Könyvmustra

Altajisztika Tanszék

Ковач, С. ; Зимоньи, И., Кочевники и венгры в X-XIV вв. In: Д. Д., Вацильев; Ю. И., Дробышев; И., Зимоньи (eds.) Тюркские кочевники в Азии и Европе : Цивилизационные аспекты истории и культуры Moskva: Institut vostokovedenia

Zimonyi István: A vaskengyel elterjedése a Selyemút mentén. In: Dallos E. – Kósa G. (szerk.) Kultúrák találkozása és kölcsönhatása a Selyemút mentén : Ecsedy Ildikó születésének 80. évfordulójára. Budapest : SZTE BTK Altajisztikai Tanszék, ELTE Távol-keleti Intézet, 2018, 315–333. p.

Bayarma Khabtagaeva: The language contact in Siberia: Turkic, Mongolic and Tungusic loanwords in Yeniseian. Leiden & Boston: Brill, 2019. (The Languages of Asia Series 19)

Kincses-Nagy Éva: Mongolic Copies in Chaghatay. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018.


Általános Nyelvészeti Tanszék

Németh T. Enikő: Implicit Subject and Direct Object Arguments in Hungarian Language Use. Grammar and Pragmatics Interacting 2019. Sheffield and Bristol Equinox Publishing Company

Jelentés és Nyelvhasználat : A Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék folyóirata 5 (2018)Angol-Amerikai Intézet

Matuska Ágnes, Zámbóné Kocic Larisa: Essays on the Medieval Period and the Renaissance. Cambridge Scholars Publishing, 2019

Kérchy Anna: A nő nyelvet ölt. Feminista narratológiai, esztétikai, testelméleti tanulmányok Szeged: JATEPress, 2018. Ikonológis és Műértelmezés sorozat, 14. kötet. pp. 324

Kérchy Anna (szerk.): Posthumanism in Fantastic Fiction. Americana E-book, 2018.

Kérchy Anna (szerk.) Interspecies Encounters in Postmillenial Filmic Fantasies. Special Issue of Americana E-Journal, 2018.

Adrienne Kennedy: A bagoly válaszol. Öt egyfelvonásos. Szeged: JATEPress, 2019

Fodor János (szerk.), Kokas Károly (szerk.), Parádi Andrea (szerk.): Digitális Bölcsészet. ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszéke és a Bakonyi Géza Alapítvány, 2018

Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris e-folyóirat TNTeF (2009- )


Filozófia

Sören Kierkegaard: Vagy-vagy (Ford. Gyenge Zoltán) Budapest, Osiris, 2019


Francia Tanszék

Gyimesi Tímea (dir.): "Vitesse, Attention, Perception", Acta Romanica, tomus XXX, JATEPress, 2018


Germán Filológiai Intézet (Osztrák Tanszék)

Attila Bombitz, Katharina Pektor: "Das Wort sei gewagt" - Ein Symposium zum Werk von Peter Handke. Praesens Verlag, 2019


Hispanisztika Tanszék

Berta Tibor – Csikós Zsuzsanna (szerk.): Acta Hispanica Tomus XXIII : Hogares, fronteras y transgresiones en el mundo hispánico. Szeged, Acta Universitatis Szegediensis, 2018

Acta Hispanica : Suplementum 1 : Portugal y España en el declive de sus dictaduras: percepciones y manifestaciones del cambio. Szeged, Acta Universitatis Szegediensis, 2018

Katona Eszter (szerk.): Homo Hispanisticus : Diákműhely 2018-2019. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszék, 2019

Lénárt András: A ​spanyol film a Franco-diktatúrában: Ideológiai, propaganda és filmpolitika. Szeged, JATEPress, 2018

25 év - 25 tanulmány : Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből 1993-2018. Szeged, JATEPress, 2018

Joan Cavallé, Alberto Conejero, Mariano Llorente, Juan Mayorga, Laila Ripoll: Az emlékezet színháza : öt kortárs spanyol dráma. Szeged, JATEPress, 2019

Berta Tibor - Jancsó Katalin - Praefort Veronika (szerk.): Serie Didáctica Vol. 3 2019, Szeged


Klasszika-Filológia Tanszék

Gellérfi Gergő: Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban. ELTE Eötvös József Collegium, 2018.

