A színházellenesség formái a Tudor korban

Sávai-Matuska ÁgnesSávai-Matuska Ágnes


Milyen volt Shakespeare előtt az angol dráma, és miért érdemes vele foglalkozni? Mit tud egy mai olvasó kezdeni azokkal az előadásra szánt színházi szövegekkel, amelyek értelmezéséhez szükséges a korabeli kontextus ismerete, a rendelkezésre álló dokumentumok azonban gyakran hiányosak? Az előadás vázolja, miért speciális a Tudor-kor helyzete a színház és a színházellenesség történetében, és néhány korai dráma példáján keresztül kívánja bemutatni, hogyan teszi izgalmassá a játékhagyományok keveredése, a sajátos önreflexív humor és egyfajta „beépített játékellenesség” a különböző műfajú és hátterű darabokat.

Matuska Ágnes a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének habilitált docense, az Apertúrafolyóirat szerkesztője. Kutatási területe az angol reneszánsz dráma, különös tekintettel a színházi reprezentáció ontológiájának kora modern változásaira. Shakespeare-i karakterek középkori drámai gyökereit vizsgáló kötete Vice-Device: Iago and Lear’s Fool as Figures of Representational Crisis címmel jelent meg (JatePress Szeged, 2011).