A magyar bírósági tanúmeghallgatási taktikákkomplex vizsgálata

Varga MariannaVarga Marianna


Előadásomban bírósági tanúmeghallgatási módszereket mutatok be interdiszciplináris megközelítésben.

A hatékony bírósági kommunikáció feltárásában lényeges szerepet töltenek be a nyelvészeti vizsgálatok, hiszen a jogi fogalmak, a szakszavak, a tanúkhoz intézett kérdések, a tanúvallomások és maga a tárgyalásvezetés is egyaránt a nyelv útján fejezhetők ki. A nyelvi kifejezések azonban elválaszthatatlanok a nyelvet használóktól. A beszélők valódi céljai és szándékai ugyanis nem mindig látszanak önmagukban a nyelvi kifejezésekből, ezekre következtetni szükséges a nyelvi formák és a kontextus interakciójából, a fizikai kontextust, a szociális kontextust és a háttérismereteket is figyelembe véve. A mögöttes szándékok, stratégiák és célok kiderítéséhez a pragmatika eszköztárára van szükség. A nyelvhasználatot befolyásoló egyéb tényezők (mint pl. az egyének személyiségjegyei) a pszichológia tudományterületébe tartoznak. Mivel a személyiségjegyek nyomot hagynak a nyelvhasználatban, a pszichológia és a pragmatika módszereit célszerű ötvözni e tekintetben. A nyelvtudomány és pszichológia mellett a jogtudomány szerepe is kulcsfontosságú, hiszen a bírósági nyelvhasználatot mindig az adott jogrendszer és az adott (szak)nyelv sajátosságainak figyelembe vételével szükséges vizsgálni.
Varga Marianna az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola doktorjelöltje, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója, valamint az MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészet Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa. Fő kutatási területe a jogi diskurzusok pragmatikai szempontú vizsgálata.