Szörényi László: Toldi uram dereka - Arany Jánosról. Nap Kiadó, 2018

Szörényi László: Hunok és jezsuiták - Fejezetek a magyaroszági latin honfoglalási epika történetéből. Nap Kiadó, 2018


MTA - SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport

Máté Ágnes: Fabula és história határán. Lazi Könyvkiadó, 2018

Antikvitás és Reneszánsz I., Szeged, 2018.

Antikvitás és Reneszánsz II., Szeged, 2018.

Vígh Éva: Állatszimbolika a közép- és újkori Itália irodalmában. Lazi Könyvkiadó, 2018

Francesco Petrarca: Liber sine nomine - Cím nélküli könyv. Lazi Könyvkiadó, 2018


Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

Hungarica in der Dissertationssammlung des Nürnberger Naturforschers und Arztes Christoph Jacob Trew (1695–1769). Katalog 1582-1765, Zusammengestellt und eingeleitet von Ádám Hegyi, Budapest, 2019

Hegyi Ádám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…” Az olvasás és a vallásellenesség problémája a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2018

Monok István: A hagyományos világ átváltozásai: tanulmányok a XVIII. századi magyarországi könyvtárak történetéhez. Budapest-Eger: Kossuth-Eszterházy Károly Egyetem, 2018.

Catalogue of the Armenian Library in Csíkszépvíz/Frumoasa: Books printed before 1851 and manuscripts. Sajtó alá rend.: Mária M. Horváth-Annamária Lupták-István Monok-Kornél Nagy. Eger: Eszterházy Károly Egyetem, 2018.

Erdélyi könyvesházak V. 1541-1782: Vegyes források. Sajtó alá rend.: Bíró Gyöngyi, Monok István, Verók Attila. Szerk.: Monok István. Budapest: MTA Könyvtár és Információs Központ, 2018.


Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet

Hász-Fehér Katalin: Arany János nagyszalontai könyvtárának és széljegyzeteinek katalógusa. Universitas Kiadó. 2019.

Hász-Fehér, Katalin (szerk.); Latzkovits, Miklós (szerk.); Virág, Zoltán (szerk.); Csire, Márta (szerk.); Rudaš, Jutka (szerk.); Marko, Čudić (szerk.); Utasi, Csilla (szerk.); Biró, Annamária (szerk.); Csehy, Zoltán (szerk.): Acta Historiae Litterarum Hungaricarum: A Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalmi Tanszékének évkönyve.

Szabó Gábor: Történeteink vége. Miskolc, Műút, 2018.

Virág Zoltán: Próbára tett emlékezet, Veszprém, Művészetek Háza, 2018.

Szilasi László: Luther kutyái. Bp., Magvető, 2018.

Hansági, Ágnes: Láthatatlan liemesek: Határjelenségek az irodalomban

Hansági, Ágnes (szerk.); Hermann, Zoltán (szerk.); Mészáros, Márton (szerk.); Szekeres, Nikoletta (szerk.): "...kézifékes fordulást is tud": Tanulmányok a legújabb magyar gyerekirodalomról Balatonfüred: Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2018

A kispróza nagymestere: Tanulmányok Jókai Mór novellisztikájáról Balatonfüred: Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2018

Szilágyi Zsófia (szerk.): Huszadik századi magyar novellák. Bp., Noran

Pirnát Antal: Kiadatlan tanulmányok. Szerk. Ács Pál. Budapest: reciti, 2018.

Uzoni Fosztó István – Kozma Mihály – Kozma János: Az erdélyi unitárius egyház története 3. kötet. Budapest–Kolozsvár, Magyar Unitárius Egyház, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete és az Országos Széchényi Könyvtár, 2018.

Górász Péter - Hansági Ágnes - Kiss A. Kriszta (szerk.): "...az ő imádott Arany bácsija..." : Szemtanúk és örökösök - Arany Jánosról. 2018


Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék / MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport

Barna Gábor, Gyöngyössy Orsolya (eds.): Religion, Culture, Society: Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, vol. 5., Szeged, 2018

Barna, Gábor (szerk.); Kiss, Endre (szerk.); Gyöngyössy, Orsolya ; Taupert, Dóra: Családtörténet, családvédelem, vallás: A család egykor és ma, 4., Szeged: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2018.

Barna Gábor – Taupert Dóra (szerk.): Emlékező rítusok és ünneplés : Évfordulók, jubielumok, szent évek. Szeged, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék – MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2018.

