Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport a Karon

A korábbi MTA-DE-SZTE-PTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport közvetlen folytatásaként létrejött a Kertész András akadémikus által vezetett MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, melynek megbízatása 2012. július 1-től 2017. június 30-ig szól. A SZTE BTK-n folyó magas színvonalú nyelvészeti kutatások elismeréseként, illetve a Debreceni Egyetemmel fennálló kiváló kapcsolataink megerősítéseként értékelendő, hogy a kutatócsoport szegedi munkacsoportjában részt vesznek a Kar nyelvtudományi szakemberei. A munkacsoport telephelye az Általános Nyelvészeti Tanszék. A szegedi munkacsoport vezetője Németh T. Enikő, további tagjai Bibok Károly, Nagy C. Katalin és Vecsey Zoltán.