A Neues Pester Journal c. napilap 1890 és 1914 között megjelent nyári hétköznapi tematikájú tárcaszövegeinek narratívái

Gules ChristianaGules Christiana


A századfordulón a mainstream hétköznapi, szórakoztató „gyorsirodalom” mintapéldája volt a tárcairodalom. Ez a zsurnalisztikai környezetben megjelent poétikus anyag értékes szépirodalmi és kulturális ízlésvilágot rejt magában. Széles skálát vonultat fel a korabeli középszerű vagy éppen szenzációs sajtótémák, ugyanakkor a rövidebb novellák, anekdoták és színikritikák sokaságából. Az előadás célja megfogalmazni azokat a kérdéseket, problémákat, amelyek egy ilyen változékony és eklektikus anyag tudományos feltárása során felvetődnek. Az elemzést motiváló hipotézis azon a feltételezésen nyugszik, mely szerint a napilap valamennyi tárcájában a korabeli polgári kollektív identitásnak egy lehetséges olvasata fedezhető fel. Ezt egy alapkutatás keretein belül igyekszem alátámasztani. A Neues Pester Journal (1870–1925) egy szórványosan feldolgozott, német nyelvű budapesti napilap, amely a maga korában a pesti olvasóközönség körében hasonlóan ismert volt, mint a világhírű Pester Lloyd. A kutatás különböző korlátozásokba ütközve csak egy bizonyos szegmensre koncentrál: kifejezetten a nyári időszakban megjelent, nyári tematikájú cikkekkel foglalkozik. A tárcák tematikus elemzése, a korabeli nyári kultúrára vonatkozó szövegrészek vizsgálata során alapvetően rekonstruálható a korabeli napi aktualitású polgári önábrázolás. Másrészt a tárca hibrid jellege alapvetően abból adódik, hogy egyszerre értünk alatta konkrét műfajt és sajátos, több műfajt magába foglaló médiumot is. Az előadás fő kérdésfelvetése tehát az, mennyiben sikerült az irodalomtudománynak megfogalmazni a tárca-műfaj jellegzetességeit, mennyiben fedezhető fel konszenzus a Neues Pester Journal-tárcák műfajspecifikus vonásaiban az eddig kidolgozott formai és tartalmi ismérvekkel.

 

 

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült”

 

A Pályázat keretében támogatott kutatás címe: A Neues Pester Journal c. napilap 1890 és 1914 között megjelent nyári hétköznapi tematikájú tárcaszövegeinek narratívája
Gules Christiana vagyok, 2016 óta a Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori alprogramban veszek részt. Alap- és mesterszakos tanulmányaimat is a szegedi Germanisztikán végeztem. 2013 és 2017 között a Germán Intézet által kiadott Germanistisches Magazin (gema.hu) főszerkesztője voltam. Jelenleg a Osztrák-Magyar Monarchia idején, német nyelvű budapesti napilapok tárcaszövegeiben ábrázolt fürdőhelyi kultúrával foglalkozom.