: Matekozz a céljaiddal: a középiskolai teljesítés 3x2 dimenziója

Tagozat: Pedagógiai pszichológia

Témavezető: Dr. Orosz Gábor, egy. adj.

 

Különdíj

 

Bank Éva, Labancz Angéla: Óvodapedagógus és óvodapedagógus hallgatók pályamotivációja

Tagozat: Neveléselmélet és nevelésfilozófia

Témavezető: Prof. Dr. Csapó Benő, egy. tanár

 

Lukács Gáspár, Simon Júlia: Rejtett információ azonosítása EEG-vel

Tagozat: Alkalmazott pszichológia 1.

Témavezető: Dr. Csifcsák Gábor, egy. adj.

 

Kriston Pálma: Emlődaganatos nőbetegek pre- és posztoperatív pszichológiai állapotának vizsgálata az észlelt fájdalom, betegségattribúciók, egészségmagatartás összefüggésében

Tagozat: Alkalmazott pszichológia 2.

Témavezető: Prof. Dr. Csabai Márta, egy. tanár

 

Berki Borbála: Mikor számít a fa, és mikor az erdő?

Tagozat: Általános lélektan 2.

Témavezető: Dr. Csifcsák Gábor, egy. adj.

 

Simon Júlia: A fisszió illúzió EEG-vel történő vizsgálata két időablak segítségével

Tagozat: Általános lélektan 2.

Témavezető: Dr. Csifcsák Gábor, egy. adj.

 

Holczer Adrienn, Kilencz Tünde: A tudatos jelenlét hatása az implicit szekvenciatanulásra

Tagozat: Általános lélektan 3.

Témavezető: Szegedi-Hallgató Emese, egy. tanársegéd

 

Balogh Réka, Bedekovics Norbert, Imre Nóra, Peszeki Nikolett, Scharle Csilla Réka: A reklámokba való bevonódás hatása a női testképre és önértékelésre

Tagozat: Személyiséglélektan 1.

Témavezető: Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya, egy. adj.

 

 

 

15. Társadalomtudományi Szekció

 

I. helyezés

 

Fodor István: Az "ISIS" felemelkedése: a takfirizmus erejének multidiszciplináris vizsgálata

Tagozat: Nemzetközi tanulmányok

Témavezető: Dr. Szilárdi Réka, egy. adj.

 

Berényi Csaba: A mozgókép és jelentés. Barkácsolás és jelentéstulajdonítás a Final Cutban

Tagozat: Filmtudomány

Témavezető: Dr. Török Ervin, egy. adj.

 

II. helyezés

 

Szabó Ferenc: Polgári engedetlen volt-e az első polgári engedetlen? Thoreau politikafilozófiájáról

Tagozat: Filozófia

Témavezető: Dr. Czeglédi András, egy. adj.

 

Különdíj

 

Vázsonyi Csilla: A magyarkanizsai Népkert és Vigadó. Egy kisvárosi közpark társadalmi szerepe (1859-1914)

Tagozat: Művelődéstörténet és -elmélet ÉS Tudomány- és technikatörténet

Témavezető: Dr. Sándor Klára, egy. doc

 

 

A sikerekhez a tehetséges hallgatók és témavezetőik áldozatos munkáján kívül nagyban hozzájárult az a támogatás is, amelyet a Nemzeti Tehetségprogram NTP-OTDKR-14 kódjelű pályázata, a kari HÖK, valamint a kar vezetése nyújtott.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

MTA doktora címet szerzett a BTK három oktatója: prof. dr. Hansági Ágnes, prof. dr. Bibok Károly és prof. dr. Hárs Endre. A hosszú és szigorú pályázási folyamat eredményeként idén 80 kutató vehette át a tanúsító oklevelet. Az új MTA doktorokat június 28-án köszöntötték az MTA Székház Dísztermében.