Szakdolgozat / Záróvizsga


Végzős hallgatóinknak: Szabad bölcsészet, Osztatlan tanárképzés, Filozófia MA, Design és művészetmenedzsment MA

 Az alábbi tételek történetiek vagy tematikusak. A tétel kidolgozása és a felelet során átfogó és nem apró részletekbe menő tudásról kell a hallgatónak számot adnia. A felelet során fontos értékelési szempont, hogy miként képes a hallgató egy szerteágazó témát összefogni, kezelni, egységben látni. A feleletet bevezetővel kell kezdeni, amelyben a hallgató világossá teszi, hogy milyen irodalmakat használt a tétel kidolgozásához, hogy mire fog a kifejtésben fókuszálni, hogy honnan hová, mely szerzők vagy alproblémák bemutatásával kíván eljutni. A fogalmakat középpontba állító tételeknél érdemes a fogalom meghatározásával kezdeni.

A vizsgázónak egy tétel kapcsán kell tudásáról számot adni, s miután kihúzta a tételt (és az esetlegesen hozzátartozó mellékletet, segédletet), felkészül, vázlatot készíthet. A felelés során 7-10 perc áll rendelkezésére, hogy összefüggően és önállóan fejtse ki ismereteit és bizonyítsa, hogy mind elméleti, mind gyakorlati téren el tud igazodni a tanári pálya által támasztott tantárgypedagógiai kérdésekben. A kötelezőként megjelölt szakirodalmat a vizsgázó beépíti a feleletébe, az ajánlott irodalmak ismerete nem előírt, ám jelentősen segíti a vizsgázót a felkészülésben és tétele kifejtésében. A vizsgázónak nem arra kell törekednie, hogy reprodukálja a szakirodalmat, sokkal inkább annak értelmezésére, az abban foglaltak kritikus elemzésére, illetve az ezek kapcsán szerzett ismereteinek proaktív alkalmazására való alkalmasság bizonyítására.

A vizsgázó az önálló feleletének befejezése után az általa elmondottakhoz, a kihúzott tételhez vagy bármely másik (kapcsolódó) tétellel összefüggésben is kaphat rövid választ igénylő kérdéseket. A felelet értékelésének kiemelt szempontjai: logikai felépítés, szakmai tartalom, megformáltság.