Tanulmányi verseny középiskolásoknak - eredmények

Festival d’Italiano

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék


A verseny az OKTV mellett a legrangosabb megmérettetés az olasz nyelvet tanuló diákok számára. Tanszékünk minden évben műfordítói pályázatot ír ki; egy magyarul még nem publikált kortárs olasz prózai mű egy részletét jelöljük ki.

A diákok jeligével pályáznak. A verseny helyszíne minden évben valamely magyarországi középiskola, a díjátadásra is a rendező intézményben kerül sor.


Győztesek:

 1. Sági Péter (Szeged, Deák Ferenc Gimnázium), felkészítő tanár: Ótott Noémi
 2. Szász Panna (Miskolc, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon), felkészítő tanár: Lengyelné Csőry Barbara Virág
 3. Fülöp Judit (Szeged, SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola), felkészítő tanár: Veres Ágnes
 • Különdíjas: Conforti Miriam (Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium), felkészítő tanár: Molnár Annamária


OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani és Tudástechnológiai Szekció – Olasz Nyelv és Irodalom Diákkör

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

A tanszék első alkalommal mentorálgimnáziumi tanulókat, az Országos Tudományos Diákkör versenyein való indulás jogának megszerzéséhez.

Győztes:
 1. Dobó Ajsa (Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium), felkészítő tanár: Huber Máté, az SZTE részéről: Zentainé dr. Kollár Andrea


A Hispán Világ Kulturális Öröksége

Hispanisztika Tanszék

A Budapesti Cervantes Intézet és a Spanyol Nagykövetség Oktatási Irodája és számos latin-amerikai nagykövetség együttműködésével meghirdetett versenyen résztvevő 2–3 fős diákcsapatok feladata a Hispán Világ kulturális sokszínűségének bemutatása. Az idei verseny témája a spanyol és latin-amerikai hagyományok és szokások spanyol nyelvű bemutatása online felületen megjeleníthető infografikák és poszterek segítségével. A verseny egyfordulós, online felületen történik a pályamunkák megtekintése és azok értékelése. (https://seriedidactica.wordpress.com/concursos/)

Győztesek:
 1. Boros Kinga – Bóli Lilla (Pécs, Kodály Zoltán Gimnázium), felkészítő tanár: Merksz Ildikó


Alföldy Géza Ókortörténeti Verseny

Ókortörténeti Tanszék

A verseny témája az ókori történelem és kultúra. Minden évben változik a tematika: ókori Róma, ókori Görögország, ókori Kelet, az ókori kultúra továbbélése volt a téma az előző években. Az idei téma az ókori Egyiptom.

A verseny csapatok közreműködésével folyik és kétfordulós: írásbeli feladatból (esszé és rejtvények) és szóbeli előadásból (prezentáció) áll.


Győztesek:
 1. Bicske OPS– A csapat tagjai: Farkas Alexandra, Gyökeres Viktória, Pádár Rita és Vigyikán Víta (Székesfehérvár, SZC Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola), felkészítő tanárok:

  Vigyikán Attila és Vigyikánné Horák Andrea

 2. Howard bírái – A csapat tagjai: Oláh Csenge, Somogyi Zita és Ágoston Dorina (Csongrád, Batsányi János Gimnázium), felkészítő tanár: Széll Gábor
 3. Szkarabeusz – A csapat tagjai: Dobó Ajsa, Náfrádi Dorka, Paragi Enikő és Patyi Izabella (Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium), felkészítő tanár: Pataki Balázs


Prezentációs verseny középiskolásoknak

Neveléstudományi Intézet

A verseny célja a pedagógiai iránt érdeklődő középiskolások megszólítása. Az egyéni jelentkezők 10 perces prezentációt készítenek az általuk választott pedagógiai témához kapcsolódóan, melyet egyetlen forduló alkalmával adnak elő az egyetem.

Győztes:
 1. Bleszák Nóra (Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnázium és Szakközépiskolája)


Tandíjfelező

Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék

Kreatív tartalomkészítési verseny két-három, évente változó kategóriában. Általában egyéni, ha az adott kiírás megköveteli, lehet csapatverseny. Egy fordulós, írás- vagy ’képbeli’ verseny, a versenyzőket nem hívjuk be. (http://sztekomm.hu/tandijfelezo2019/)

Győztesek:
 1. Bakos Judit (Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium), Fábián Soma (Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium) és Fodor Flóra (Debrecen, Ady Endre Gimnázium)
 2. Erős Alexa (Kecskemét, Piarista Gimnázium) és Juhász Krisztián (BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma)


Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny

Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék

Egyéni verseny, 3 fordulóban. Az első kettőt az iskolákban írják meg, a harmadik, döntő fordulót a BTK-n. Az 1. forduló latin nyelvtani teszt, a 2. fordítás latinról magyar nyelvre szótárral, a 3. műveltségi teszt előre megadott témában (az idei téma a thébai mondakör és a „jó császárok” kora volt).

A verseny két kategóriában zajlik, az 1. kategóriába a 10. évfolyamig, a 2. kategóriába a 11–12. évfolyamos tanulók kerülnek.