Belhaj, Abdessamad ; Speidl, Bianka: Migration as Disruption.: Politics, Society and Media Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2018.

Glässer Norbert – Mód László (szerk.): A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására. A vallási kultúrakutatás könyvei (35). Szeged: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2018

Gyöngyössy Orsolya: Papok, szentek, felekezetek : Válogatott vallási néprajzi írások, Csongrád.

Szigeti Jenő: Egyház és művelődés. Tanulmányok a protestáns vallásosság történetéből. Válogatott tanulmányok. Szeged, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2018.

Horváth Ciprián: Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. Szeged- Budapest, 2019.


Neveléstudományi Intézet

Doró Katalin, Habók Anita, Magyar Andrea: Nyelvtanulási stratégiák tanítása és fejlesztése. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2018

Jussi Ilari Kantola (szerk.), Salman Nazir (szerk.), Tibor Barath (szerk.): Advances in Human Factors, Business Management and Society : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Business Management and Society, July 21-25, 2018, Loews Sapphire Falls Resort at Universal Studios, Orlando, Florida, USA. Springer, 2019


Olasz Tanszék

FINIS MONARCHIAE - Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum. XLV. évf. (2018). Fasc. 1. Budapest- Dordrecht (The Netherlands), Alkadémiai Kiadó-Springer, 2018.


Ókortörténeti Tanszék

Ezerszínű ókor. Egyiptomtól a késő római Hispániáig. Belvedere Meridionale. Ókori tematikus szám (2019) 31/1. Szerkesztette: Székely Melinda és Priskin Gyula


Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Et al.- Kritikai Elmélet Online 5: Harcművészet-kutatás (2018)

Szövegek között 21., A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig (OTDK-tanulmányok), 2019


Régészeti Tanszék

Istvánovits, Eszter és Kulcsár, Valéria (2018) „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” : Egy elfelejtett nép, a szarmaták. A Jósa András Múzeum Kiadványai (74.) – Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről (5.) . Jósa András Múzeum - Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Nyíregyháza - Szeged. ISBN 978-615-5619-08-3


Szláv Intézet

Hungaro-Ruthenica VIII. Szerk. Kocsis Mihály. Szeged, 2018. ISSN 1586-0736

Sajtos Natália (szerk.) SCIENTIFIC PROCEEDINGS XVI. Tbiliszi, 2018


Történeti Segédtudományok Tanszék

Thoroczkay Gábor (szerk.): Írott források az 1116-1205 közötti magyar történelemről. Szeged, 2018.

Középkortörténeti Tanulmányok 10. A X. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2017. június 7-9. ) előadásai. Szerk.: Szanka Brigitta, Szolnoki Zoltán, Nagy Zsolt Dezső. Szeged, 2018.

Anjou-kori oklevéltár / Documenta res Hungarieas tempore regum Andegavensium illustrantia XXXVI. (1352) Szerk.: Sebők Ferenc. Budapest-Szeged, 2018.

Anjou-kori oklevéltár / Documenta res Hungarieas tempore regum Andegavemsium illustrantia XXXVII. (1353) Szerk.: B. Halász Éva. Budapest-Szeged, 2018.

Anjou-kori oklevéltár / Documenta res Hungarieas tempore regum Andegavemsium illustrantia XLVIII. (1364) Szerk.: Piti Ferenc. Budapest-Szeged, 2018.

Anjou-kori oklevéltár / Documenta res Hungarieas tempore regum Andegavemsium illustrantia XXXV. (1351) Szerk.: Teiszler Éva. Budapest-Szeged, 2019.

Úriszéki beadványok 1779-1815. 1-11. [H. n.,]2018. Szerk.: Kőfalvi Tamás. (Dokumentumok Pécsvárad Múltjából 1.)

Hoffmann Zsuzsanna - T. Horváth Ágnes: Ókori kertek. Szeged, JATE Press, 2018.

Hoffmann Zsuzsanna - T. Horváth Ágnes: Mágia és varázslás az ókorban. Szeged, JATE Press, 2019.

Almási Tibor - Tari László: Mátyás király Zentán / Matija Korvin u Senti. Zenta, Történelmi Levéltár, 2018.


Vallástudományi Tanszék

Máté-Tóth András: Freiheit und Populismus. Verwundete kollektive Identitäten in Ostmitteleuropa. Springer, 2019.


Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

Hódosy Annamária: Biomozi. Ökokritika és populáris film. Tiszatáj, 2018