Hol lakozik az elme? Mozgáskövetéses vizsgálatok kognitív vonatkozásai

Palatinus ZsoltPalatinus Zsolt


A fiziológiai mérőeszközök terjedése, mérési tartományok és analitikus eljárások fejlődése új megvilágításba helyezi a mentális folyamatok kutatását. Eddig nem tapasztalt összefüggésekre bukkanunk. A szemmozgás, fejmozgás, testtartás árulkodik arról, hogy megértettünk-e valamit, rájöttünk-e egy probléma megoldására, felismertünk-e egy arcot, tetszik-e, amit hallgatunk, éppen odafigyelünk-e valamire, vagy sem. Ezek az új információk egy egész sor elméleti és gyakorlati kérdés újragondolására késztetnek.

Előadásomban igyekszem képet nyújtani az elmebeli és a testi folyamatok a korábban gondoltnál sokkal szorosabb és sokrétűbb kapcsolatáról. Érintem azokat a tudományos, filozófiai, gazdasági és morális kérdéseket, amelyeket ezek a módszerek óhatatlanul felvetnek. Végül, de nem utolsó sorban beszámolok az előadásom témájához kapcsolódó és az SZTE -BTK Pszichológiai Intézetében zajló tanulmányokról.
Az SZTE Pszichológia szakán szereztem MA fokozatot 2007-ben. 2008 és 2013 között a University of Connecticut Pszichológia tanszékén voltam doktorandusz a CESPA (Center for the Ecological Study of Perception and Action) kutatóintézetében. A fokozat megszerzése után vegdégprofesszorként dolgoztam az Eastern Connecticut State University (1 félév) a University of Southern Mississipii (2 félév) és a University of the Pacific (4 félév) egyetemeken. Hazatérésem óta a SZTE-BTK Pszichológia Intézetének adjunktusa vagyok. Kutatási érdeklődésem főként az észelelés, cselekvés és kogníció azon területei felé vonz, ahol komplex rendszerelméleti és interakciókra épülő megközelítések játszanak meghatározó szerepet.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MKN3

Élettörténet és emlékezet címmel harmadik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudányi Kara az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közösen a Magyar Könyvkiadók Napját. A kétnapos eseménynek 2019. október 1-jén a BTK épülete, míg október 2-án a könyvtár ad otthont. Az esti könyvbemutatókra, beszélgetésekre, illetve az Esterházy Péter emlékére szervezett, filozófusok és írók közös felolvasására pedig mindkét nap a Grand Caféba várják az érdeklődőeket.