Az európaiak szerepe a különböző társadalmi mozgalmakban a 19. századi Egyesült Államokban

Berczeli-Nemcsényi AlexBerczeli-Nemcsényi Alex

Az Egyesült Államok a 19. század első felében dinamikus fejlődése miatt a „lehetőségek földjeként” jelent meg az európai bevándorlók számára. A korszakban több millió bevándorló érkezett az Óvilágból, s kutatásaim során részletesen foglalkozom a németekkel. A politikai és gazdasági változások miatt olyan kérdések merültek fel, amelyekre a központi kormányzat nem tudott választ találni. Így a problémák megoldására különböző társadalmi mozgalmak szerveződtek. Kutatásaimban elsősorban a munkásmozgalom, illetve az abolíciós mozgalom tevékenységét vizsgálom – különös tekintettel az amerikai állampolgárok és a német-amerikai bevándorlók kooperációjára.

A kutatás újszerűségét adja, hogy az Egyesült Államok és Európa közötti diplomáciai kapcsolatokról már számos munka jelent meg magyar nyelven, a különböző társadalmi mozgalmak, köztük az abolíciós mozgalom története kisebb hangsúlyt kapott a kutatásokban. Jelen előadásomban egy átfogó képet szeretnék adni az eddig elért eredményekről, valamint a feltárt forrásokról.

 

A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-18-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült
Ebben a szemeszterben fejezem be történelemtanár-filozófiatanár mesterképzésemet. Kutatási területem az Amerikai Egyesült Államok 19. századi története, azon belül is a társadalmi mozgalmak létrejötte működése. Vizsgálom azt is, hogy a diplomáciai kapcsolatokon túl milyen szálak fűzték össze az európai bevándorlók révén az Óvilágot az Újvilággal. Eddigi eredményeimet több konferencián volt alkalmam bemutatni, s tanulmánykötetekben, folyóiratban – Tehetségek a történettudomány szolgálatában sorozat, Évkönyv a nemzetközi munkásmozgalom történetéből – tudtam publikálni.