A Tisza bácskai és bánáti oldalánaktradicionális táncélete

Resócki RollandResócki Rolland


Vajdaság Szerbia északi, Magyarországgal határos, részben magyarok által lakott területe. Etnikai összetétele rendkívül változatos: a régió lakosságának egyharmadát számos különböző etnikai csoport teszi ki. Három nagy folyója, a Duna, a Tisza és a Száva három földrajzi egységre osztja a tartományt: Bácskára, Bánátra (Bánságra) és Szerémségre. Vajdaság magyarok által lakott területe három táncdialektológiai egységre osztható: a Dél-Duna mentére, az Al-dunai székelyek lakta területekre és a Tisza mentére.

Sokéves önkéntes gyűjtőmunka és archívumi kutatás eredményeként 2016-ban a Népművészet Ifjú Mestere díj pályázatra készült el az első tanulmányom, összegezve az addigi kutatási eredményeket. 2018-ban a Vajdasági Magyar Folklórközpont kiadott egy tanulmánykötetet, a Népművészet Ifjú Mesterei Vajdaságban címmel, ebben a kiadványban jelent meg az első publikációm, melyben értekeztem a Tisza mente hagyományos táncairól. A helyi értékekhez ragaszkodó táncoktatóként vizsgálódásom egyik fő céljának saját vidékem táncos hagyományainak megtanulását, használatba vételét és visszatanítását tartom a legfontosabbnak. Nem utolsósorban pedig a kutatómunkámmal szeretnék hozzájárulni a magyar néptánchagyományokról eddig megszerzett ismereteink bővítéséhez.

Előadásom a vajdasági Tisza mente tradicionális tánckultúrájának kutatástörténetét, tánctípusait és táncéletét igyekszik bemutatni. Általános képet ad a jeles napokhoz, az emberi élet fordulóihoz, munkavégzéshez kapcsolódó táncalkalmakról, ezek táncilleméről, a tánctanulás módjáról, a kiáltott rigmusok használatáról, valamint a tánc zenei kíséretéről.
Közel tíz éve kutatom a vajdasági, pontosabban a bácskai és a bánáti Tisza mente tradicionális táncéletét és tánckultúráját. Erre az elhatározásra a saját lakóhelyem hagyományaihoz való ragaszkodásom vezetett és az a tény, hogy az eddigi néptánckutatás „fehér foltként” tekintett a területre. Szakmai előremenetelem és ismereteim bővítése érdekében jelentkeztem a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai tanszékére, ahol tanulmányi eredményeimnek köszönhetően több ösztöndíjban is részesültem. Az aktív táncolás mellett jelenleg a régió táncainak kutatásán, rendszerezésén, elsajátításán és továbbadásán dolgozom. A helyi eredeti viselet felkutatása mellett keresem, gyűjtöm, tanulom és tanítom a már-már feledésbe merült vokális és hangszeres népzenét, népmeséket és népszokásokat is. Tevékenységem elismeréseként 2016-ban a Népművészet Ifjú Mestere Díjat vehettem át.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MKN3

Élettörténet és emlékezet címmel harmadik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudányi Kara az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közösen a Magyar Könyvkiadók Napját. A kétnapos eseménynek 2019. október 1-jén a BTK épülete, míg október 2-án a könyvtár ad otthont. Az esti könyvbemutatókra, beszélgetésekre, illetve az Esterházy Péter emlékére szervezett, filozófusok és írók közös felolvasására pedig mindkét nap a Grand Caféba várják az érdeklődőeket.