KARUZEL

BölcsészFeszt 2

2019. május 7–8.

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

(6722 Szeged, Egyetem u. 2., a BTK főépülete)május 7. kedd

Konferenciaterem (földszint)

10:00

Megnyitó (prof. dr. Gyenge Zoltán, az SZTE BTK dékánja)

 

 


10:10


10:30

10:50


11:10


11:30


11:50

A kar új doktorainak tudományos előadásai (elnököl: prof. dr. Pál József, a TDT elnöke)


Aradi Csenge: A kognitív metafora diskurzusteremtő szerepe a janzenista hatású francia morálfilozófiai prózában

Dancs Katinka: Általános iskolások nemzeti identitásának vizsgálata

Fűz Nóra: Az iskolán kívüli tanulás (out-of-school learning) tanulói teljesítményekre gyakorolt hatásának vizsgálata

Palatinus Zsolt: Hol lakozik az elme? Mozgáskövetéses vizsgálatok kognitív vonatkozásai

Pásztor-Kovács Anita: Kollaboratív képességeket vizsgáló önértékelő kérdőív fejlesztése

Szabó Martina Katalin: Negatív emotív elemek vizsgálata számítógépes nyelvészeti módszerekkel

 

 

 

12:40

13:00

13:20


13:40

A kar újonnan habilitált kutatóinak, oktatóinak tudományos előadásai (elnököl: prof. dr. Kocsis Mihály, a habilitációs bizottság elnöke)

 

Berta Tibor: A klitikus névmások pozíciója az ibériai újlatin nyelvekben

Bibok Károly: Szüksége van-e a szemantikának a lexikai pragmatikára?

Glässer Norbert: Izraelita királytisztelet rétegei és valóságpercepciója Ferenc József példáján

Sávai-Matuska Ágnes: A színházellenesség formái a Tudor korban

Folyosógaléria és Radnóti Kávézó

14:00

14:15


14:30

Bemutatkozik a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum

A „Nagy Sömmi” című pályázat díjkiosztója és a BTK folyosógaléria kiállításának megnyitója

- a pályázati eredményeket ismerteti és a tárlatot bemutatja: Dr. Miklós Péter múzeumigazgató (Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely)

A tündérmeséktől a marxizmusig: a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ kiadványainak bemutatója

Közreműködik:

  • Dr. Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igazgatója
  • Dr. Nátyi Róbert főiskolai docens, művészettörténész
  • Dr. Bencsik Péter egyetemi adjunktus, történész

Auditorium Maximum (II. emelet):

16:00

AudMax Esték: A Sehol. Bodor Ádám Kossuth-díjas íróval dr. Bencsik Orsolya beszélget

17:30

Az SZTE Zeneművészeti Karának gitárkoncertje

20:00

Filmklub – közönségkedvenc filmmel (a BTK HÖK szervezésében)május 8. szerda

Konferenciaterem (földszint)

9:00


9:15


9:309:45


10:00


10:15


10:30

10:4511:00


11:15


11:3011:45


12:00


12:15

12:3012:45

Az Új Nemzeti Kiválóság Pályázat kari nyerteseinek tudományos előadásai (elnököl: dr. Vajda Zoltán ifjúsági és külkapcsolati dékánhelyettes)


Berczeli-Nemcsényi Alex: Az európaiak szerepe a különböző társadalmi mozgalmakban a 19. századi Egyesült Államokban

Brandl Gergely: A jogszerűség számos megítélése – Perjogi kérdések a nagy Szegedi boszorkányper (1728-1729) esetében

Csík Ádám Lajos: A Magyar Néphadsereg gépkocsizó lövész és harckocsizó csapatainak tevékenysége az 1968-as csehszlovák bevonulás során

Dávid Benjámin: A Nagy Háború emlékezete Békés megyében – A háborús emlékművek tükrében

Farkas Mónika: Források nyomában – Mérlegen a szegedi várbörtön olasz foglyaival kapcsolatos levéltári kutatások jelenlegi eredményei

