Szüksége van-e a szemantikának a lexikai pragmatikára?

Bibok KárolyBibok Károly


Az előadás betekintést nyújt a szójelentés vizsgálatának egy olyan lexikai pragmatikai megközelítésébe, amely alulspecifikált reprezentációkat tételez fel, és különböző elméletekből származó interpretációs mechanizmusokat ötvöz, hogy a legmesszebbmenőkig kihasználja azok előnyeit a lexikai jelentés, a kontextusok, valamint a kontextusuktól elszakadt és ilyen módon kontextusfüggetlenné vált és a lexikonba esetlegesen beépülő enciklopédikus információk kölcsönhatásának területén. Ezen elsődleges célkitűzéssel párhuzamosan a széles értelemben vett grammatika lexikonon kívüli részrendszereinek a pragmatikával való interakciója is megmutatható.

Bibok Károly (1960) nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Orosz Filológiai Tanszékének tanszékvezető habilitált docense.

Az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola alapító, ill. törzstagja és az orosz nyelvészeti oktatási program vezetője. 2008 és 2018 között az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetőhelyettese.

Kutatási területei: 1. Lexikai szemantika és lexikai pragmatika; a grammatika és a kontextus interakciója; 2. Az orosz nyelv szintaxisa, különösen az ún. egyrészes mondatok; 3. A russzisztika és az elméleti nyelvészet viszonya.

Tudományos közleményeinek száma: 73. Több tanulmánygyűjtemény (Pragmatics and the Flexibility of Word Meaning. Elsevier, 2001; Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. Akadémiai Kiadó, 2003; The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface. De Gruyter Mouton, 2010) és a hazai pragmatikai kutatásokról készült két tematikus folyóiratszám (Acta Linguistica Hungarica 2004/3-4, 2005/1) társszerkesztője Németh T. Enikővel.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MKN3

Élettörténet és emlékezet címmel harmadik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudányi Kara az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közösen a Magyar Könyvkiadók Napját. A kétnapos eseménynek 2019. október 1-jén a BTK épülete, míg október 2-án a könyvtár ad otthont. Az esti könyvbemutatókra, beszélgetésekre, illetve az Esterházy Péter emlékére szervezett, filozófusok és írók közös felolvasására pedig mindkét nap a Grand Caféba várják az érdeklődőeket.