Győztesek:
 1. Czifra Botond (Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnázium), felkészítő tanár: Valyon Eszter
 2. Kovordányi Anna Klára (Eötvös József Gimnázium), felkészítő tanár: Imre Flóra


„Barátod az internet – hogyan segít, hogy művelt is legyél?”

Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék (a továbbiakban: Tanszék) második alkalommal hirdeti meg a „Barátod az Internet – hogyan segít, hogy művelt is legyél?” című kreatív műveltségi versenyét. Tanszékünk fontosnak tartja, hogy minél szélesebb körű, élő kapcsolattal rendelkezzen a középiskolás diákokkal. A Tanszék először, a 2017/2018-as tanévben a fenti címmel hirdette meg informatikai és egyben műveltségi versenyét, a 2018/2019-es tanévben ismét meg szeretnénk hirdetni a versenyt.

A verseny célja

A tanulmányi verseny célja, hogy megmutassuk: az informatika és a műveltség mennyire szorosan összefügg, hogy a kettő milyen hatékonyan tudja egymást segíteni. Továbbá, hogy úgy segítse digitális írásbeli készségeik fejlődését, hogy egyben műveltséget ad, s rávezeti a diákokat, hogy a „keresés” önmagában kevés, hiszen műveltség nélkül hatékony keresés sem végezhető, tehát a klasszikus, tudásközpontú műveltség és a modern technológia nem kizárja, hanem erősítheti egymást. Szeretnénk, ha a megoldott feladatok alapján maguk a diákok bizonyítanák be azt, hogy az Internet használata nem egyszerűen csak egy eszköz a tanuláshoz, hanem annál sokkal több: egy hasznos és jó barát. A verseny során minél nagyobb teret szeretnénk engedni a versenyzők kreativitásának. A diákok a megfelelő internetes ismeretekkel és digitális eszközökkel oldják meg az egyes feladatokat – s így legyen a tanulás egyben szórakozás is.

Győztes:
 1. Török Petra (Hódmezővásárhely, Bethlen Gábor Református Gimnázium), felkészítő tanár: Csipakné Nagy Bertilla


SZTE Angol-Amerikai Intézet, Angol tanulmányi verseny középiskolásoknak

Angol Tanszék

1. forduló

Angol és amerikai irodalom, történelem, kultúra, nyelv

Feleletválasztós teszt interneten, 100 kérdés, 150 perc

2019. március 25. hétfő 15:30.

Minden kérdés feleletválasztós (igaz-hamis, melyik a helyes változat, melyik a helytelen változat).

– 70 kérdés: irodalom, történelem, kultúra, ország-ismeret. Az általános műveltségi ismeretekre vonatkozó kérdéseken kívül csak olyan kérdések szerepelnek, amelyekre a válasz egyértelműen megtalálható a Nemzeti Tankönyvkiadó által a 9-10-11. évfolyamok számára kiadott tankönyvekben, de természetesen a tudásanyagnak nem feltétele, hogy a diákok ezeket a könyveket használják.

– 30 kérdés: nyelvi ismeretek.

Ideális esetben tehát azoknak a 12. (illetve 4.) évfolyamos középiskolásoknak a jelentkezését várjuk, akik az első három középiskolai év anyagát már elsajátították, de a jelentkezés természetesen valamennyi diák számára nyitott.

A verseny lebonyolítása on-line internetes, számítógépes formában történik. Ehhez az iskolának biztosítania kell megfelelő számú és megbízható internetes, számítógépes hozzáférést, valamint tanári felügyeletet a versenyző diákok számára a megadott időpontban. A versenyen csak azok a regisztrált diákok vehetnek érvényesen részt, akiknek az írásbeli forduló után a versenykörülményeikről az iskola igazolást küld nekünk.

 

2. forduló

A szóbeli forduló első részére otthon készülhetnek fel a versenyzők, a feladat pedig a következő (a feladat leírásának minden eleme fontos):

Mutass be maximum öt (5) percben angol nyelven valamelyik történelmi korszakból egy olyan jellegzetes alkotást, amely megítélésed szerint megtestesíti a kor legfontosabb kérdéseit, eszméit, problémáit. Indokold meg választásodat! Előadásod során vázlatra támaszkodhatsz, és a kiválasztott alkotás szemléltetéséhez használhatsz fénymásolatot vagy diát, de mondanivalódat szabadon, felolvasás nélkül, önállóan kell előadnod.

Győztesek:
 1. Beckwith Kamilla (Kecskemét, Református Gimnázium), felkészítő tanár: Seres Nóra
 2. Varga Lili (Szolnok, Varga Katalin Gimnázium, felkészítő tanár: Emily Handler) és Halász Dóra (Szabadka, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, felkészítő tanár: Bálint Emma)
 3. Kovács Zita (Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, felkészítő tanár:

  Bíró-Müller Judit), Ujvári Réka (Szeged, Deák Ferenc Gimnázium, felkészítő tanár: Bató Ágnes), Vastag Zsolt (Orosház, Táncsics Mihály Gimnázium Szakgimnázium és Kollégium, felkészítő tanár Szabó Melinda:)