Köszöntő

A Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszéke szeretettel köszönti az oldal látogatóit. Az SZTE Filozófia Tanszékén sokfajta képzés és szerteágazó kutatás folyik. Képzéseink minden szinten népszerűek: a szabad bölcsészet BA alapszakon filozófia, etika és művészettörténet specializációt működtetünk, a tanárképzésben osztatlan etikatanári szakot, mesterképzésben pedig filozófia mesterképzést és design- és művészetmenedzsment mesterképzést gondozunk. A Filozófia Tanszék szervesen együtt működik a Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolával. Büszkék vagyunk arra, hogy a Szegedi Tudományegyetem 19 doktori iskolája közül a miénk az egyetlen, amelyet nem egy kar, tanszékcsoport vagy intézet, hanem egyetlen tanszék működtet (kiegészülve természetesen más tanszékek oktatóival). A Tanszéken folyó képzéseink közül nagyon népszerű a diplomás filozófia levelező képzési csomag, amely levelező részismereti képzésből és levelező mesterképzésből áll. A képzéseinken tanuló hallgatóink létszáma meghaladja a száz főt, az oktatóink által tanított hallgatók száma évente több mint ezer fő. Az SZTE Filozófia Tanszéke több mint száz éves hagyományra tekint vissza. Szellemi örököse annak a neokantiánus Kolozsvári Filozófiai Iskolának, amelynek alapítója Böhm Károly és egyik legfőbb képviselője Málnási Bartók György volt. Ő alapította meg a szegedi tanszéket 1921-ben, miután a Kolozsvári Egyetem Szegedre költözött (a Tanszék történetéről itt olvashat). Ennek következtében a Szegedi Filozófia Tanszék oktatási és kutatási profiljában meghatározó szerepet játszik a filozófia története és a kontinentális filozófiai hagyomány. A Tanszék gondozásában jelenik meg a Különbség című filozófiai folyóirat, valamint a Lábjegyzetek Platónhoz kiadványsorozat.