Források nyomában - Mérlegen a szegedivárbörtön olasz foglyaival kapcsolatos levéltári kutatások jelenlegi eredményei

Farkas Mónika KittiFarkas Mónika Kitti


Témámban az 1833 és 1848 között a szegedi várbörtönben raboskodott olasz foglyok sorsával foglalkozom. Ennek kapcsán hazai és olasz levéltárak vonatkozó forrásait tekintem át és rendszerezem. A három évvel ezelőtt megkezdett kutatómunka célja az volt, hogy olyan dokumentumokat tárjak fel, melyek a témát érintő fő, mai napig is tisztázatlan kérdést képesek megválaszolni: a szegedi várbörtönbe szállított olasz rabok politikai foglyok avagy köztörvényes bűnözők voltak-e. Kiemelném az olasz és a magyar szakirodalomban egyaránt érzékelhető bizonytalanságot és terminológiai problémát a foglyok jogi státuszát illetően, ami még inkább szükségessé teszi az olasz levéltári források feldolgozását. A kutatás természetéből fakad, hogy a felvázolt kérdéssel kapcsolatos iratokon túl feltártam számos olyan forrást is, melyek bár a jogi státusz problémáját nem tisztázzák, mégis rendkívül fontosak, ugyanis az olasz foglyok jelenlétének a magyar és a szegedi lakosságra gyakorolt hatását ismerjük meg különböző szempontokból.
Farkas Mónika vagyok, SZTE BTK romanisztika-olasz szakos, BA III. éves hallgató. Irodalmi irányultságú érdeklődésem mellett szívesen foglalkozom olasz-magyar kapcsolattörténeti témákkal is