A diskurzusjelölők és a szövegtípusok kapcsolata

Schirm AnitaSchirm Anita


A diskurzusjelölőket (a hát, szóval, tulajdonképpen, stb. elemeket) a laikus nyelvhasználók még napjainkban is funkció nélküli, fölösleges töltelékszavaknak tartják. A diskurzusjelölők azonban számos szerepet képesek betölteni. Részt vesznek például a szöveg kohéziójának és koherenciájának a létrehozásában és fenntartásában, továbbá attitűdjelző és interakciós funkciójuk is van (Hovy 1995, Maschler–Schiffrin 2015). Az előadás különféle szövegtípusokból származó példák segítségével azt mutatja be, hogy a diskurzusjelölők magfunkcióján (Bell 1998) kívül a szövegtípusok prototipikus tulajdonságai hogyan határozzák meg, hogy mely diskurzusjelölők milyen arányban és milyen szerepkörben jelenhetnek meg egy adott szövegben. A szövegtípusok jellemzői közül a szöveg formalitása (formális / informális), tervezettsége (spontán / tervezett) és szuperstruktúrája (érvelő / leíró / elbeszélő / értékelő) a legmeghatározóbb (Halliday–Hasan 1976, Balázs 1985). Ám figyelembe kell még venni a diskurzusjelölőt használó személynek a kommunikációban betöltött szerepét és a megnyilatkozásának a célját is. Továbbá számolni kell a szövegtípusok keveredésével és a szövegfajták átalakulásával is.
Schirm Anita Junior Prima, Bonis Bona és Deme László díjas egyetemi adjunktus a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékén. Főbb
kutatási területe a pragmatika, a történeti pragmatika és a diskurzuselemzés.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MKN3

Élettörténet és emlékezet címmel harmadik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudányi Kara az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közösen a Magyar Könyvkiadók Napját. A kétnapos eseménynek 2019. október 1-jén a BTK épülete, míg október 2-án a könyvtár ad otthont. Az esti könyvbemutatókra, beszélgetésekre, illetve az Esterházy Péter emlékére szervezett, filozófusok és írók közös felolvasására pedig mindkét nap a Grand Caféba várják az érdeklődőeket.