Hol lakozik az elme? Mozgáskövetéses vizsgálatok kognitív vonatkozásai

Palatinus ZsoltPalatinus Zsolt


A fiziológiai mérőeszközök terjedése, mérési tartományok és analitikus eljárások fejlődése új megvilágításba helyezi a mentális folyamatok kutatását. Eddig nem tapasztalt összefüggésekre bukkanunk. A szemmozgás, fejmozgás, testtartás árulkodik arról, hogy megértettünk-e valamit, rájöttünk-e egy probléma megoldására, felismertünk-e egy arcot, tetszik-e, amit hallgatunk, éppen odafigyelünk-e valamire, vagy sem. Ezek az új információk egy egész sor elméleti és gyakorlati kérdés újragondolására késztetnek.

Előadásomban igyekszem képet nyújtani az elmebeli és a testi folyamatok a korábban gondoltnál sokkal szorosabb és sokrétűbb kapcsolatáról. Érintem azokat a tudományos, filozófiai, gazdasági és morális kérdéseket, amelyeket ezek a módszerek óhatatlanul felvetnek. Végül, de nem utolsó sorban beszámolok az előadásom témájához kapcsolódó és az SZTE -BTK Pszichológiai Intézetében zajló tanulmányokról.
Az SZTE Pszichológia szakán szereztem MA fokozatot 2007-ben. 2008 és 2013 között a University of Connecticut Pszichológia tanszékén voltam doktorandusz a CESPA (Center for the Ecological Study of Perception and Action) kutatóintézetében. A fokozat megszerzése után vegdégprofesszorként dolgoztam az Eastern Connecticut State University (1 félév) a University of Southern Mississipii (2 félév) és a University of the Pacific (4 félév) egyetemeken. Hazatérésem óta a SZTE-BTK Pszichológia Intézetének adjunktusa vagyok. Kutatási érdeklődésem főként az észelelés, cselekvés és kogníció azon területei felé vonz, ahol komplex rendszerelméleti és interakciókra épülő megközelítések játszanak meghatározó szerepet.