A kognitív metafora diskurzusteremtő szerepe a janzenista hatású francia morálfilozófiai prózában

Aradi CsengeAradi Csenge

Előadásomban összefoglalom 2018 szeptemberében megvédett doktori értekezésem elméleti alapjait, téziseit és legfontosabb következtetéseit. Interdiszciplináris természetéből adódóan a kognitív metaforaelmélet alkalmasnak bizonyul az összetett kultúratudományi kérdések feltárására, különös tekintettel a makroszintű gondolkodási tendenciákra és azok bonyolult belső viszonyrendszereire. Kutatásomban Blaise Pascal és François de La Rochefoucauld emberi természetről és Istenről való írásain keresztül vizsgáltam az önmegismerés, a tudás és a létezés nagy láncának metaforáit, valamint az azok relációiból kiolvasható metaforarendszereket. Összhangban a metaforaelmélet módszertani kívánalmaival, munkámban kiemelt hangsúlyt kapott a metaforák kontextualizációja és diakrón szemléletben történő elemzése, az eredményeknek a releváns eszmetörténeti, vallási és filozófiai perspektívából való interpretációja.
2018 PhD Az irodalom- és kultúratudományok doktora, minősítés: summa cum laude

Irodalomtudományi Doktori Iskola, Francia irodalom program

Témavezetők: Penke Olga DSc, Balázs Péter egyetemi docens

2015 MA Okleveles középiskolai angol- és franciatanár

2015 Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

 

Munkahely:

2017 szeptember-jelenleg SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, egyetemi tanársegéd

 

2015 és 2019 között részt vettem az MTA ITI XVIII. századi osztályának projektjében, melynek során II. Rákóczi Ferenc Confessio Peccatorisának francia fordításából készítettünk kritikai kiadást. A kötet várhatóan 2020-ban jelenik meg.