A Magyar Néphadsereg gépkocsizó lövész és harckocsizó csapatainak tevékenysége az 1968-as csehszlovák bevonulás során

Csík Ádám LajosCsík Ádám Lajos


Ez alkalommal az ÚNKP ösztöndíjpályázat keretében kutatott témámat szeretném bemutatni, amely a 1968-as csehszlovákiai bevonulás magyar katonai vonatkozásait vizsgálja. Kutatásom során arra összpontosítok, hogy a Magyar Néphadsereg gépkocsizó és harckocsi ezredei miként tudták végrehajtani a feladatukat, milyen tapasztalatokat szereztek, azokból milyen következtetéseket vontak le. Előadásomban a 8. Gépkocsizó Lövészhadosztály iratanyaga alapján igyekszem rámutatni, hogy miképp is teljesítettek a Magyar Néphadsereg harcoló alakulatai, s mekkora erőforrások mozgósítására volt szükség a feladat végrehajtásához.
Egyetemi tanulmányaimat 2012 szeptemberében kezdtem meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Érdeklődési körömbe, elsősorban, Magyarország XX. századi hadtörténetének kutatása tartozik, de ez mellett az államszocialista időszak társadalom és politikatörténete is érdekel. Emellett számos, kisebb — nagyobb témát is igyekszem követni, azokban tudásomat elmélyíteni. A 2016/2017-es tanévtől kezdődően SZTE Móra Ferenc Szakkollégium tagja vagyok. Ez idáig a XXXIII. Had— és Rendészettudományi OTDK-n III. helyezést, a XXXIV. Had— és Rendészettudományi OTDK-n I. helyezést értem el. Számos elfoglaltságom közül a történelem kutatását folytatom napi szinten. A 2017/2018-as tanév óta az ÚNKP támogatás segítségével folytatom kutatásaimat az 1968-as Csehszlovákia elleni bevonulás magyar katonai vonatkozásaival kapcsolatosan.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MKN3

Élettörténet és emlékezet címmel harmadik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudányi Kara az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közösen a Magyar Könyvkiadók Napját. A kétnapos eseménynek 2019. október 1-jén a BTK épülete, míg október 2-án a könyvtár ad otthont. Az esti könyvbemutatókra, beszélgetésekre, illetve az Esterházy Péter emlékére szervezett, filozófusok és írók közös felolvasására pedig mindkét nap a Grand Caféba várják az érdeklődőeket.