Kósa Maja: Történelemről alkotott nézetek vizsgálata feladatokon keresztül általános és középiskolás diákok körében

Lengyel Ádám: Harci kutatás-mentés a Balkánon 1999-ben

Szűcs Kata Ágnes: Árpád-házi Szent Erzsébet életrajza Justus Lipsius életművében


Szünet


Bognár Renáta: A magyar anyanyelvű németül tanuló hallgatók szóképzési interferenciajelenségei

Gules Christiana: A Neues Pester Journal c. napilap 1890 és 1914 között megjelent nyári hétköznapi tematikájú tárcaszövegeinek narratívái

Must Anita: Non-invazív neuromodulátoros technikák és virtuális valóságmódszerek-alkalmazása kognitív és affektív zavarokban

Resócki Rolland: A Tisza bácskai és bánáti oldalának tradicionális táncélete

Schirm Anita: A diskurzusjelölők és a szövegtípusok kapcsolata

Takács Nikolett: Tanulás az élethosszigtartó tanulás szemléletében–kvalitatív kutatási eredmények óvodapedagógusok és tanítók tanulásképéről

Varga Marianna: A magyar bírósági tanúmeghallgatási taktikák komplex vizsgálata

Auditorium Maximum

13:00

Bemutatkozik az Akadémiai Kiadó: kiadványok, publikációs lehetőségek, digitális tudástárak

14:00

Miért szeretjük az iskolaregényeket – pláne, ha még szerelmesek is? Róbert Katalin Szelídíts meg című ifjúsági regénye kapcsán a szerzővel dr. Papp-Zipernovszky Orsolya beszélget

15:00

 

 

 

16:30

Világ-Kép

Szeged nyelvi és kulturális intézeteinek kaleidoszkópja (Alliance Française, American Corner, Nemzetiségek Háza, Szegedi Román Kulturális Intézet, SZTE Frankofón Egyetemi Központ)

Görög táncház a Nemzetiségek Háza szervezésében és a világ táncai a Choreomundus hallgatóival

Grand Café Art Mozi és Kávézó (6720 Szeged, Deák Ferenc u. 18.)

20:30

Humppa warmUp nyereményjátékkal

22:30

Huckleberry Guys-koncert

23:30

Humppa ugraburga (DJ Rat és Boba42)Folyamatos programok

Könyvmustra: a BTK oktatóinak az elmúlt évben megjelent kötetei, a kar folyóiratai, tanszéki kiadványai

BTK főépület, II. emelet

A Kreatív Könyvtárosok Társasága könyvcsere-programja

BTK főépület, földszint


Tanulmányi verseny középiskolásoknak - eredményekPartnerek és támogatók


Tornyai_logo_150 km_logo30028883_akademiaikiado-logoneviras_blackZMK_Logogrand cafénka magveto_logo egyetemi_tavasz_2019 kkt Choreomundus 1_AF_LogoSzeged_RGB ACH-logo SZNOT_Nemzetisegek_Haza_Szeged_150 roman_kulturalis fankofon_logo_kep_szoveggel


A BölcsészFeszt 2. az SZTE Egyetemi Tavasz társrendezvénye.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Honlap_borito_MKN

Az idei már a hatodik alkalom, amikor ismert írók és filozófusok az ország különböző pontjairól a szegedi bölcsészkarra érkeznek azért, hogy a Magyar Könyvkiadók Napja elnevezésű rendezvényünk keretében az itteni olvasóknak is bemutassák legújabb köteteiket, ők maguk pedig jobban megismerhessék közönségüket. A számtalan meghívott vendég és legtöbbször a kérdező szerepében fellépő bölcsészkari oktató mellett kísérő programokkal is készülünk. Az első este például az online olvasásnépszerűsítés lesz a téma, de természetesen a könyvvásárlás sem maradhat el: a Libri csapata is itt lesz velünk a két nap folyamán. A programok október 5-én és 6-án a BTK Kari Konferenciatermében, esténként pedig a Café Radnótiban kapnak majd helyet.